søndag 27. august 2023

Efeserne 6: Stå fast i Ham

 

Ef 6: Stå fast i Ham

Bønn: La oss høre ditt ord. Here, dømme oss hvis vi ikke høre og adlyde. Straffe oss hvis vi ikke vil endre våre syndpåvirket tanker etter dine  perfekte tanker. La oss innrette oss etter ditt ord. For du er Herren, og vi er dine tjenere. Amen.

 

Efeserne 6 viser oss at vi er i en kamp. En dødelig, åndelig kamp. Og vi kjempe med tro! Å tro på og rette vår livet etter evangeliets sannhet. Biblenes sannhet. Og Guds Ord er det våpenet vi kjempe med. Og ikke noe annet. Vi kjemper ikke ved våre egne ideer, våre egne filosofier, eller verdens ideer eller verdens filosofier. For det er det som er beskrevet i v11 som djevelens listige knep.

Er du klar til å lytte? Å adlyde? I min erfaring, etter 14 år her, er svaret nei. De fleste nordmenn jeg har møtt er ikke interessert i å lære fra Bibelen. Det er ikke så uvanlig, oppleve det i andre land. Men det som er rart er de som faktisk gidde å høre Ordet er uvillig til å endre sin mening! Og jeg er lei. Jeg er lei av folk som mener at de er kristne men nekter å høre på Guds Ord og nekte å endre sine holdninger deretter.

For eksempel, hvor mange av dere endret synspunktet ditt forrige uke? Hvem her mener at en kone skal underordne seg sin mann som under Herren?
Og dere menn? Tror du at du som ektemann skal lede som Jesus og gi opp livet ditt for din kone?

Hvis ikke, kom deg ut. Dersom du ikke har omvendt deg fra din onde tanker og meninger når du blir møtt med Guds tydelig Ord, så kom deg ut. Slutt å lytte online. For du er i store fare. Du er en dåre som blir forherdet mot Guds ord og helvetes ild venter på deg!
Dette er alvorlig. Jesu mor og br
ødre er de som lytter til hans ord. Hvis du elsker meg, adlyder du meg, sier Jesus.

Hvis du ikke adlyder hans ord om ekteskap, elsker du ham ikke. Dersom du nekter å være et bilde av menigheten og underordner deg din mann som Herren, så elsker du ikke Jesus.
Hvis du nekte
å være familiens hode, og elske din kone ved å vaske henne med ordet, gjøre henne hellig, uansett hvor mye det koster deg, elsker du ikke Jesus.

Vi er i en åndelig kamp. Hvorfor skal man ha rustning på? Fordi du er en soldat som skal stå fast, og ikke blir dyttet over ende, et lett bytte for samfunnet rundt deg, som presse deg til å tenke som de tenker og oppfører deg som de oppfører seg.
Vi skal ta p
å oss Guds rusting, Jesu rustning.

10 Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! 11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. 12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.
13 Ta derfor p
å Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå da fast!

Som kristne så kan vi ikke velge og vrake i hva vi vil tror på! Tvert imot. Vi gleder oss over Guds gode ord til oss. Og så gjør det. Står fast!
Jeg bruker forrige uke som et eksempel fordi
1. det g
år mot vår kultur, og
2. ekteskapene vi ser rundt oss b
åde utenfor menighet og innenfor menigheten deres ekteskap - er dårlige fordi dere er ulydige mot Gud. Jeg og Debby har et godt ekteskap ikke fordi vi er bedre enn dere, men bare fordi vi er villig til å høre på Herren og gjøre det han sier. Vi elske hverandre høyt fordi vi adlyde Gud. Vi har et godt ekteskap fordi vi adlyde Herren. Og jo mer vi adlyde Ham, jo bedre det blir!
Tenk p
å det, at Gud faktisk vet hva han snakke om når han forteller oss hvordan vi skal leve som mennesker. Bedre enn oss.
Ikke v
ær dum. Ikke hør på verden, på kultur. Adlyd Gud. Stol på ham. Han elsker dere. Og han vet mer enn deg. Vær ikke redd for å adlyde hans ord, for å forandre ditt liv i lydighet mot hans veier. Gjør det!

