søndag 17. oktober 2021

Vet Gud hva Han gjør

 

Ap.gj. 21:16-23:11

Vet Gud hva Han gjør?

Paulus blir arrestert. Han som var drivkraften bak misjonen til oss hedninger eller ikke-jøder er nå hindret fra det. Faktisk blir det enda verre fra nå av – han er fengslet i flere år.

Gud har tydeligvis mistet helt kontroll. Hvordan kunne dette være en del av hans plan?

Er det ikke slik vi føler oss noen ganger? At Gud har mistet kontroll? At ting kan ikke fortsette slik? Vi sitter her og ber for men stoler egentlig ikke helt på Herren.

Da er dagens tekst - i kontekst - noe for oss

1. Arrestert: med falske anklagelser.

Ap.gj. 21:26 Dagen etter tok Paulus mennene med seg og lot seg rense sammen med dem. Så gikk han til tempelet for å melde fra når renselsesdagene var omme og offeret for hver enkelt av dem skulle bæres fram. 27 De sju dagene var nesten gått da jødene fra Asia fikk se ham på tempelplassen. De hisset opp hele folkemassen, grep tak i ham 28 og skrek: «Israelitter, kom og hjelp! Her er mannen som overalt lærer alle slikt som er imot folket og loven og dette sted. Nå har han til og med tatt med seg grekere inn i tempelet og vanhelliget dette hellige stedet.»

Paulus var på Tempelplassen fordi han holdt på med ritualistisk rengjøring slik at han IKKE skulle vanhellige Templet. Men sannheten var ikke noe hindre for disse. Med falsk anklagelse fikk de Paulus arrestert, og prøvde å drepe ham. 31 De holdt nesten på å slå ham i hjel da kommandanten for vaktstyrken fikk melding om at hele Jerusalem sto på ende.

De var så sint. Men hvorfor? Nå har han til og med tatt med seg grekere inn i tempelet og vanhelliget dette hellige stedet. Men det hadde ikke skjedd. Her ser vi sosial media effekten før vi hadde sosial media! Har du hørt hva Paulus har gjort nå? Han tok med seg en greker. HVA??? Nå er det NOK!

De er sint, de hater Paulus og de vil utrydde ham. Sannheten spiller ikke noe rolle. Se v34 Men i folkemassen ropte noen én ting, andre noe annet, og da det ikke var mulig å få greie på noe i alt levenet, befalte han at Paulus skulle føres inn i borgen.

Som Twitter, Facebook, Tiktok – en kakofoni av dårer. Alle bare rope det de tror er sant, det de vil skal være sant.

Vi tror vi er så moderne, så avansert. Men her ser vi mennesker som «skaper sin egen mening» som humanister og sier at «dette er min sannhet» som postmodernister!

Men hvorfor er de så sinte? På grunn av evangeliet. På grunn av Paulus sitt budskap: at det er gjennom nåde, ikke loven, at vi kommer til Herren.

Se der i v28 hvordan de beskriver evangeliet: Her er mannen som overalt lærer alle slikt som er imot folket og loven og dette sted.

Imot folket – jødene. Imot loven. Imot Templet. Det er slik de tolke nåde. Det er slik de tolket budskapet at du som er en synder kan aldri rettferdiggjøre deg selv, men må kommer til Jesus. At det er de som tror på Jesus som er det sanne folket, at Jesus har oppfylt loven som vi ikke klarte å oppfylle, og at det er Jesus som er Templet – møteplassen mellom mennesker og Gud.

De hater Paulus sitt budskap at det er Jesus som gjelder, ikke dem og sitt strev til å rettferdiggjøre seg selv. Jesus. De hater Jesus, og derfor hater de Paulus. I folkemengden som roper «bort med ham» hører vi ekko av de som ropte «korsfest ham». Som de anklaget Jesus med falske anklagelser, så gjør de det samme med Paulus. De hater Paulus fordi de hater Jesus.

Hva med deg? Er Jesus helten i din kristendom, eller deg selv? Er alt avhengig av deg og ditt strev, eller Ham. Ikke det du sier – for vi vet hva som er riktig svar – men leve du slik? Leve du slik som om alt var avhengig av ham?

For her har vi folket som vil ikke ta imot de budskapet, og de er i opprør. Og der har vi Paulus, slått, blodig, men med et hjerte full av kjærlighet og medlidenhet. For han vil så gjerne at de kommer til Kristus. Hans tale er full av Jesus, full av nåde. Han starte med å si «brødre og fedre» til de som har prøvd akkurat å drepe ham.

Du kan se til deg selv og være bundet. Eller gi alt til Herren og være fri.

De er ikke villig til å ofre noe som helst til Gud – bortsett fra det DE synes er greit. Men Paulus, han er fri til å dø. Å dø er en vinning – å leve er Kristus. (Fil 1:21). Nåde er jo gratis, men det koster alt. Men i det vi få alt. Vi var skapt til å ære Gud, til å være i hans nærvær – og når vi er der, så er vi frie.

Bundet eller fri? Paulus i lenker er fri. De som roper og skriker er bundet. Hva med deg? Må du ta imot Jesu nåde? Må du vende om fra områder i ditt liv hvor du har satt deg selv opp som Herren?

2. Hans forsvar-tale: Men Jesus…

På hebraisk, deres språk, sier han v3 «Jeg er jøde.. 6 Men da jeg var underveis og nærmet meg Damaskus ved middagstid, strålte det plutselig opp et lys fra himmelen rundt meg. 7 Jeg falt til jorden og hørte en stemme si til meg: ‘Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?’ 8 Jeg spurte: ‘Hvem er du, Herre?’ Da sa han til meg: ‘Jeg er Jesus fra Nasaret, han som du forfølger.’

Jeg er som dere, men Jesus!

Er ikke dette vårt budskap! Jeg er som dere, en synder, men Jesus!

Se på hvordan han ramser opp hans bevis for å være en jøde av brennende iver, akkurat som de er. 22:1 «Brødre og fedre» sier han3 «Jeg er jøde, født i Tarsos i Kilikia, men oppvokst her i byen [Jerusalem]. Ved Gamaliels føtter har jeg fått grundig opplæring i fedrenes lov, og jeg har vært like brennende for Guds sak som dere alle er i dag. 4 Jeg har arrestert og latt fengsle både kvinner og menn, ja, helt inn i døden har jeg forfulgt tilhengerne av denne Veien. 5 Det kan både øverstepresten og hele Rådet bekrefte. De ga meg brev til våre brødre i Damaskus, og jeg reiste dit for å legge også dem som var der, i lenker og føre dem til Jerusalem for å få dem straffet.

Jeg forstår dere. Jeg er en av dere. Jeg var en av de fremste av dere. Husker dere ikke det. Det er cirka 20, 25 år siden, men det er folk som husker det! Saul, som er hans Hebraisk navn, Paulus hans Gresk – Saul, Paulus, var ivrig til å utrydde dette tull som fornærmet Gud. Inntil Jesus møtte ham.

Jeg var på min egen vei. Vokst opp i et godt kristent hjem. Leste Bibelen. Ba. Men kom til et punkt hvor jeg ga Gud hans lille bit – 15 minutt når jeg ba og leste Bibelen. Men når jeg lukket Bibelen, da satte jeg lokk på Gud – resten av livet mitt var MITT! Interessant nok var det den eneste perioden i mitt liv når jeg ikke gikk i kirken hver søndag. Og det var ikke rart at det var der, under gudstjenesten, at Gud møtte meg.

Jesus kalte meg, tvinget meg, til å møte ham. Akkurat som Paulus. Han bli kristen mot sin vilje! Han hadde hans plan. Til Damaskus. Utrydde kristne. Gud hadde en bedre plan. Du skal være min. Og takk og pris for det! For vi er her fordi Gud tok Paulus og sendt ham til oss.

6 Men da jeg var underveis og nærmet meg Damaskus ved middagstid, strålte det plutselig opp et lys fra himmelen rundt meg. 7 Jeg falt til jorden og hørte en stemme si til meg: ‘Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?’ 8 Jeg spurte: ‘Hvem er du, Herre?’ Da sa han til meg: ‘Jeg er Jesus fra Nasaret, han som du forfølger.’

Se hvordan Jesus er med oss, med hans kirke. Ikke hvorfor forfølger du min kirke eller mitt folk eller mine brødre – hvorfor forfølge du MEG. Jesus er med oss!

9 De som var sammen med meg, så lyset, men hørte ikke stemmen som talte til meg. 10 ‘Hva skal jeg gjøre, Herre?’ spurte jeg. Og Herren sa til meg: ‘Reis deg opp og gå inn i Damaskus. Der skal du få beskjed om alt du er utsett til å gjøre.’ 11 På grunn av det blendende lyset kunne jeg ikke se, men de som var med meg, leide meg videre, så jeg kom til Damaskus. 12 Der var det en gudfryktig og lovtro mann, Ananias, som alle jødene på stedet hadde bare godt å si om.

Igjen se hvordan han legge vekt på at Ananias var en god jøde. Kristendom er ikke mot jødedommen, det er oppfyllelsen av den. En god jøde vil tro på Jesus. Faktisk, en sann jøde MÅ tror på Jesus, fordi han oppfyller alle Guds løfter til hans folk. En jøde som ikke tror på Jesus har snudd ryggen til hans Gud og er ikke lenger en del av Guds folk. Som Jesus sa, min mor og mine brødre er de som høre på meg.

13 Han kom og stilte seg foran meg og sa: ‘Saul, bror, bli seende!’ I samme stund kunne jeg se ham. 14 Han sa til meg: ‘Våre fedres Gud har bestemt deg til å kjenne hans vilje, til å se Den rettferdige og til å høre hans egen røst. 15 For du skal være hans vitne for alle mennesker om det du har sett og hørt. 16 Så hvorfor nøler du nå? Kom og la deg døpe og få syndene vasket bort mens du påkaller hans navn.’

Og det gjør Paulus nå. Han vitne til dem om Jesus. Om det Jesus fortalte ham. Jesus, den oppstanden. Messias. Sann Gud.

Merk også at vi er frelst for en grunn. Nåde er gratis men koster alt. Vi er frelst for å leve nå for Kristus. For Paulus var det å være hans apostel. For meg i Drammen i 1995 var det å vende om fra min egoistisk livstil og be om unnskyldning til min onkel og tante, og begynne og tjene dem og hjelpe dem i stedet for å være en byrde. Men også å forandre hele tankemåten min. Mitt liv tilhøre nå Jesus. Jeg er hans, ikke mitt. Jeg er fri, fri til å tjene ham, ære ham. Fra den dagen skal jeg tenke «hvordan ære jeg Kristus i denne situasjonen».

Jeg er satt fri fra min synd, og leve nå for Jesus. Å Herren, hjelp meg å tro det og faktisk gjør det!!

17 Da jeg hadde vendt tilbake til Jerusalem og ba i tempelet [hvor ba han? Templet!] , kom jeg i ekstase. 18 Jeg så Herren, og han sa til meg: ‘Skynd deg! Dra ut av Jerusalem så fort du kan, for de kommer ikke til å ta imot ditt vitnesbyrd om meg.’ 19 Men jeg sa til ham: ‘Herre, de vet jo selv at jeg rundt om i synagogene fikk kastet dem som trodde på deg, i fengsel og lot dem piske. 20 Og da blodet rant fra Stefanus, ditt vitne, var jeg selv til stede. Jeg var enig med dem som drepte ham, og passet kappene deres.’

Folkens hør. Jeg var som dere. Mer ivrig enn dere. Jeg er en jøde. Jeg er en av dere. Jeg forstå dere. Men Herren endret alt dette. Og han kan gjør det for dere og.

21 Men Herren sa: ‘Dra bort herfra, for jeg vil sende deg ut til hedninger langt borte.’»

Og da går alt galt. HEDNINGER? Aaaa! Og så begynne de og kaste støv og lage så mye bråk at soldatene må bære Paulus ut for å redde hans liv. Ikke rart at de da vil piske han. Idiot, du kunne ha startet et opprør! Men Paulus sier «Ahem – jeg er en romersk statsborger». Ups. V29 Også kommandanten ble redd da han forsto at han hadde lagt en romersk borger i lenker.

Gud bruker til og med Paulus sitt fødselssted for å beskytte ham.

Men det er så ergerlig at vi ikke fikk høre slutten av Paulus sitt forsvar. For hans forsvar var jo «Jeg er en jøde! Og har funnet han som var lovet til oss jøder: messiasen selv.» Og han ville sikkert videre med at Jesus er nye Moses, Jesus oppfylle Mosepakten, Jesus er den sanne Tempel. Men blir avbrutt. Men hvorfor vet vi om alt det? Hvorfor vet vi at Jesus er større en Moses, at han oppfylte pakten, er den sanne Tempel? Fra Paulus sine brev! Og hvor skrev han brorparten av hans brev fra? Fengsel!

Vet Gud hva han gjør? Ja! Han har en plan. Vi vet hans plan. Om å velsigne hele verden, oss i dag, gjennom hans Apostel. Paulus kjente ikke til dette – men han kjente Jesus. Og stolte på ham.

Paulus sitt forsvar var «men Jesus…». Jesus. Den oppstanden.

3. Paulus vitner om oppstandelsen foran Rådet

23:6 Paulus visste at den ene delen av Rådet var saddukeere og den andre fariseere, og han ropte til dem: «Brødre, jeg er selv fariseer og sønn av fariseere! Og jeg står anklaget for håpet om at de døde skal stå opp.»

Her ser vi hvorfor Paulus er villig til å gå gjennom alt dette. Hvorfor når han ble varslet av profetene at han kommer til å bli arrestert gikk han fram uten frykta og sa 21:13 Selv er jeg villig, ikke bare til å bli bundet, men også til å dø i Jerusalem for Herren Jesu navn.

Og det svaret får vi foran Rådet. Fordi de døde skal stå opp.

Jesus er stått opp. Paulus vet det. Han har møtt ham minst to ganger. En gang på veien til Damaskus. Andre gangen inn i Templet. Og fordi Jesus er stått opp, så er det sant at de som tror på ham også skal stå opp til evig liv. Han løfter er trofaste.

Derfor er Paulus fri. Fri til å leve fullt ut for Jesus uansett hva det koster fordi han få så mye mer.

Hva med deg? Er ditt fundament Jesu oppstandelse? Vet du at du vil se ham ansikt i ansikt en dag? Glede du deg til den dag hvor vi kan slutte å kjempe mot vår egen synd, slutte å oppleve andres synd. Slutte å leve i en verden påvirket av synd og endelig se ham! Herren, vårt liv, vårt håp, vår kjærlighet. Skaperen, Faderen, Kongen over all Konger. En dag.

For meg er døden en vinning – og å leve er Kristus.
Det sa Paulus og derfor kunne han stå uten frykt foran Rådet full av selvsikre mektig religiøse menn og si «jeg tror på oppstandelsen».
Jo litt smart var det og, siden da begynte de å krangle – men for noen av dem kanskje de begynte å tenke over det for første gang. Oi. Tror jeg virkelig på oppstandelsen. Og hvis jeg gjør det, er det virkelig så usannsynlig at Gud kunne reise Jesus fra de døde? Og så begynne en trosreise. Det er alltid håp. Alltid.

Men hva med deg? Er død en vinning, å leve Jesus? Eller har du feil perspektiv? Det er tid n å til å rette på det.

Hjelp oss som er blind Herren, åpne våre øyne slik at vi kan se, og tro!

Har Gud mistet kontroll? Vet ikke Gud hva han gjør? Spørs hva slags perspektiv du har. Hvis du ser bare det som skjer rett foran deg, hvis du høre på Facebook og nyhetene og se på en verden fylt av synd – da er svare nei, Gud vet ikke hva han gjør. Men vi må se med troens øyne – se verden slik Paulus så det, slik Jesus så det….

Paulus er fri i dette livet fordi han har øyne på den neste.

Har Gud kontroll? v11 Natten etter sto Herren foran ham og sa: «Vær frimodig! Slik du har vitnet om meg i Jerusalem, må du også vitne i Roma.»

Gud har kontroll, og har mye mer og mye bedre planlagt enn du og jeg kunne forestille oss.


søndag 10. januar 2021

1 Tess 4:1-12 Hellighet.

1 Tess 4:1-12

Dagens kapittel handle om hva vi skal være. Vi skal være HELLIG.

7 For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv.

Hellig. Perfekt. Oppriktig. Som Jesus.

Maximum effort.

Føler du presset? Merker du kravet? Slik skal vi være som kristne.

3 For dette er Guds vilje: at dere skal være hellige

Og å være hellig betyr at vi behandle hverandre i kjærlighet. Og den Hellige Ånd gjennom apostelen sikte inn på to områder: sex, og arbeid. Hvordan viser vi kjærlighet når det gjelder sex. Og hvordan viser vi kjærlighet i arbeid.

Men før vi hopper ut i dette så må vi huske kontekst.

1. Kontekst: utvalgt

Dagens åpningsvers: 1:4Dere er elsket av Gud, søsken, og vi vet at dere er utvalgt. For da vårt evangelium kom til dere, skjedde det ikke bare med ord, men også med kraft, ved Den hellige ånd og med full overbevisning.

Det starter og slutter med Guds nåde. Elsket av Gud. Utvalgt. Det er noe Han gjøre av sin egen nåde. Vi fortjener ikke dette. Vi er ikke bedre enn andre. Vi har ikke oppnådd noe minstekrav for å komme inn. Frelst av nåde. Det er Gud som kaller. 2:12 Vi formante, oppmuntret og ba dere inntrengende om å føre et liv verdig for Gud, han som kaller dere til sitt rike og sin herlighet.

Og det er Gud som er aktiv i oss. 2:13 Derfor takker vi stadig Gud, for da dere fikk overlevert det Guds ord som vi forkynte for dere, tok dere imot det – ikke som menneskeord, men som det Guds ord det i sannhet er. Og dette ordet er virksomt i dere som tror.

dette ordet er virksomt i dere som tror. Nåde er ikke passivt men aktivt. Det gjøre noe med oss. Vi ble gjort hellig.
Hans nåde fører til maximum effort, maks innsats i å være mer Jesus lik. I hans styrke. I hans kraft.

Men det er en prosess. Og en del av helliggjørelse er at vi begynne å oppdage vår egen synd.

Så hvis du lese disse kapitler og tenke «jøye meg, jeg er så uhellig» ikke da tenke «jeg er ikke en kristen». Nei, den overbevisning av din egen svikt, din egen skittenhet foran Herren, den avsløring av din egen nakenhet og urett og synd – det er den Hellige ånd aktivt i deg. Bare når vi se vår synd kan vi vende om og vende oss til ham og få kraft til å leve slik han vil.

Motgiften til synd er kjennskap til Gud. Og jo mer vi kjenne ham, jo mer lik han vi vil være fordi han ord er kraftig og hans nærvær er helliggjørende.

Hele veien i dette brevet har vi sett koblingen mellom tro og gjerninger. Men det er tro som kommer først. Fordi vi tror, fordi Gud ha fylt oss med hans kraft, hans ånd, hans glede – så kan vi da etterligne apostlene og etterligne Kristus. Maximum effort i å leve helhjertet for Kristus – uansett hva det skulle koste. For når man finne den man elske, så satse man alt på det.

Men vi gjør det ikke alene. Vi gjør det sammen. Det å være en kristen er ikke et enmannsspill. Det er en lagsport. Når vi blir kristen, vi få ikke bare Herren, og håp, og en fremtid, og kjærlighet og tilgivelse – men i tillegg en verdensomspennende familie. Brødre og søstre som elsker oss og ta vare på oss – og vi finne i oss, en ny glede og kjærlighet. Vi bryr oss om dem. Og de bryr seg om oss.

Det så vi i kapittel 3. 19 For hvem er vel vårt håp, vår glede og vår seierskrans om ikke dere, når vår Herre Jesus kommer og vi står for hans ansikt? 20 Ja, dere er vår ære og vår glede!

Vi er glad i hverandre, vi elske hverandre. Vi dele hverandres sorg og lidelser, og vi dele hverandres glede. Vi står sammen.

Og vi hjelper hverandre å følge Jesus. Dette er et lag. Kom igjen. Vi oppmuntrer hverandre. Hjelper hverandre. Refser hverande. «Ikke gi opp. Stå opp. Kjemp!» Som i et løp eller på gymmen. Kom igjen. Slik er vi med hverandre. Og vårt mål er hellighet.

4:1 For øvrig, søsken, ber og oppfordrer vi dere i Herren Jesus: Dere har mottatt og lært av oss hvordan dere bør leve og være til glede for Gud, og slik lever dere allerede. Men dere må gjøre enda større fremskritt i dette! 2 Dere vet jo hvilke påbud vi ga dere fra Herren Jesus. 3 For dette er Guds vilje: at dere skal være hellige.

Vi er utvalgt. Elsket. Vi har hans ånd, hans kraft i oss. Vi har vår apostlene som går fram som vårt eksempel. Vi kjenne dem i skriften. Vi følger dem slik de følger Kristus. Og vi har hverandre.

Vi er utvalgt til å være hellig. Og vi skal være hellig i alt vi gjør. Om det er det private og intimt område av sex og kjærlighet, eller det mer offentlige område av søskenkjærlighet og arbeid – så tjener vi Herren i alt vi gjør. Det er Han vi tjener inn på soverommet og Han vi tjener på kontoret.

La oss da snakke om sex og arbeid.

2. Hellig sex

3 For dette er Guds vilje: at dere skal være hellige, så dere holder dere borte fra hor. 4 Hver av dere skal vite å vinne seg sin egen kone i hellighet og ære, 5 ikke i sanselig begjær som hedningene; de kjenner jo ikke Gud. 6 Ingen må krenke eller utnytte sin bror på noen måte. Herren straffer alt slikt, det har vi tidligere sagt dere klart og tydelig. 7 For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv. 8 Den som avviser dette, avviser derfor ikke et menneske, han avviser Gud, som gir dere sin hellige Ånd.

Det er alvorlig å ta imot Jesus. Vi tilhører nå en annen. Vi kan ikke bare gi etter til våre lyster. Vår kropp, MIN kropp er ikke lenger min. Den tilhører Herren. Alt jeg er er blitt kjøpt av hans dyrbare blod. Jeg tilhører han dobbelt – fordi hans skapte meg, og fordi han frelst meg.

Derfor det jeg gjør med kroppen min har betydning. Jeg viser at jeg elsker Herren i det jeg ser på eller ikke ser på, i det jeg tar på eller ikke tar på, og i hvem jeg er fysisk intimt med og hvem jeg ikke er.

3 For dette er Guds vilje: at dere skal være hellige, så dere holder dere borte fra hor.

Ordet oversatt «Hor» har faktisk et videre betydning enn bare å være utro. Det omfatter alt som er seksuell umoral. Det vil si alt utenfor ekteskap. Som v4 Hver av dere skal vite å vinne seg sin egen kone i hellighet og ære, 5 ikke i sanselig begjær som hedningene; de kjenner jo ikke Gud.

