søndag 13. november 2016

Filipperne 4:4-9 Sann glede – alltid!

Filipperne 4:4-9

Lytt til MP3

I dag skal jeg avsløre hemmeligheten bak et liv fylt av glede, og et liv fylt av fred.

Er det noe du vil ha? Uansett omstendigheter – sann fred. Uansett det som skjer så kan du si ”jeg er glad”.

1. Jeg er fylt med glede, når jeg husker at jeg er frelst og velsignet bare av Jesu nåde

2. Jeg er fylt av Guds fred, når jeg overgir alt til ham i bønn med takk

La oss sette i gang.

1. Jeg er fylt med glede, når jeg husker at jeg er frelst og velsignet bare av Jesu nåde

Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere! 5 La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær.

Er du glad?

Er du glad – alltid?

Når sykdom regjerer og politikere er forferdelige og verden er full av kaos og du mister jobben og du har gått tom for penger og du har driti deg ut – er du glad?

Hvordan er det i det hele tatt mulig å være glad i denne verden? Fylt av mørke krefter, fylt av syndige mennesker som gjør forferdelige ting, for ikke å snakke om hvor ofte jeg er oppgitt over meg selv, at jeg gjør det jeg ikke vil gjøre, og ikke gjør det jeg egentlig vil eller bør. Mørkt inne, mørkt ute.

Og så kommer Gud gjennom Paulus og sier til oss «Gled dere!». Og hvis vi bare skulle feie det bort – sier han det en gang til: Gled dere!

Gled meg?

Skal jeg bare stikke hodet mitt i jorden og late som alt er greit når det ikke er det? Er dette rett og slett en befaling til å være urealistisk og leve i en fantasiverden?
Knip tennene sammen i et tvunget smil og uansett hva skjer sier «jeg er glad, er ikke du»?

Nei. Dette er ikke en rar form for selvbedrag. Kristus kom for å åpne øynene våre, ikke lukke dem. Vi ser oss og andre og verden som det virkelig er, ikke som vi vil at det skal være. Vi ser at vi er syndere, vi ser selviskhet og hvor selvopptatt vi er. Og vi ser synd hos andre. Hvordan de behandler andre og oss. Og vi ser hvordan verden er besatt av synd. Så mange uttrykk for hat, så mye krig, terror, så mye forferdelig. Dyremisbruk, menneskehandel, sex slaveri, vold, barnemisbruk – og det her i Norge og! Gled dere? Heller sørg!

Men hva er det som egentlig står i vers 4? Les det sammen med meg. Gled dere alltid I HERREN.

Fordi denne verden er full av synd og sorg og ondskap. Denne verden, dette livet er under Guds dom, og han tillater at ondskap regjerer. Til en viss grad. Faktisk er det veldig begrenset. Det vi ser nå er bare en tredjedel av det vi bør egentlig oppleve sier Bibelen! Men! MEN! Det var til oss at Jesus kom. Til denne verden under dom. Denne verden i opprør mot ham. Denne verden, vi, som snudde ryggen til ham. Han kom til oss. Jesus, som ga avkall på æren, herligheten som er hans i himmelen, tok på seg tjenesteskikkelse, og fornedret seg selv og ble en av oss. En av OSS. Han levde i denne verden, og ble hånet, og spottet, og slått, og hatet og angrepet, og til slutt slått i hjel av oss. Han gjorde det fordi han er selve definisjonen på kjærlighet. Han møtte vårt hat med kjærlighet, stygge ord med livgivende ord, vår krigshandling med fred. Han strakk ut armene på korset og bar all vår synd, vårt hat, vår ondskap. Han var lydig til døden fordi han ville redde oss fra oss selv.

Hva er det du bærer på? Hvilken handling er det du ikke kan gi slipp på, ikke tilgi deg selv for? Hva er det som sitter der og ødelegger din glede? Jesus sier: «gi det til meg. Dette kan du ikke bære – men jeg kan. Mine skuldre er breie, ryggen min er sterk. Jeg bærer det. Og du går fri.»

Hver av oss drar med oss vår fortid som en diger koffert. Vi drar og drar men når aldri fram. Som en luftspeiling i ørkenen er målet. Vi ser den freden, den gleden vi vil oppnå, men den svever på horisonten, alltid litt lengre borte, alltid litt lengre framme, alltid uoppnåelige. Og vi drar og vi drar men kommer aldri fram. Og så kommer Jesus og sier – trenger du hjelp? Jeg kan bære deg.
Det betyr at vi må legge oss i hans hender. Skremmende. Tror vi på ham? Kan vi stole på ham? Men vi vet også at vi kommer til å dø her ute i ørkenen. Det er helt klart. Ok. sier vi.
Greit sier han – bare gi slipp på bagasjen. Det trenger du ikke. Se ikke bakover, men framover.
Men jeg er lenket til det! Sier vi.
Ikke noe problem sier Jesus, og drar fram nøkkelen, og åpner lenken. Fortiden bestemmer ikke lenger over oss!
Og så løfter han oss på skuldrene sine, og begynner å løpe, løpe fortere enn vinden, så fort at verden suser forbi. Og du vet at du ville aldri ha nådd fram, det var MYE lengre enn du hadde trodd – men Jesus bærer deg trygt fram.

Det er derfor vi jubler! Det er derfor vi kan glede oss i Herren! Gled deg brødre og søstre fordi Jesus har tatt vår synd. Vi er satt fri. Gled deg fordi hans blod har renset vår samvittighet fra døde gjerninger, slik vi kan tjene den levende Gud. Gled deg fordi han som begynte sin gode gjerning i deg skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag (1:6). Gled deg for uansett hva som skjer kan ingen ta han fra deg – og ingenting kan få han til å slippe deg. Hvis du er grepet av Kristus, så er du grepet av Kristus. Og hvis du lurer på om du er grepet av Kristus, se på livet ditt. Lever du for han og etter hans verdier og hans ord. Eller lever du for deg selv og etter det du mener er riktig. Som vi så forrige uke betyr det at du er i en farlig posisjon. 3:18 For, som jeg ofte har sagt og nå gjentar med tårer: Mange lever som fiender av Kristi kors. 19 Fortapelse er deres mål og magen deres gud, skam gjør de til ære, og de søker bare det jordiske.
men hvis du vender om, kaller på Gud og ber om nåde, og bøyer kne for ham… v20 fortsetter: Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus. 21 Han skal forvandle vår skrøpelige kropp og gjøre den lik den kroppen han selv har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt. 4:1 Derfor, mine søsken, som jeg elsker og lengter etter, min glede og min seierskrans, stå fast i Herren, mine kjære!

Stående fast i Herren. Der finner vi glede. Sann glede som ikke kan erobres. Sann glede som er sikret av Kristi kors og hans oppstandelse, forankret i Himmelen. Der det ikke kan råtne, ikke kan svikte, ikke vil feile eller smuldre bort. Et sikkert håp, et sikkert grunnlag.

Minn deg selv på dette. Hver gang du begynner å bli dratt inn i virvelvinden av synd og negative tanker, minn deg selv om Guds kjærlighet. Si til deg selv at syndene mine er blitt tatt bort, og jeg er Guds barn, av nåde, forankret i Jesu blod. Mitt håp er Kristus, mitt liv er hans, og min fremtid er sikret: jeg lever! Himmelen er mitt reisemål og Kristus vil bære meg fram. Og uansett hva som skjer, kan ingen ta det fra meg. Halleluja!

Derfor sier vi: Gled dere! For Herren er nær!