Står fast i Ham.
V11 st
å dere mot djevelens listige knep
v13 bli st
ående etter å ha overvunnet alt
v14 St
å da fast!

Stå.

Ikke i verden.
Men i Ham.

For folkens, når vi kommer til disse ord, disse kommandoer i kapittel 4, 5 og 6, er det på bakgrunn av 1 til 3. Så høyt elsker han oss. Dette er ikke en streng diktator som gir oss kommandoer for å trykke oss ned og knuse oss. Dette er kjærlig ord fra en kjærlig Far. Dette er visdom med stor V! Fra en som elske oss høyere enn noen andre. Som døde for oss. Som skapte hele universet og har allmakt. Som kan tilintetgjøre deg med en liten pff fra nesebor.

Bare husk hvor vi har kommet!
Ef 1:3-4 All
Åndens velsignelse. Utvalgt. Til å stå hellig og uten feil. Det er vår status.

Ef 2:1 Vi var døde på grunn av vår synd men Gud v4 gjorde oss levende v5! I Kristus.

Hvordan da skal vi lever som Guds barn. Vi tilhører IKKE oss selv, ikke verden ikke djevelen. Derfor kan vi ikke fortsette å tenke slik.

Våre fiender fra 2:1-3 er verden, djevelen og oss selv. Verden er vår kultur. Og det er styrt av djevelen.
Derfor sa jeg forrige gang at du kan ikke v
ære en kristen og oppføre deg som en vanlig nordmann. (Eller en vanlig engelskmann. Eller ukrainsk. Eller filippinsk). Hvorfor? Fordi vår kultur er ikke hellig. Og selv om på mange punkter kan det se kristen ut, så er det ikke det! Ingen av våre kulturer har som fremste mål det å Gi ære til Kristus!
Du kan ikke v
ære en kristen og oppføre deg som en vanlig nordmann. Eller som jeg sa det for to uker siden: Efeserne 5 viser at hvis du leve som en vanlig nordmann så hater du Jesus. 

Dette er alvorlig! Jeg har sett gang på gang brødre og søstre vraket fordi de vil ikke endre sin mening. De tror de vet best. Og det er ofte norsk kultur («verden») som er det største hinder.
Norsk kultur sier at vi er ikke syndere, at vi er iboende gode, at Gud er ikke allmektig, at vi har makt og at predestinasjon er en l
øgn det er ikke Gud som frelser, men vi velge selv, vi frelser oss selv.
Det er norsk kultur. Djevelens lystige knep.
Problem med Norge er det ser s
å kristent ut. I første øyekast så er det veldig kristent. Og det er det som gjør det så farlig. Djevelens største triks er å late som han er en lysets engel.

Kjemp imot det! Ta på deg rustningen og KJEMP! Ved å stå fast og urørt i Herrens Ord, i Hans sannhet og meninger, uansett hvor mye kritikk du få, eller utestenging, eller hvor mange drar og forlater deg.

Stå fast!

10 Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! 11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. 12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.

Djevelen er fornøyd hvis vi redusere Kristus til en kulturarv eller en religiøs klubb. Og det er Norge og.
Men hvis Jesus er et tillegg til livet ditt, en koselig fritidsaktivitet som gir deg litt mening i livet - da er du ikke en kristen og du er p
å vei mot helvete. Fordi du er ikke frelst.

En kristen er en som lever helhjertet for Jesus. Hvor alt dreie seg om ham. Kledd i Guds FULLE rustning Alle våre beslutninger er tatt med ham i første plass hvor vi skal bo, jobbe, hvor mye penger vi bruker og på hva, hvem vi er venner med, hvordan jeg behandler min kone, mine barn, hvordan jeg er på jobb, ALT hvordan ære jeg Jesus her.

Vi elsker ham. Vi vil snakke med andre om ham. Når vi samles som kristne så snakke vi sammen om Jesus.