Vi er mennesker, ikke dyr. Vi er ikke drevet av våre lyster, men drevet av kjærlighet. Vi skal ikke misbruke hverandre men ære hverandre. Kristen seksuell etikk er lett. Er du gift med dem skal du ha sex med dem. Er du ikke gift med dem, behandler dem som søsken.
Er du gift og så ha sex da ære du Herren. En mann og kone som kommer sammen i kjærlighet, som elske hverandre, som begge vil gi den andre glede, som behandler hverandre kropp med respekt og omhu – og som er da bundet sammen som en kropp, intimt, trygt, sammen. For et bilde av kjærlighet! Da ære du Gud med din samkoms. Har du tenkt på det? Som ektefelle ære du Herren når dere ha sex. Sex i ekteskapet er hellig og ære Gud som v4 sier.

Og så ære vi Herren når vi avstå fra seksuelle umoral. Vi ære Herren når vi ikke se på pornografi. For du er jo ikke gift med den på skjermen. Som v6 sier Ingen må krenke eller utnytte sin bror på noen måte. Herren straffer alt slikt, det har vi tidligere sagt dere klart og tydelig. Det er noen andres søster, eller kona, eller datter. La oss ikke utnytte andre for å tilfredsstille våre lyster.
Og det samme gjelder for alle typer seksuelle handlinger. Hvor mye kan jeg gjøre hvis jeg ikke er gift? Like mye som du ville ha gjort med din mor eller søster!

7 For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv.

Og hvordan kan vi være slik? Hvordan kan vi stå imot fristelser? Nøkkelen er i v5. 5 ikke i sanselig begjær som hedningene; de kjenner jo ikke Gud.
Vi kjenner Gud. Og derfor kan stå imot fristelser.

Jeg er så glad for dagens tekst. For dette er et viktig tema. For folk blir skadet. Jeg kjenne en gutt på 13 som har ligget med sin kjæreste. To 13 åringer som var venner fra barndom og ofte overnattet hos hverandre. Ble tenåringer. Og så kom hun inn til ham og de hadde sex. Familien var rasende og de visste ikke hvorfor. For sex er jo ikke noe stort?

En 14 år gammel jente hadde sex for første gang med kjæresten sin. Han maste og maste. Ok da. De lå sammen - og så slo han opp med henne. Hun er knust.

En 20 åring gikk ut på byen mens kjæresten var borte. Han traff ei dame. Han elsket kjæresten. Men som han sa til meg etterpå «jeg klarte ikke å stå imot mine egne lyster. Jeg klarte ikke å stoppe.» Han var utro og kjæresten slo opp med ham og han var knust.

Som kristne er vi fri! Ikke slave til våre lyster.

En annen måte å oversette v4 på er Hver av dere skal holde sin egen kropp i hellighet og ære.

Sex kan skade oss. I sin riktig plass er den en velsignelse. Fantastisk. Utenfor det er den farlig skadelig. Som bensin. Putte den i bilen. Knallbra. Leke med det som om det var vannpistoler og sprute overalt…. Boom. Det skader oss.

Gud vil ikke ødelegge vår moro, men beskytte oss. Han skapte oss. Han vet hva er best.

Bare et lite ord til oss som er gift. Det er frihet i ekteskap, ja, med frihet til å ære Gud. Grov misbruk, egoistisk sex, skadelig sex er utelukket. Som menn er vi kalt til å være Jesus inn på soverommet og!
Som ektefeller: Ære du Herren i sexlivet? Føler du deg elsket, ivaretatt, beskyttet i sexlivet deres,- og gjør din kone eller mann og. Har du snakket sammen om dette? Har du bedt sammen om dette? Kanskje du gjør noe som du egentlig ikke vil. Si ifra. Kanskje du kommer sammen alt for lite for å være intimt? Jeg vet hvordan det er med barn og jobb og unge og man kan bli distrahert og det kan være bekymringer og det kan gå flere dager uten noe tegn på kjærlighet. Og dager blir til uker og sexlivet begynne å visne. Det er ikke bra. Guds ord er ganske tydelig at vi tilhører hverandre og skal ha sex ofte som ektefelle. (1 Kor 7:3-5)

Hvordan kan jeg ære Gud i mitt sexliv? Hvis du er gift hvordan kan jeg tjene min kone eller min mann. Hvordan kan jeg være hellig og være trofast mot dem og mot Gud ved å ikke gi etter for fristelser.
Hvis du er ikke gift med den personen behandle dem da som en bror eller søster.
Samme gjelder for oss som er singel. Vi ære Gud i våre sexliv ved å ikke gi etter til fristelse. Fordi vi kjenne Herren.

8 Den som avviser dette, avviser derfor ikke et menneske, han avviser Gud, som gir dere sin hellige Ånd.

3. Hellig arbeid

9 Om søskenkjærligheten trenger vi ikke skrive til dere. For dere har selv lært av Gud å elske hverandre, 10 og dere viser denne kjærligheten mot alle våre søsken i hele Makedonia. Like fullt oppfordrer vi dere, søsken, til å gjøre enda større fremskritt. 11 Dere skal sette deres ære i å føre et stillferdig liv, passe deres egne plikter og arbeide med hendene, slik vi har pålagt dere. 12 Da kan dere gå fram slik det sømmer seg overfor dem som står utenfor, og trenger ikke å be noen om hjelp.

Vi trenger ikke å gjøre noe stort, noe rart. Ofte tenke vi at de som er ekte kristne er de som er ut på misjonsfeltet, de som gjør noe stort, noe ekstremt. Også de som gå på bibelskolen. De er første rangs kristne. Og så er det oss da, som går på jobb, og tusle hjemme, og gjør aldri noe banebrytende. Vi må da være annenrangs kristne vel?

