C.E.

Links to C.E. videos, including Norwegian subtitles.
Link til Ett Liv videoer, med norsk tekst (husk å slå på teksten)

Please do not use these videos without permission.
Bare bruk disse etter tillatelsen fra Christianity Explored eller Rock Church. 

Week 1 Good News / Gode nyheter
 
Week 2 Identity / Identitet

Week 3 Sin / Synd

Week 4 The Cross / Korset

Week 5 Resurrection / Oppstandelse

Week 6 Grace / Nåde

Week 7 Come and die / Kom og dø
https://youtu.be/yESTNynJP5Y

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar