søndag 17. oktober 2021

Vet Gud hva Han gjør

 

Ap.gj. 21:16-23:11

Vet Gud hva Han gjør?

Paulus blir arrestert. Han som var drivkraften bak misjonen til oss hedninger eller ikke-jøder er nå hindret fra det. Faktisk blir det enda verre fra nå av – han er fengslet i flere år.

Gud har tydeligvis mistet helt kontroll. Hvordan kunne dette være en del av hans plan?

Er det ikke slik vi føler oss noen ganger? At Gud har mistet kontroll? At ting kan ikke fortsette slik? Vi sitter her og ber for men stoler egentlig ikke helt på Herren.

Da er dagens tekst - i kontekst - noe for oss

1. Arrestert: med falske anklagelser.

Ap.gj. 21:26 Dagen etter tok Paulus mennene med seg og lot seg rense sammen med dem. Så gikk han til tempelet for å melde fra når renselsesdagene var omme og offeret for hver enkelt av dem skulle bæres fram. 27 De sju dagene var nesten gått da jødene fra Asia fikk se ham på tempelplassen. De hisset opp hele folkemassen, grep tak i ham 28 og skrek: «Israelitter, kom og hjelp! Her er mannen som overalt lærer alle slikt som er imot folket og loven og dette sted. Nå har han til og med tatt med seg grekere inn i tempelet og vanhelliget dette hellige stedet.»

Paulus var på Tempelplassen fordi han holdt på med ritualistisk rengjøring slik at han IKKE skulle vanhellige Templet. Men sannheten var ikke noe hindre for disse. Med falsk anklagelse fikk de Paulus arrestert, og prøvde å drepe ham. 31 De holdt nesten på å slå ham i hjel da kommandanten for vaktstyrken fikk melding om at hele Jerusalem sto på ende.

De var så sint. Men hvorfor? Nå har han til og med tatt med seg grekere inn i tempelet og vanhelliget dette hellige stedet. Men det hadde ikke skjedd. Her ser vi sosial media effekten før vi hadde sosial media! Har du hørt hva Paulus har gjort nå? Han tok med seg en greker. HVA??? Nå er det NOK!

De er sint, de hater Paulus og de vil utrydde ham. Sannheten spiller ikke noe rolle. Se v34 Men i folkemassen ropte noen én ting, andre noe annet, og da det ikke var mulig å få greie på noe i alt levenet, befalte han at Paulus skulle føres inn i borgen.

Som Twitter, Facebook, Tiktok – en kakofoni av dårer. Alle bare rope det de tror er sant, det de vil skal være sant.

Vi tror vi er så moderne, så avansert. Men her ser vi mennesker som «skaper sin egen mening» som humanister og sier at «dette er min sannhet» som postmodernister!

Men hvorfor er de så sinte? På grunn av evangeliet. På grunn av Paulus sitt budskap: at det er gjennom nåde, ikke loven, at vi kommer til Herren.

Se der i v28 hvordan de beskriver evangeliet: Her er mannen som overalt lærer alle slikt som er imot folket og loven og dette sted.

Imot folket – jødene. Imot loven. Imot Templet. Det er slik de tolke nåde. Det er slik de tolket budskapet at du som er en synder kan aldri rettferdiggjøre deg selv, men må kommer til Jesus. At det er de som tror på Jesus som er det sanne folket, at Jesus har oppfylt loven som vi ikke klarte å oppfylle, og at det er Jesus som er Templet – møteplassen mellom mennesker og Gud.

De hater Paulus sitt budskap at det er Jesus som gjelder, ikke dem og sitt strev til å rettferdiggjøre seg selv. Jesus. De hater Jesus, og derfor hater de Paulus. I folkemengden som roper «bort med ham» hører vi ekko av de som ropte «korsfest ham». Som de anklaget Jesus med falske anklagelser, så gjør de det samme med Paulus. De hater Paulus fordi de hater Jesus.

Hva med deg? Er Jesus helten i din kristendom, eller deg selv? Er alt avhengig av deg og ditt strev, eller Ham. Ikke det du sier – for vi vet hva som er riktig svar – men leve du slik? Leve du slik som om alt var avhengig av ham?