Feil! Se på det vi er kalt til i v11. 11 Dere skal sette deres ære i å føre et stillferdig liv, passe deres egne plikter og arbeide med hendene, slik vi har pålagt dere.

Føre et stillferdig liv. Jobbe. Oi. Det kan jeg jo gjør. Dette kunne vært skrevet til oss nordmenn. Passe oss bra. Føre et stillferdig liv. Jepp!

Det å leve et «vanlig» liv er å ære Herren hvis vi leve det for Ham. Hvis han er vår motivasjon og det som styrer oss. Da ære vi han på skolen, på jobb, hjemme, på butikken. Hvordan? Ved å jobbe med maximum effort. Vi er gode arbeider fordi vi gjør det for Herren. Vi ære ham i vårt arbeid. Og det gjelder om vi få betalt for jobben vi gjør eller ikke. Bare husarbeid? Nei, gjør det for Herren. Surmuling. Ingen andre plukke opp etter seg, bitterhet. Krangel. Nei, ser deg rundt, hva kan jeg gjøre her. Hvordan kan jeg ære Herren i mitt arbeid. På jobb hvordan kan jeg gjøre jobben min til ære for Herren.

Joda, man kan dele evangeliet. Men hvis du er lat og gjøre en dårlig jobb – hvem vil høre på deg? Eller lat og nekte å jobbe. Eller hvis du er lat og huset er skittent og barna har ingen ren tøy bare fordi du gadd ikke – hva slags vitne er det. Dea mangler du søskenkjærlighet.

Dere kjenner snehvit og de sju dvergene – hiho hiho its off to work i go. Det er blitt gjort om til «i owe, i owe, it’s of to work I go» /jeg skylder, jeg skylder, derfor må jeg jobbe).

Men som kristne kan vi synge «I love, I love, it’s off to work I shove».
Jeg elsker, jeg elsker, så skal jeg jobbe.

Våre apostlene går fram som eksempel. I 2:9 leste vi For dere husker, søsken, hvordan vi strevde og slet. Vi forkynte Guds evangelium for dere samtidig som vi arbeidet natt og dag for ikke å være til byrde for noen av dere.

Det å jobbe betyr at vi er ikke en byrde for andre. Vi jobber slik at vi kan dele med andre. Vi jobber slik at vi kan gi. Støtte menighetens arbeid. Støtte McDonald og familie.

Og folk utenfor legge merke til det. Hvordan du jobber er et vitnesbyrd. Hvordan du er med penger er et vitnesbyrd. Du gir maks innsats – hvorfor? Hvorfor ikke bare slappe av. «Fordi jeg vil ære Herren». Jaså? Hvorfor har du så lite penger? Nei fordi jeg er med å støtte menigheten og støtte folk i Sør-Afrika, Kenya, Malawi, og Zambia. Jaså? Hvorfor?

Fordi jeg er frelst av nåde, mine synder er rengjort, fordi jeg er elsket og utvalgt og helliggjort av nåde, helt ufortjent, og fordi jeg er full av glede og vil ære ham med hele mitt liv!

Amen.

Så la oss da arbeide ut det som Gud har arbeidet i oss. Vi har en ny natur, en ny ånd i oss. Vi er erklært hellig og så blir vi da mer og mer hellig. La oss da streve å være hellig i arbeid, hellig i sex, og hellig i søskenkjærlighet. Og la oss hjelpe hverandre til å tjene Herren.

7 For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv.

søndag 3. januar 2021

Visjon 2021: Nå ut.

Visjon 2021: Nå ut.

Ro 10:8–17 8 Men hva sier [skriften]? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Dette er troens ord, det som vi forkynner.
9 For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst.
10 Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.
11 Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. 12 For her er det ikke forskjell på jøde og greker [(ikke-jøder)]. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. 13 Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.
14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? 15 Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet: Hvor vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap!
16 Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier: Herre, hvem trodde vårt budskap?
17 Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.

For et år 2020 var! Rart. Vanskelig. Pandemien. Men også med mye gode nyheter. Kjærlighet blant søsken. Folk ble frelst. Vi fant ut at Guds løfter holder selv når du går gjennom vanskeligheter.

La oss kikke litt bakover på 2020 og tar lærdom fra det vi kan, før vi sikte på framtiden og i år: 2021.

1. 2020: Korona

Dette sa jeg om Korona i mars.

Tre ting Koronaviruset lærer oss.

1. Et lite virus, og hele verden er lamslått.
Ordspråk 1:7 Å frykte HERREN er begynnelsen til kunnskap.
Heb 10:31 Det er forferdelig
å falle i hendene på den levende Gud!
Koronaviruset viser oss at vi er ikke i kontroll. At vi faktisk er sårbare og svak.
Det første jeg lære er dette: Jeg er ikke Gud.

2. Det er en påminnelse på Guds dom over vår synd. Ro 1:18 Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett.
Hva er synd? Ikke først og fremst alt vi gjør, men det at v21 vi kjente Gud, men likevel lovpriste og takket de ham ikke som Gud. Og fordi vi har brudd i vårt forhold med Gud, så sårer vi hverandre.
Derfor sendte han sin sønn, Jesus, for å ta straffen for oss. Han døde slik at vi kunne leve. 3:23 alle har syndet og mangler Guds herlighet. 24 Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus.

a. Merk at Guds dom er ikke på grunn av «de homofile» eller «de transkjønnene». Og hvis du høre noen som sier det kan du be dem å holde kjeft i Jesu navn. Vi er alle syndere, og kan ikke legge skylden på en liten utsatt og sårbar gruppe. For Rom 2:1 sier Derfor har du ingen unnskyldning, du menneske som dømmer, hvem du enn er. For når du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. Du som dømmer, gjør jo det samme selv. Hvis vi dømmer andre for å synde, og så synde… men mine synder er mye bedre enn deres synder…
Merk at vi er kalt til å elske og ta vare på de som er mest utsatt i samfunnet – og de inkludere homofile og trans personer. Vi skal elske dem i Jesu navn, for de som vi trenger å møte Jesus.

b. Koronaviruset minne oss på Guds dom.