Det er det Efeserbrevet handler om. Jesus.
2:10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud p
å forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.
3:10 Slik skulle hans mangfoldige visdom bli kunngjort gjennom kirken for maktene og
åndskreftene i himmelrommet, Gjennom oss! Hvordan vi er sier til åndskreftene Jesus er Herren! Og ingen andre.
4:1 S
å formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kallet dere har fått, HELE LIVET
5:1 Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn.
Vi som er hans barn skal etterligne Gud. Ikke v
årt samfunn!

Når jeg møtte Olek og Yelena for første gang, snakket vi om Jesus. Vi kunne nesten ikke prate sammen, men kjærligheten til vår Herre bindet oss sammen. Vi var glade for at vi er frelst. Det er det største nyheten.

Hvis evangeliet er ikke det beste nyheten du har hørt i ditt liv, da må du spørre deg selv om du er virkelig frelst. Hvis du ikke gleder deg over at dine synder er tilgitt, ha du ikke skjønt hvor full av synd du er. De som er tilgitt lite, elske lite. Sa Jesus til fariseeren Simon.
Og mange er fariseerne i
«kristen» Norge i dag. De elske lite fordi de tror ikke de er tilgitt mye. Farlig farlig farlig! Du var død i dine synder sier 2:1! Død.
Kapittel 4, 5 og 6 avsl
ører oss. Takk Jesus for at du tilgir oss våre mange synder. Takk Jesus at du døde for meg når jeg var helt imot deg. Takk Jesus er hurrarop, jubelrop som vi vil synge i evighet!

Jeg har fortalt dere om Billy før. 2 m høy. Stor og sterk som en okse. Arr over kroppen. En gatebokser, og kriminell. Sannsynligvis drapsmann. Kunne løftet meg opp med en hånd og bare knakk meg.

Og så invitere jeg han inn til mitt hjem hver uke, min gravid kone oppe på soverommet. En sånn person men en sånn historie. Fordi han var tilgitt av Jesus, og han var en bror. Og hver onsdag ba han «Thank you Jesus for your blood». «Takk Jesus for ditt blod»
Han visste at han var tilgitt mye, og s
å elsker Jesus mye.
Og han kommer til himmelen f
ør mange som kaller seg for «kristne» her, som tror at de egentlig fortjener det. 

Åndelig krigføring er ikke en liten ekstra greie man gjøre. Dette oppsummere hele brevet. Se på rustningen! Hva er det? Sannhet. Rettferd. Fred. Tor. Frelse. Guds Ord. Bønn.
Det er det kristne livet! Hele livet v
årt.

13 Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje, 15 stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. 16 Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. 17 Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, 19 også for meg.

Som kristne må kle av oss det gamle oss, og kle på oss evangeliet. Faktisk, vi må kle på oss Jesus.

For dette bildet av Guds rustning er ikke noe Paulus har funnet på. Bildet er fra profeten Jesaja. Og gjett hvem sin rustning dette er?

Is 59:1421 Retten er drevet tilbake, rettferdigheten står langt borte. For sannheten har snublet på torget, og det som er rett, kommer ingen vei. 15 Sannheten er borte, den som vender seg fra det onde, blir plyndret. HERREN så det, og det var ondt i hans øyne, for det fantes ingen rett. 16 Han så ikke noen som kom til hjelp, han undret seg over at ingen grep inn. Men hans arm ga ham seier, hans rettferd støttet ham. 17 Han kledde seg i rettferd som brynje og satte frelsens hjelm på hodet. Han kledde seg i hevnens drakt og hyllet seg i lidenskapens kappe.

Det er Jesus sin rustning! Vi skal kle oss i hans rustning. Vi skal kle oss i ham. Hvordan starter kapittel 1: i Ham, i Ham, i Ham. Hvordan avslutter: kle deg ut i Ham.

Det kristne livet handler ikke om oss, om meg og om deg det handle om Jesus. Som Døperen Johannes sa: jeg må bli mindre, og han større.