For her har vi folket som vil ikke ta imot de budskapet, og de er i opprør. Og der har vi Paulus, slått, blodig, men med et hjerte full av kjærlighet og medlidenhet. For han vil så gjerne at de kommer til Kristus. Hans tale er full av Jesus, full av nåde. Han starte med å si «brødre og fedre» til de som har prøvd akkurat å drepe ham.

Du kan se til deg selv og være bundet. Eller gi alt til Herren og være fri.

De er ikke villig til å ofre noe som helst til Gud – bortsett fra det DE synes er greit. Men Paulus, han er fri til å dø. Å dø er en vinning – å leve er Kristus. (Fil 1:21). Nåde er jo gratis, men det koster alt. Men i det vi få alt. Vi var skapt til å ære Gud, til å være i hans nærvær – og når vi er der, så er vi frie.

Bundet eller fri? Paulus i lenker er fri. De som roper og skriker er bundet. Hva med deg? Må du ta imot Jesu nåde? Må du vende om fra områder i ditt liv hvor du har satt deg selv opp som Herren?

2. Hans forsvar-tale: Men Jesus…

På hebraisk, deres språk, sier han v3 «Jeg er jøde.. 6 Men da jeg var underveis og nærmet meg Damaskus ved middagstid, strålte det plutselig opp et lys fra himmelen rundt meg. 7 Jeg falt til jorden og hørte en stemme si til meg: ‘Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?’ 8 Jeg spurte: ‘Hvem er du, Herre?’ Da sa han til meg: ‘Jeg er Jesus fra Nasaret, han som du forfølger.’

Jeg er som dere, men Jesus!

Er ikke dette vårt budskap! Jeg er som dere, en synder, men Jesus!

Se på hvordan han ramser opp hans bevis for å være en jøde av brennende iver, akkurat som de er. 22:1 «Brødre og fedre» sier han3 «Jeg er jøde, født i Tarsos i Kilikia, men oppvokst her i byen [Jerusalem]. Ved Gamaliels føtter har jeg fått grundig opplæring i fedrenes lov, og jeg har vært like brennende for Guds sak som dere alle er i dag. 4 Jeg har arrestert og latt fengsle både kvinner og menn, ja, helt inn i døden har jeg forfulgt tilhengerne av denne Veien. 5 Det kan både øverstepresten og hele Rådet bekrefte. De ga meg brev til våre brødre i Damaskus, og jeg reiste dit for å legge også dem som var der, i lenker og føre dem til Jerusalem for å få dem straffet.

Jeg forstår dere. Jeg er en av dere. Jeg var en av de fremste av dere. Husker dere ikke det. Det er cirka 20, 25 år siden, men det er folk som husker det! Saul, som er hans Hebraisk navn, Paulus hans Gresk – Saul, Paulus, var ivrig til å utrydde dette tull som fornærmet Gud. Inntil Jesus møtte ham.

Jeg var på min egen vei. Vokst opp i et godt kristent hjem. Leste Bibelen. Ba. Men kom til et punkt hvor jeg ga Gud hans lille bit – 15 minutt når jeg ba og leste Bibelen. Men når jeg lukket Bibelen, da satte jeg lokk på Gud – resten av livet mitt var MITT! Interessant nok var det den eneste perioden i mitt liv når jeg ikke gikk i kirken hver søndag. Og det var ikke rart at det var der, under gudstjenesten, at Gud møtte meg.

Jesus kalte meg, tvinget meg, til å møte ham. Akkurat som Paulus. Han bli kristen mot sin vilje! Han hadde hans plan. Til Damaskus. Utrydde kristne. Gud hadde en bedre plan. Du skal være min. Og takk og pris for det! For vi er her fordi Gud tok Paulus og sendt ham til oss.

6 Men da jeg var underveis og nærmet meg Damaskus ved middagstid, strålte det plutselig opp et lys fra himmelen rundt meg. 7 Jeg falt til jorden og hørte en stemme si til meg: ‘Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?’ 8 Jeg spurte: ‘Hvem er du, Herre?’ Da sa han til meg: ‘Jeg er Jesus fra Nasaret, han som du forfølger.’

