søndag 9. juni 2019

Pinse. En Bibelsk teologi av den Hellige Ånd

Lytt til MP3

Pinse. Dagen hvor Jesus oppfylte hans løfte og sendte Hans Hellige Ånd. Lukas 24:49 Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovet. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye.»

Og slik Jesus sa, så skjedde det.

Vi leser i Apostlenes gjerninger kapittel 2:1–4 Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. 2 Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. 3 Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. 4 Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.

Og så står Peter opp, fiskermannen fra Galilea, og tale Guds ord med makt og kraft. Han går raskt gjennom Bibelens løfte om Messias – frelseren. Han sier at det er Jesus som er Messias. Og så avslutte han med 2:36 Så skal hele Israels folk vite for visst: Denne Jesus som dere korsfestet, ham har Gud gjort til både Herre og Messias». 37 Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: «Hva skal vi gjøre, brødre?» 38 Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave.
Og de fikk den Hellige Ånds gave. Tre tusen mennesker tok imot Jesus!

Hvem er denne Hellige Ånden som forvandle en deprimert og liten gruppe disipler til en verdensomspennende kirke? Hvem er Han som tok Peter, en ulært fisker, og forvandlet ham til en predikant som kan få over 3000 til å endre sitt livssyn og erklære Jesus som Frelser, Herre, og Gud?

Hvem er den Hellige Ånd?

For du og jeg er bare her på grunn av Ham. Ingen av oss er frelst uten Ham. Eneste grunn til at våre ord har noe kraft når vi deler evangeliet, når vi preker, når vi ber, er på grunn av Ham. Det er Han som både skrev Bibelen, og som gjør det levende. Uten Ham er det bare et gammelt bok. Med Ham er det Guds levende ord til oss i dag. Med Ham høre vi Guds stemme når vi leser.

Hvem da er den Hellige Ånd? Han som er blitt beskrevet som den beskjeden del av Treenigheten!

La oss ta en titt på det Bibelen sier fra start til slutt om den Hellige Ånd. Hvordan blir vi kjent med ham gjennom Bibelen? Vi har selvfølgelig ikke nok tid til å dekke alt, men vi få en introduksjon, forhåpentligvis nok til å tenke på og være takknemlig på!

Vi møter den Hellige Ånd helt i begynnelsen: 1. Mos 1:1–3 I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. 2 Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. 3 Da sa Gud: «Det skal bli lys!» Og det ble lys.

Ordet som blir brukt i det Gamle Testament for Ånden er «ruach». Hvis du måtte gjette, hva slags betydning ville du tro ruach har? Kanskje kraft? Makt? Noe med helbredelse eller under?

Vet du hvor ruach stemme fra? [Pust in og ut] Ruach har rot i «å puste». Og det er ikke tilfeldig. Det greske ord i det Nye Testament er «pneuma» som også har samme koblingen med «å puste».
Vi har samme koblingen på norsk når vi sier at noen har utåndet. Pusten har forlatt dem, og dermed liv.
Man kan nesten si at Ånden er Guds pust. Og pusten er koblet med liv og med ord.

Ikke rart da at når vi møter Ånden det første som skjer er at Gud prater. Det skal bli lys. Og det ble lys. Der ser vi den Hellige Ånd. Han er pusten som bærer Hans ord, som gjør dem effektiv. Som gir dem liv. Og som skaper alt. Kraft er det, ja, men det er koblet til Guds ord.

Alle puster. Pust inn. Du lever! Pust ut. Pust inn. Du lever! Pust ut og si «hallo». Greit. Nå si «hallo» uten å puste….

For å leve og for å prate må man puster.

Og det er ikke uten grunn at Gud har valgt disse ordene. For det hjelpe oss å forstå hvem den hellige Ånd er.

Han gir liv. Og Han gir ord. Og de er koblet. For Guds ord gir liv. Tenk på evangeliet. Ordet om oss som er syndere, om Jesus korsfestet i vårt sted, om nåde vi har fått, og at nå vi er regnet som rettferdig, Guds elskede barn – det er kraft i det ordet. Livgivende kraft. Forvandlingskraft.
Hvis du er kristen har du opplevd den Hellige Ånds kraft i gjenskapelse.
Som vi lærte fra Efeserne 2: du var dø i dine synder, du sto opp til liv når du hørte ordet om Jesus.
Det var den Hellige Ånd i deg, som vekket deg til liv, slik at du kunne da ta imot Jesus som Frelser og Herre.