Så kle på deg, stå fast, endre mening, gjør det som er riktig, stol på ham og la ham kjempe. Vi skal stå det er Han som kjempe. Som Jesaja 59 fortsetter 18 Slik gjerningen er, slik gjengjelder han: harme mot motstandere, gjengjeld mot fiender, mot fjerne kyster gjør han gjengjeld. 19 De skal frykte HERRENS navn i vest og hans herlighet i øst. For den kommer som en veldig flom, HERRENS ånd driver den fram.

Han kjempe for oss, vi skal være stille. Stå fast og se Guds frelse, som Israel i ørkenen.

Men hvis vi nekter å adlyde ham. Hvis vi fortsetter å bli lurt av djevelens lystige knep. Så vil vi oppleve at Jesus kjempe mot oss.

Stå fast. Be. Hold ut. Bønnemøter på onsdager. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, 19 også for meg.

Vi kaller bønnemøte for «the engine room» motorrommet uten Herren er vi uten kraft, uten makt. Men med ham. 10 Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft!

La oss runde av. Vi må stå fast. Står imot djevelens lystige knep. Han lurer oss med «vær som alle de andre. Ikke skill deg ut.» Men som kristne skal vi skille oss ut. Vi menn skal lede våre familier. Vi skal ikke være samboere men gift. Vi skal være sjenerøs og gi mye penger til evangeliets framgang. Vi skal la våre koner være kvinner og ikke presse dem til å jobbe. Vi skal be høyt og takke Gud for maten selv om vi er blant famileie eller ikke kristne. Vi skal bruke enhver anledning til å dele evangeliet bursdager, konfirmasjon, samtaler på jobb, med venner, hvor som helst vi skal ikke skammer oss for Jesus, slik at han ikke skammer seg for oss. Vi skal være åpen og ærelige. Vi skal refse hverandre i kjærlighet og når vi blir talt til rette av en bror så skal vi være ydmyk og vende om. Vi skal strekke oss langt for våre brødre og søstre i menigheten.

Hvorfor? Fordi vi tilhører Jesus Kristus. Vi er hans slaver. Vi er hans eierskap. Du er ikke din egen. Gi slipp. Gi alt til ham. Og så vil du oppdager enn bedre mester enn noe annet, inkludert deg selv. Frihet er ikke å bestemme selv. Det er en djevelens løgn. Frihet er å gi deg selv helhjertet og uten tvil til Herren Jesus Kristus.

En siste historie. I 2012, året vi starter Rock,  var vi i Word Alive i England for første gang. Og vi satt tilfeldigvis ved siden av Becky Manley Pippert, hun som skrev «out of the saltshaker». Hun hadde nylig vært i Norge, og hun sa noe meget profetisk. Det var så utrolig innsiktsfull. Bare noen dager hun hadde hvert her i Norge. Og hun sa «Janteloven er evangeliets største fiende i Norge».
Janteloven
det som sier «Hvem tror du du er?» Den som sier «vær som alle de andre». Janteloven beskrive det presse vi opplever å oppfører oss som alle andre. Og derfor er Janteloven evangeliets største fiende i Norge. Det lamme kristne. Gjør at det selv.-sensurerer. De snakke ikke høyt om sin tro. De lever det ikke ut.
Det er Janteloven som f
ører til at «kristne» vil heller drar fra denne menigheten, et sted hvor de hører Guds ord, fordi de kommer til å endre mening og det vil de ikke. Og jeg har hatt den samtalen gang på gang på gang.
Vi m
å dra, fordi vi blir nesten overtalt å endre mening, men det vil vi ikke.
Nei, jeg vil ikke adlyde Guds Ord her. Jeg vil ikke h
øre det mer. Jeg velge å gå et annet sted hvor jeg blir ikke oppfordret til å leve mot min kultur.
Jeg vil ha en norsk kirke.
S
å dum. Så farlig.

Janteloven. «Hvem tror du du er?»
V
årt svar er «Guds elskede barn! Og jeg skal leve slik!»
Ta p
å deg rustningen. Stå fast. Ikke bli dyttet over ende. Kjemp!

23 Fred være med våre søsken, og kjærlighet og tro fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! 24 Nåde være med alle som elsker vår Herre Jesus Kristus i et liv som aldri skal forgå!