Jeg er fylt med glede, når jeg husker at jeg er frelst og velsignet bare av Jesu nåde

2. Jeg er fylt av Guds fred, når jeg overgir alt til ham i bønn med takk

6 Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. 7 Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

Fordi Kristus er nær, fordi frelsen er sikret. Fordi denne verden blir snart blåst vekk som tåke og vi ser ham med egne øyne, ham som kommer i skyene med all sin herlighet… vær ikke bekymret.

Jeg så en kristen humorside som hadde overskriften «valgresultatene er inne, og Kristus har seiret igjen. Jesus er fortsatt på tronen». Og han er det!

Det er lett å glemme når alt vi hører hver dag er frykte, frykte. Vi hører det i nyhetssendingene, vi hører det i samtalene rundt oss, og vi hører det på Facebook. Og våre tanker blir fylt av det, frykt, FRYKT! Vi har små jenter som kommer hjem til oss full av frykt: blir det tredje verdens krig? Frykt terrorister. Frykt Trump. Frykt Clinton. Frykt Putin. Frykt Brexit. Frykt Muslimer. Frykt alle som ikke er som oss. Vi er gode, de er slemme. Møt hat med hat, stygge ord med enda styggere ord. Og så blir vi dratt inn i virvelvinden.

Ikke rart at vi ikke har noen glede, ikke noen fred. Vi legger alt vi har på hjertet ut på Facebook eller hos våre venner eller familiemedlemmer i stedet for Gud. Vi søker tilflukt i den Norske Staten, i politikere, i, idiotisk nok, kjendiser, og i våre venner eller kone eller kjæreste – vi forventer at de skal klare å være et stødig grunnlag for livet vårt – og så blir vi overrasket, knust, når de viser seg å være like usikre og feilbarlige som oss! Hallo. Har ikke vi lært noe? Sett ikke din lit til noen andre. Du kan ikke stole på syndige mennesker. Selv de du elsker høyst vil svikte deg, selv om de ikke ønsker det! Tenk på deg selv og hvor ofte du har sviktet eller såret de du er mest glad i.

Bare Jesus er et stødig grunnlag. Bare Jesus er feilfri. Bare Jesus vil ikke svikte, vil ikke vakle. Han står. Og vi vet det fordi han sto opp fra de døde!

Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk.

Vi skal søke vår tilflukt i ham. Husk når du var liten, og du ble redd – du løp til din far og følte hans trygge armer rundt deg. Og hvis du ikke har erfart det fordi du hadde en dårlig far eller vokst opp uten far – slik er det med Gud. Han omfavner deg med hans kjærlighet akkurat som den perfekte faren. Og vi kan legge alt, ALT som vi har på hjertet fram for ham. Bekymret over noe – legg det framfor ham. Pengetrøbbel? Gud jeg gir det til deg. Bekymret over skolegang til barn. Framfor Herren. Killer klovner. Framfor Herren. Framtid. Det er Guds problem. Forsørge familie. Min egen synd. Alkoholisme, stoffmisbruk, pornografi, utroskap – kom til Jesus med det! Si «jeg kan ikke, hjelp meg!» Uansett hva det er – legge alt foran hans føtter. Vi er ikke skapt for å bære dette alene. Vi er skapt for å la Gud bære oss.

Det vi gjør når vi ber er vi erklærer vår avhengighet. Bønn gjør ikke noe med Gud. Det er ikke for å manipulere ham. Det er for oss. Slik at vi husker at Han er Gud. Og det er betryggende. Fordi så ofte glemmer vi det. Og da er det ingen fred å finne. Men at Jesus er på tronen, at han som elsket deg så høyt at han ga sitt liv på korset – at han er Gud, at han har kontroll. Det er betryggende. Og at han har satt fast en dag hvor all elendighet og ondskap skal bli gjort opp.

Derfor kan vi legge alt framfor ham, 6 Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk.

Be og kalle på ham med takk. Med takk! Hvor ofte gjør vi det?