Den Hellige Ånd er den som gir liv og gjør Guds ord levende, aktiv.

Med dette la oss søker opp profeten Ezekiel, kapittel 37. Ezekiel er profet når Israel har syndet mot Gud, og er under dom. Nasjonen er blitt erobret av sine fiender, har snudd ryggen til Gud, og alt ser ødelagt og forferdelig ut. Som en øde jord. Ikke noe liv, åndelig sett.

Eze 37 HERRENS hånd kom over meg. Ved HERRENS ånd førte han meg ut og satte meg ned i en dal som var full av knokler. 2 Han førte meg omkring blant dem. Se, det lå en stor mengde knokler utover dalen, og de var helt tørre. 3 Da sa han til meg: «Menneske, kan disse knoklene bli levende igjen?» Jeg svarte: «Min Herre og GUD, det vet bare du.» 4 Han sa: «Tal profetord over disse knoklene og si til dem: Tørre knokler, hør HERRENS ord! 5 Så sier Herren GUD til disse knoklene: Se! Jeg lar det komme ånd i dere, så dere blir levende. 6 Jeg fester sener på dere, legger på kjøtt, trekker hud over og gir dere åndedrett så dere blir levende. Da skal dere kjenne at jeg er HERREN.» 7 Jeg talte profetord, slik jeg hadde fått påbud om. Se, jeg profeterte, og det begynte å buldre og skjelve. Knoklene la seg inn mot hverandre, knokkel mot knokkel. 8 Jeg så, og se! – det kom sener og kjøtt på dem, og hud ble trukket over. Men ånd manglet de. 9 Da sa han til meg: «Tal profetord til ånden! Menneske, tal profetisk og si til ånden: Så sier Herren GUD: Kom, ånd, fra de fire vindretninger og blås på disse drepte så de blir levende.» 10 Jeg talte profetord, slik han hadde befalt meg. Da kom det ånd i dem, så de ble levende. De reiste seg opp og sto på føttene. Det var en umåtelig stor hær. 11 Så sa han til meg: Menneske, disse knoklene er hele Israels folk. Hør hva de sier: «Våre knokler er tørket inn, vårt håp er knust. Det er ute med oss!» 12 Tal derfor profetord og si til dem: Så sier Herren GUD: Se, mitt folk, jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av grav. Så fører jeg dere til Israels land. 13 Mitt folk, dere skal kjenne at jeg er HERREN når jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av grav! 14 Jeg gir dere min ånd så dere blir levende, og lar dere finne hvile i deres eget land. Da skal dere kjenne at jeg, HERREN, har talt og satt det i verk, sier HERREN.

Er det ikke et knallbra bilde av det som skjer med oss når vi blir kristen? Tørr knokler som blir levende. Og ikke bare det, men har Guds Ånd innblåst i oss.

Og merk hele veien ordspill mellom ånd og vind og pust. Det er samme ord eller rotord i v1 Herrens ånd, v5 jeg lar det komme ånd i dere. V6 åndedrett v8, v9 og så videre. Som den norske oversettelsen gjør veldig tydelig – noen andre oversettelse ødelegger det litt.

Men tydelig er det. Disse tørre knokler trenger Ånden for å leve.
Uten å puste dør vi. Uten den Hellige Ånd så er vi død.

Ikke rart at Kong David var redd når han hadde syndet og ba i Salme 51:13 Driv meg ikke bort fra ditt ansikt, ta ikke fra meg din hellige Ånd!

For Han er liv.

Igjen ser vi den tydelig kobling mellom den Hellige Ånd, Guds ord, og liv. Det er det Han gjør.

Men hvorfor kalle jeg den Hellige Ånd «han». Hvordan vet vi at han er en person, og ikke bare en kraft (eller Kraften «Kraften være med deg)?
Hvordan vet vi at han er en del av treenigheten, at det er Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd og ikke bare Gud, Fader og Sønn?
Og hva er Hans jobb? Hva gjør Guds pust?

Alt dette forteller Jesus oss i Bibelens viktigste ord om den Hellige ånd. Hvis du ikke forstå disse vil du alltid misforstå hva Ånden gjøre og bli forvirret, slik mange er i dag.

Jn 16:7–15 Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere.

Jesus drar og hans erstatning er «Talsmannen» eller «Hjelper». En som skal representere deg og bistå deg. Det er mer enn en kraft. Pluss Jesus sier at denne Talsmannen skal erstatte Ham. Som Jesus lover i misjonsbefalingen «se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende?». Ser du Jesus her? Nei, men hans Ånd, den Hellige Ånd er med oss. Hvis vi har ham har vi Jesus.