Se hvordan Jesus er med oss, med hans kirke. Ikke hvorfor forfølger du min kirke eller mitt folk eller mine brødre – hvorfor forfølge du MEG. Jesus er med oss!

9 De som var sammen med meg, så lyset, men hørte ikke stemmen som talte til meg. 10 ‘Hva skal jeg gjøre, Herre?’ spurte jeg. Og Herren sa til meg: ‘Reis deg opp og gå inn i Damaskus. Der skal du få beskjed om alt du er utsett til å gjøre.’ 11 På grunn av det blendende lyset kunne jeg ikke se, men de som var med meg, leide meg videre, så jeg kom til Damaskus. 12 Der var det en gudfryktig og lovtro mann, Ananias, som alle jødene på stedet hadde bare godt å si om.

Igjen se hvordan han legge vekt på at Ananias var en god jøde. Kristendom er ikke mot jødedommen, det er oppfyllelsen av den. En god jøde vil tro på Jesus. Faktisk, en sann jøde MÅ tror på Jesus, fordi han oppfyller alle Guds løfter til hans folk. En jøde som ikke tror på Jesus har snudd ryggen til hans Gud og er ikke lenger en del av Guds folk. Som Jesus sa, min mor og mine brødre er de som høre på meg.

13 Han kom og stilte seg foran meg og sa: ‘Saul, bror, bli seende!’ I samme stund kunne jeg se ham. 14 Han sa til meg: ‘Våre fedres Gud har bestemt deg til å kjenne hans vilje, til å se Den rettferdige og til å høre hans egen røst. 15 For du skal være hans vitne for alle mennesker om det du har sett og hørt. 16 Så hvorfor nøler du nå? Kom og la deg døpe og få syndene vasket bort mens du påkaller hans navn.’

Og det gjør Paulus nå. Han vitne til dem om Jesus. Om det Jesus fortalte ham. Jesus, den oppstanden. Messias. Sann Gud.

Merk også at vi er frelst for en grunn. Nåde er gratis men koster alt. Vi er frelst for å leve nå for Kristus. For Paulus var det å være hans apostel. For meg i Drammen i 1995 var det å vende om fra min egoistisk livstil og be om unnskyldning til min onkel og tante, og begynne og tjene dem og hjelpe dem i stedet for å være en byrde. Men også å forandre hele tankemåten min. Mitt liv tilhøre nå Jesus. Jeg er hans, ikke mitt. Jeg er fri, fri til å tjene ham, ære ham. Fra den dagen skal jeg tenke «hvordan ære jeg Kristus i denne situasjonen».

Jeg er satt fri fra min synd, og leve nå for Jesus. Å Herren, hjelp meg å tro det og faktisk gjør det!!

17 Da jeg hadde vendt tilbake til Jerusalem og ba i tempelet [hvor ba han? Templet!] , kom jeg i ekstase. 18 Jeg så Herren, og han sa til meg: ‘Skynd deg! Dra ut av Jerusalem så fort du kan, for de kommer ikke til å ta imot ditt vitnesbyrd om meg.’ 19 Men jeg sa til ham: ‘Herre, de vet jo selv at jeg rundt om i synagogene fikk kastet dem som trodde på deg, i fengsel og lot dem piske. 20 Og da blodet rant fra Stefanus, ditt vitne, var jeg selv til stede. Jeg var enig med dem som drepte ham, og passet kappene deres.’

Folkens hør. Jeg var som dere. Mer ivrig enn dere. Jeg er en jøde. Jeg er en av dere. Jeg forstå dere. Men Herren endret alt dette. Og han kan gjør det for dere og.

21 Men Herren sa: ‘Dra bort herfra, for jeg vil sende deg ut til hedninger langt borte.’»

Og da går alt galt. HEDNINGER? Aaaa! Og så begynne de og kaste støv og lage så mye bråk at soldatene må bære Paulus ut for å redde hans liv. Ikke rart at de da vil piske han. Idiot, du kunne ha startet et opprør! Men Paulus sier «Ahem – jeg er en romersk statsborger». Ups. V29 Også kommandanten ble redd da han forsto at han hadde lagt en romersk borger i lenker.