Takknemlighet ligger som grunnlaget gjennom hele dette kapittelet, jo, hele brevet! Paulus sitter i fengsel men er full av takk. Neste uke ser vi at han skriver at han vet hemmeligheten bak det å være tilfreds uansett omstendigheter. Og takknemlighet er en stor del av den hemmeligheten.

Hvor flink er du til å takke Gud? Hvor ofte ser du deg rundt og sier «oi, så velsignet jeg er! Så mye jeg har fått»? Eller ser du deg rundt og tenker bare på det du har lyst på eller det du IKKE har som naboen har og som du med rette egentlig fortjener fordi du er en bedre person enn ham?
Vi må gripe tak i sånne tanker og kvele dem, og gjøre dem om til takk.
Takk Gud for det jeg har fått. Takk Gud for mat og helse og varmt hus og bil og penger og familie og kjærlighet og venner og menighet og fred og et vakkert land og nordmenn og stabil regjering og politi som beskytter oss og sykehus og brannvesen og gode skoler og frelse og at mine synder er gjort opp og en renset samvittighet og en sikker framtid og at en dag mine øyne skal se Kongen over alle konger. Amen! Det er så mye vi kan være takknemlig for!
Og når vi takker Gud blir vi minnet på hvor mye han har velsignet oss. Våre øyne blir åpnet for å SE Guds overveldende kjærlighet og omsorg. Vi SER tegn på hans kjærlighet over alt. Og da blir vi fylt av hans fred. Angst blir erstattet av fred. Ikke fordi våre omstendigheter har forandret seg, men fordi vårt syn har blitt endret.

Noen av dere husker Emmanuel, en av flyktninger som kom rett før jul. Han hadde flyktet fra Eritrea gjennom ørkenen på en lastebil sammen med mange andre. Han var så uheldig at han hadde brukket beinet, og reisen ble veldig vond for ham, og de måtte stoppe flere ganger på grunn av ham. Reiselederen, smugleren, ble så oppgitt over disse forsinkelsene på grunn av Emmanuel at han valgte å helle bensin over ham og så tenne på ham. Problemet borte! Debby spurte Emmanuel om han ikke var redd da, og svaret hans var oppsiktsvekkende. «Nei,» sa han «fordi Gud var med meg.» Han kjente Guds nærvær i en forferdelig situasjon. 6 Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk.
Smugleren fikk ikke tent på Emmanuel, fyrstikkene sviktet, og så til slutt ga han opp, lastet Emmanuel på bilen igjen, og så kom han fram til Norge. Gled deg i Herren søsken, for han er nær, uansett omstendigheter.

Kanskje vi kan takke Gud for at ingen prøver å tenne på oss!

6 Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. 7 Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

Når vi legger alt i Guds trygge hender. Når vi er fylt med takknemlighet i stedet for misnøye og klage. Når vi ser opp i stedet for å se innover eller til siden. Da vil Guds fred, som overgår all forstand, bevare våre hjerter og sinn. Akkurat som en vokter står utenfor en festning, vil Guds fred vokter oss.

Guds fred er den freden han selv har. Og vi får del i freden fordi vi er i ham, i Kristus. Dyp fred. Og freden sprer seg – ikke bare internt inni oss, men når vi er fylt av Guds fred, så er vi fredelige mot andre. Det er enhet, det er kjærlighet blant oss.

Vær ikke bekymret, men legg alt foran Gud i bønn med takknemlighet. Og erfarer Guds fred.

Jeg er fylt av Guds fred, når jeg overgir alt til ham i bønn med takk

Jeg er fylt med glede, når jeg husker at jeg er frelst og velsignet bare av Jesu nåde

4 Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere! 5 La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. 6 Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. 7 Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

Å Gud la oss se verden med dine øyne! La oss se alt det du har gjort for oss og la oss bli fylt av glede og takknemlighet. Og når vi rette oss mot deg og prise deg i takknemlighet, la oss oppdage at fred og glede fyller vårt liv. Gud velsigne oss! Amen