Men hva gjør Han?

8 Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er: 9 Synden er at de ikke tror på meg. 10 Rettferdigheten er at jeg går til Far, og dere ser meg ikke lenger. (Jesus er korsfestet og dør) 11 Dommen er at denne verdens fyrste er dømt. 12 Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. 13 Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. 14 Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. 15 Alt det som min Far har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.

Du se hvor tett koblet Jesus, Ånden og Faderen er. Ånden ta av det som er Jesus sitt – og det er hans Fars. Ånden si det som Jesus sier som sier det som Faderen sier. Og alt som er Faderen er Sønnens, og alt som er Sønnen tilhører den Hellige Ånd, som Han da forkynne til disiplene, som skrev det ned og forkynne det videre til oss.

Og hans arbeid? Interessant nok sier Jesus ingenting om helbredelse, profeti, tungetaler, eller sang. Det Jesus sier den Hellige Ånd gjør er å ære og opphøye… Jesus. Det er Åndens primær oppgave.

Han v8 avslører vår synd – at vi har snudd ryggen til Jesus.
Han v9 viser oss korset og få oss til å forstå at rettferdighet kommer bare fra Jesus.
Og han v10 åpenbare dommen til oss – at synd fører til døden for å synde er å stå sammen med djevelen.

Han er et flomlys som åpenbare for oss hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er.

Det første han gjør er å avsløre at «jeg er synder». Hvis du er oppgitt over din synd, hvis du gråter over din synd – det er den Hellige Ånds arbeid i deg.

Den andre er å vise oss hva rettferdigheten er. Rettferdigheten er at Jesus går til Faderen og hans disipler ikke ser ham lenger. Han skal dø, dø på korset. Rettferdigheten vi får kommer fra korset. Legg veldig merke til dette! Rettferdighetens rot, rettferdighetens kilde - det som gjør at DU er rett foran Gud - kommer fra JESUS og ikke fra DEG.
Hvis du er en kristen fordi du er en god person, eller på grunn av dine gode gjerninger, så er du ikke en kristen. Og du er fortsatt under dom.
Hvis grunnlaget for din kristne tro er noe annet enn Jesu kors så er du ikke en kristen. Rettferdighet er den som er gitt oss.

Og den tredje ting den Hellige Ånd gjøre er å vise oss hva dom er. For den Hellige Ånd viser oss at Jesus har dømt Satan og knust han. Alt som er ondt kommer til å bli dømt. Det er ingen utvei. Du må har fått Jesus perfekt og fullkommen rettferdighet som en gave, ellers kommer du ikke til å stå på dommedagen. Du blir dømt sammen med djevelen og hans demoner.

Ta imot Jesus, og følge han. Hør hva Ånden sier til oss i dag.

Det er umulig å ta imot Kristus uten den Hellige Ånd. Alle kristne har den Hellige Ånd fordi du kan ikke bli en kristen uten Ham!

Han fortsetter Jesu verk på korset. Den Hellige Ånd er den som frelser oss – den er Han som jobber i oss og vekker oss til liv. Hans mesterverk er frelse. Frelse!

Det er Han som blåse nytt liv i oss. Det er Han som bærer Guds ord til oss og gjør at vi kan høre. Han vekket oss til liv gjennom ordet om et korsfestet Jesus. Og han holder oss i livet gjennom Hans ord, Bibelen.

I Johannes 20 gir Jesus disiplene et tegn på den Hellige Ånd, et løfte om Han de skulle få på Pinsedagen. Se på v21 Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.» 22 Så åndet han på dem og sa: «Ta imot Den hellige ånd. 23 Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt.»

Den Hellige Ånd er Jesu pust. Og i det er syndens tilgivelse. Han sender dem ut for å dele budskapet om han (ord) slik at mange få leve (åndelig liv). Noe få vers senere i v30–31 sier Johannes hvorfor han skrev hans bok Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. 31 Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.

(Liten reklame her – vi starter med Johannes evangelium til høsten! Det blir spennende!)

Den Hellige Ånd gir oss liv, og holde oss i livet. Og han gjør Bibelen levende. Men visste du at det var Han som skrev boken? Ja. Hvis du vil høre Guds stemme, man trenger bare å åpne Bibelen og lese!

2 Pe 1:21 For aldri ble noen (bibelsk) profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av Den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud.