Gud bruker til og med Paulus sitt fødselssted for å beskytte ham.

Men det er så ergerlig at vi ikke fikk høre slutten av Paulus sitt forsvar. For hans forsvar var jo «Jeg er en jøde! Og har funnet han som var lovet til oss jøder: messiasen selv.» Og han ville sikkert videre med at Jesus er nye Moses, Jesus oppfylle Mosepakten, Jesus er den sanne Tempel. Men blir avbrutt. Men hvorfor vet vi om alt det? Hvorfor vet vi at Jesus er større en Moses, at han oppfylte pakten, er den sanne Tempel? Fra Paulus sine brev! Og hvor skrev han brorparten av hans brev fra? Fengsel!

Vet Gud hva han gjør? Ja! Han har en plan. Vi vet hans plan. Om å velsigne hele verden, oss i dag, gjennom hans Apostel. Paulus kjente ikke til dette – men han kjente Jesus. Og stolte på ham.

Paulus sitt forsvar var «men Jesus…». Jesus. Den oppstanden.

3. Paulus vitner om oppstandelsen foran Rådet

23:6 Paulus visste at den ene delen av Rådet var saddukeere og den andre fariseere, og han ropte til dem: «Brødre, jeg er selv fariseer og sønn av fariseere! Og jeg står anklaget for håpet om at de døde skal stå opp.»

Her ser vi hvorfor Paulus er villig til å gå gjennom alt dette. Hvorfor når han ble varslet av profetene at han kommer til å bli arrestert gikk han fram uten frykta og sa 21:13 Selv er jeg villig, ikke bare til å bli bundet, men også til å dø i Jerusalem for Herren Jesu navn.

Og det svaret får vi foran Rådet. Fordi de døde skal stå opp.

Jesus er stått opp. Paulus vet det. Han har møtt ham minst to ganger. En gang på veien til Damaskus. Andre gangen inn i Templet. Og fordi Jesus er stått opp, så er det sant at de som tror på ham også skal stå opp til evig liv. Han løfter er trofaste.

Derfor er Paulus fri. Fri til å leve fullt ut for Jesus uansett hva det koster fordi han få så mye mer.

Hva med deg? Er ditt fundament Jesu oppstandelse? Vet du at du vil se ham ansikt i ansikt en dag? Glede du deg til den dag hvor vi kan slutte å kjempe mot vår egen synd, slutte å oppleve andres synd. Slutte å leve i en verden påvirket av synd og endelig se ham! Herren, vårt liv, vårt håp, vår kjærlighet. Skaperen, Faderen, Kongen over all Konger. En dag.

For meg er døden en vinning – og å leve er Kristus.
Det sa Paulus og derfor kunne han stå uten frykt foran Rådet full av selvsikre mektig religiøse menn og si «jeg tror på oppstandelsen».
Jo litt smart var det og, siden da begynte de å krangle – men for noen av dem kanskje de begynte å tenke over det for første gang. Oi. Tror jeg virkelig på oppstandelsen. Og hvis jeg gjør det, er det virkelig så usannsynlig at Gud kunne reise Jesus fra de døde? Og så begynne en trosreise. Det er alltid håp. Alltid.

Men hva med deg? Er død en vinning, å leve Jesus? Eller har du feil perspektiv? Det er tid n å til å rette på det.

Hjelp oss som er blind Herren, åpne våre øyne slik at vi kan se, og tro!

Har Gud mistet kontroll? Vet ikke Gud hva han gjør? Spørs hva slags perspektiv du har. Hvis du ser bare det som skjer rett foran deg, hvis du høre på Facebook og nyhetene og se på en verden fylt av synd – da er svare nei, Gud vet ikke hva han gjør. Men vi må se med troens øyne – se verden slik Paulus så det, slik Jesus så det….

Paulus er fri i dette livet fordi han har øyne på den neste.

Har Gud kontroll? v11 Natten etter sto Herren foran ham og sa: «Vær frimodig! Slik du har vitnet om meg i Jerusalem, må du også vitne i Roma.»

Gud har kontroll, og har mye mer og mye bedre planlagt enn du og jeg kunne forestille oss.