3. Det viser oss at vi trenger hverandre og er avhengig av hverandre. Vi avlyste og begrenset møtene våre for å beskytte hverandre. Vi begrenset vår frihet for de som er i risikogruppen. For å ikke overbelaste sykehuset.
Det er også grunnen til at vi vaksinere oss mot farlige sykdommer: for å beskytte de svakeste. Det er en kristen respons. Å elske vår neste.
Koronaviruset viser oss at vi trenger hverandre.

Det var tre ting:
Jeg er ikke Gud.
Dette er et tegn på Guds dom på VÅR synd - derfor vend om og ta imot Jesu frelse.
Vi trenger hverandre – derfor handle i kjærlighet.

Men jeg vil legge til en ting til for oss kristne:

4. Vi som kristne trenger ikke å frykte. Herren er med oss. For de fleste hvis de få de er symptomer mild og så blir vi bedre igjen. Men hva vi det verste skje og vi er dødssyk? Salme 23:4 Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.
Og om vi dør? Da ser vi vår Herre ansikt til ansikt.
Vi har ingenting å frykte fordi vi er elsket. Vår Himmelske Far er med oss.

Ps 23 En salme av David. HERREN er min hyrde, jeg mangler ikke noe. 2 Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile. 3 Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. 4 Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. 5 Du dekker bord for meg like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over. 6 Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i HERRENS hus gjennom alle tider.

2. 2020 Vanskeligheter

For noen har virkelig gått gjennom dødsskyggens dal i år. Frode, Juliejean, Hazel og Liam ble først rammet av fly restriksjoner slik at Juliejean og barna ikke kunne komme hjem. Og så når vi fikk dem hjem med mye bønn og litt hjelp fra menigheten – så ble de arrestert og fengslet i 8 lange uker! Helt uten bevis, bare fordi en litt for ivrig byråkrat i barnevernet hadde satt i gang en prosess basert mer på fordommer og synsing i stedet for konkret bevis.
Dette var en skremmende påminnelse på hvordan statens makt kan misbrukes.
Og en bekreftelse at vår beslutning å gjøre noe med barnevernet i 2020 var riktig. Vi må beskytte de svake.

Som kristne er vi pålagt å ta vare på de «fattige» - de som er undertrykket i samfunnet og som ikke har tilgang til rettferd. Som Herren sier i 2. Mosebok 22:2124 Du skal ikke undertrykke og ikke gjøre urett mot en innflytter, for dere har selv vært innflyttere i Egypt. 22 Dere skal ikke plage enker og farløse. 23 Plager du dem, og de så roper til meg, vil jeg høre ropet deres.
Og 3. Mos 19:13 Du skal ikke undertrykke din neste eller røve noe fra ham. 15 Dere skal ikke gjøre urett når dere dømmerDu skal dømme landsmannen din rettferdig.
Jakobs brev 1:27 En gudsdyrkelse som er ren og feilfri for Gud, vår Far, er å hjelpe enker og foreldreløse barn i deres nød, og ikke la seg flekke til av verden.
Ga 6:10 Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er vår familie i troen.

Fordi Matt 25:40 Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.

Barnevernet på Notodden har dessverre et dårlig rykte – og dessverre er det ikke uten grunn. Fordi vi elsker Herren og hans folk. Fordi vi har omsorg for de fattig og vil stå opp for de uten stemme, så fortsetter vi med detter arbeid i 2021 og trappe det opp.
Målet er en velfungerende barnevernet. Og vi vil se på mulighetene til å jobbe sammen med dem slik at vi kan begynne å hjelpe dem gjør en god jobb. Målet er at om noen år har vi et barnevern på Notodden som har et godt rykte og som er kjent for sin visdom og medmenneskelighet.

Men det var også sykdom i 2020. Vi har fulgt med Birthe og Glenn med kreftdiagnosen. Som alltid med kreft har det vært både oppturer og nedturer. Akkurat nå er det en veldig nedtur. Men Salme 23:4 igjen: 4 Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg

Min far, Jack, var et bønnemnet når han ble operert og fikk ny kne – men det var noen dager hvor vi ikke visste om han kom hjem eller kom Hjem!

Og så husker vi at til og med døden er overvunnet. Det er ikke slutten, men begynnelsen på det evige håpet, det evige gledet vi har i Kristus. Å være sammen med Ham. For oss som er i Kristus er ikke døden slutten, men «Vi ses igjen snart». For et håp vi har. Det var det håpet Kristus kjøpte for oss på korset.

Åpenbaringen 21:15 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. 2 Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. 3 Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. 4 Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.» 5 Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.»

Vanskeligheter har det vært. Men vårt trofaste håp overgår alt! Amen.

3. 2020 PLUSS!

Men masse godt har skjedd i 2020 og. Jesus frelser folk. Vi hadde stor glede å få en ny bror og søster i år: Renaldo og Stephanie. For en glede å bli en del av Herrens frelsearbeid. Fantastisk.

Samuel og Jerusalem fikk oppleve det samme med Feven og Robel og Mirakel og familien

Vi fikk nye menn inn i Bibelgruppen. Og den filippinske bibelgruppen fortsette å vokse og ta vare på folk.

Vi ble godt kjent med livestream og zoom – og hadde så mange på livestream. Føltes nesten som vi var samlet!

Vi klarte å overleve og ta vare på hverandre selv om vi ikke så hverandre. Og vi fortsetter med restriksjoner inn i 2021 – derfor HUSK Å MELDE IFRA hvis du sliter! Send en melding. Fordi det er mye vanskeligere nå å plukke opp når vi ikke kan møtes fritt som vanlig.