Det som er skrevet i Bibelen er inspirert, utåndet, av den Hellige Ånd. Han og forfatteren skrive sammen i lag. Det er Peters ord, Paulus ord, Moses ord – og Guds Ord.

Jesus sier også i Jn 6:63 Det er Ånden som gjør levende, kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere, er ånd og liv.

Den Hellige Ånd puster ut Guds Ord. Interessant nok blir også Jesus kalt Guds Ord som i Johannes 1. Dere kan tenke litt hva er koblinger der. Treenighet…

Han puster ut ordet. Og han gir liv. Og ikke bare det første pust og så lykke til, nå må du puster selv. Nei, han er kraften bak hver inn-pust og ut-pust i våre åndelig liv. Det er han som gjør det mulig for oss å leve som kristne. Som Ef 1:3 Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen.

Og selvfølgelig Galaterne 5:22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, 23 ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven! 24 De som hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær. 25 Lever vi ved Ånden, så la oss også vandre i Ånden.

Det er han som vekker oss til nytt liv, det som kalles regenerasjon eller fornyelse eller forvandling.

Hva med helbredelse? Vet du hva. Ånden er nevnt med guds ord flere ganger. En gang med helbredelse. I 1 Cor 12:9. Og kanskje matt 10:1 hvor Jesus sende ut hans disipler i kraft.

Tegn på Ånden er folk som høre på Guds Ord, og adlyde det. Og det kan innebærer at vi ber for helbredelse! Men tegn på Ånden er frelsen. Ikke helbredelse og tungetale og alt det annet vi later som er tegn på ånden. For hva sa Jesus om Ånden – hans jobb er å opphøye JESUS. Ikke han selv. Han vil ikke ha fokus på seg selv.

Det er riktig å be for de syke. Og vi forvente at mange er helbredet. Men du er mer i Ånden når du sitter og lese Bibelen er når du ber for de syke. Du er mer i Ånden når du dele evangeliet enn når du taler i tunger. En menighet kan ha profeti og tungetale og mirakler og røykmaskiner og et skikkelig bra band, men hvis de ikke forkynner evangeliet har de ikke den Hellige Ånd og de er ikke en kristen menighet.
Vi er en Åndefylt menighet, fordi her hører vi på Ånden. Fordi vi studere Han Ord, Bibelen. Her satser vi på å formidle evangeliet. Her gjør vi mye av Jesus, og der Jesus er opphøyet er Ånden.

Du trenger ikke å søker eller jakter etter den Hellige Ånd. Han er med deg slik Jesus lovet oss. Hvis du prøve å jakte etter den Hellige Ånd et annet sted så gjør du Jesus om til en løgner.

Og hvis du vil høre hans stemme – åpne Bibelen og les. Og opplever hans kraft? Vær lydig. Det er kraften.

Ja ikke akkurat fyrverkeriet! Men vet du hva, jeg har sett helbredelse, og mirakler. Jeg har bedt for det umulige og det har skjedd. Jeg har opplevd tegn og under. Og det er ingenting mer spennende enn en som blir frelst. Enn en bror som velge å være lydig samme hva det koster. Eller en menighet som elske hverandre. Det er Guds kraft. Ja, vi må be for de syke, og jeg vil gjerne har mirakler og tegn og under og las oss være trofast og full av tro at Gud kan gjør det. Men slike er bagateller sammenlignet med frelse, og helliggjørelse. For det krever korset, det kreve hele himmelens kraft.

La oss ikke miste fokus og glemme Jesu ord om hva den Hellige Ånd driver med. Han vil ære Jesus. Og det ikke gjennom maktdemonstrasjoner som gi oss ære og status og la oss føler «wow». Men gjennom evangeliet som føles så svakt og vi snubler over ordet og vi svetter og sliter. Og folk blir frelst. Og stå fram og blir døpt og velge å stå for Jesus. Det er Guds kraft. Overveldende. Guds ånd. Hans pust. Ord. Og liv.

Ja, vi alle er den Hellige Ånds skapninger. Og ikke bare frelse, men hver dag han holder fast på deg slik at du fortsetter å tro, fortsette å holde ut som kristen. Han er himmelens kraft gitt til oss slik at vi kan være Guds sønner. Amen!

Brødre, la oss gå ut med budskapet fordi vi vet at den Hellige Ånd er med oss. Amen! Takk Gud for pinse. Takk Gud for din Hellige Ånd, som gjør det mulig for folk som oss å bli frelst. Halleluja!