Og vi har lært mye fra Herren i 2020. Ikke bare det med Korona, men han talte til oss fra Johannes. Johannes 20:31 Men disse [tegn] er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.

Det er bevis for vår tro. Og Jesus kom for å gi oss liv. Det er det vi feiret nå. Jul. Jesus ga oss seg selv slik at vi – du og jeg – kan leve. Hvis du har sønnen så har du liv.

Fra Kolosserne. Hvor vi ble minnet på hvor stor og mektig Jesus er. En god påminnelse når vi føler oss svak og nedtrykket:
Kol1:15-17 Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter – alt er skapt ved ham og til ham.

Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen.

Livet handler ikke om MEG. Men om Ham. Jeg lever for å ære Ham. Alt er skapt ved ham og TIL ham. Amen

En sommer med gode nyheter hvor vi alle delte vårt favoritt vers som forkynte evangeliet.

Daniels bok. Daniel var trofast i eksil – utenfor Guds land. Vi er jo ikke i det nye skapelsen. Han lærer oss hvordan vi kan satse alt på Herren også i ørkenen. For de store guder Marduk og Neb ble til ingenting. Herren står. Daniel så Herren. Daniel stolte på hans løfter. Uansett hva det kostet så satset Daniel på Herren fordi… han kommer snart. Og Han regjere.

Og så 1. Tessalonika som vi fortsetter med i år. Maximum effort. Jeg glede meg til neste søndag!

For et lærerikt år vi har hatt. For et privilegium å kunne lese Guds ord, høre hans røst.

Takk Herren for at du taler til oss!

4. 2021

I Rock sitt visjon har vi fire mål: BYGGE. LÆRE. EVANGELISERE. FORVANDLE.
VED Å FORKYNNE GUDS ORD.

• bygge den allmenn kirken, (ikke bare oss – derfor er vår møter og gudstjenester åpen for alle, også de som går fast i andre menigheter. Vi skal bygge hverandre opp!)

I 2021 har vi flere samarbeid på gang. Vi er med å grunnlegge The Gospel Coalition Nordic. Hvor vår fokus er å være en samlingspunkt for alle i Skandinavia som har fokus på å lære Guds ord og nå ut med evangeliet. Hjelpe ledere og alle kristne bli bedre kjent med Herren gjennom hans ord. Lære pastorer å forkynne fra bibelteksten. Hjelpe oss å tenke gjennom det som skjer i verden fra et bibelsk perspektiv. Komme i kontakt med menigheter som oss som er kanskje isolert, og danne et støttenettverk hvor vi kan hjelpe hverandre å være trofast og frimodig. Spennende!

Vi også er blitt kjent med Matt Stanghelle, en amerikansk misjonær som har plantet den førstepresbyteriansk kirke i Norge i Stavanger. Og vi skal se på muligheter til å jobbe sammen og støtte hverandre i 2021.

Og, selvfølgelig, så tar vi del i det arbeidet som skjer i Kenya, Malawi, Zambia og Sør-Afrika gjennom vår partnerskap i støtten vi sender.

Bygge Guds kirke.

• lære de hellige, (les Ordet. «Hvor finner du det i teksten?»)

Grunnlag for alt vi gjør. Dette er vårt levebrød. Vi hører på Herren og er alt avhengig av det. Han leder og styrer.

• evangelisere de bortkomne, (ut å dele evangeliet – det eneste håpet for verden er budskapet om Jesus. «Problemet er synd. Løsningen er Jesus.»)

Dele evangeliet.

Dere alle vet om rente på rente. Hvis du har kredittkort såp vet du hvor fort det kan bli veldig dyrt. Men samme prinsipp gjelder også ved å dele evangeliet. For i 2021 under korona er det ikke sikkert vi kan ha mange store evangelistiske samlinger. Men du kan møte med folk!

Tenk hvis du dele evangeliet med bare en i år – så har vi nådd ut til 30. Hvis du dele evangeliet med 5 – så har vi nådd ut til 150! Og tenk hvis en blir kristen – og så de også dele evangeliet med ytterlige 5 – så har vi plutselig nådd ut til 300. Og hvis to blir kristen – så snakke vi om 450. Og så 2 av de blir kristen og så dele de evangeliet har vi nådd 1000 mennesker. Slik har kirken alltid vokst.
Er det 5 du kunne dele evangeliet med? Tenk på dem nå. Gjerne skriv ned navnet. Begynn å be. Og se etter muligheter.

Husk at vi har Uncover og Christianity Explored / Ett liv som hjelpemidler for å hjelpe deg forklare evangeliet til noen.

Tenk på det – å sitte med din venn og spørre «har du lyst til å lese Bibelen sammen og finne ut litt mer om Jesus» og så sier de JA! Det er mulig! Vi fikk oppleve det i 2020. Og faktisk hvert år før det og! Og la den Hellige Ånd virke. Og så ganske ofte har vi hørt «jeg vil ta imot Jesus Kristus som min Herre og frelser». Woohoo! Hurra for Jesus! Amen.

Og det siste målet er

• å forvandle samfunnet

Vi tar vare på hverandre. Vi tar vare på de svakeste. Dette har jeg allerede snakket om.

Men det er ikke bare Notodden som trenger slike menigheter. Og jeg har enda en liten utfordring for oss i 2021 – og det er å plante to nye menigheter i løpet av året! Jaja. Vi få se hva Gud vil! Men det er lov å be, lov å håpe, lov å satse. Og hvis vi feiler – da har vi i hvert fall prøvd.

Samme gjelder med dine venner. Spør. Hvis de sier nei, så har du i hvert fall prøvd. Hvis du ikke tørr så få de aldri mulighet til å sier JA!

Som vi leste i begynnelsen Rom 10:15 Det står jo skrevet: Hvor vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap!

Ordet for 2021 er NÅ UT!

NÅ UT! Del evangeliet. Ta vare på de fattige. Plante.

NÅ UT!