søndag 9. desember 2018

FAQ: ofte stilte spørsmål om kristendom

Lytt til MP3

Hva er evangeliet? Har du tenkt på hvor unik evangeliet er? Hvor annerledes?

Hvis du sammenligne bibelsk kristendom med alle andre verdenssyn, filosofier, og religioner, så er den helt unik.

Hvordan? Oppstandelse? Ja, kanskje, men flere andre har «guder» som dør og så leve igjen.

La min far forteller dere. Han satte denne som hans Facebook status for noen dager siden. Og den inneholder kjernen i den kristne troen. Hva gjør den helt unik.

To think is to be – Descartes.
To be is to do – Voltaire.
Do be do be do - Frank Sinatra.
Yaba daba do... - Fred Flintstone
Religion do do do... Jesus done done done

Religion. Filosofi. Ateisme. Humanisme. Alt har sitt fokus på meg, og hva jeg gjør. Jeg må tilfredsstille gudene. Jeg må være en bedre person. Jeg må oppnå nirvana. Jeg må skape min egen mening. Alt annet går i den retning. Du må dra deg selv opp.

Fungere det? Skaper din egen mening. Oppnår nirvana. Prøv det nå. Ta tak i skolissene. Og drar. Drar slik at du kommer deg opp…

Men kristendom er helt unik i dette. Gud kommer til oss. Han strekker seg ned og drar oss opp. Retning er den veien.

Og det gjør kristendom er helt unik.

Bibelsk kristendom sier helt tydelig at vi er frelst på grunn av Gud, og hans nåde – grunnlag for vår frelse er ham – ikke oss. Og det gjør dette helt unik.

Ro 1:16 For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror.

Ro 5:8 Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.

Eph 2:45 Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, 5 gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst.

Eph 1:36 Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen. 4 I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. I kjærlighet 5 og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus, 6 til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han overøste oss med i ham som han elsker så høyt.

Mange av oss har en kjennskap til denne fyren her: Julenissen!

He’s making a list, he’s checking it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town.

Han vet om alle slemme Og ingen lurer han
Han vet om du er riktig snill Så vær snill så godt du kan

Til og med julenissen følger samme vei som alle de andre. Hvis du vil ha noe må du fortjene det. Det er karma. Det er ikke nåde.

Men evangeliets budskap er dette: du kan ikke fortjene det. Du er død i dine misgjerninger / synder – men Gud…

Ikke gå glipp av dette. Hvis dere glemme alt annet fra i dag, husk dette! Evangeliet handler ikke om hva du kan gjør for Gud – evangeliet handler om hva Gud har gjort for deg.

Evangeliets fokus er ikke meg. Ikke deg. Det er Gud. Og hans nåde. Ef 2:8 For av nåde er vi frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.

Dette oppsummere kristendom. Det Buddha sa før han døde var «strev uten hvile». Det Jesus sa var «det er fullbrakt». Gi meg Jesus!

Ok. Greit. Men hvordan vet vi at dette er noe sant, og ikke bare en koselig historie diktet opp for å gi oss håp fordi verden er så brutal. Det er det boken og filmen «the life of Pi» sier. Historien om gud er bedre enn historien uten gud derfor velge gud. Jordan Petersen sier noe av det samme.

Men er det ikke noe mer enn det? Er det sant? Er dette et stødig grunnlag på livet – eller er det igjen egentlig en variasjon på skap din egen mening og så igjen er vi her. Dra meg selv opp med skolissene.

For oss i Vesten er dette litt akademisk - det koster forholdsvis lite å tro på Jesus. Men for mange kristne i andre land så er dette bokstavelig talt noe som handler om liv og død. Livet ditt står på spill. Jeg leser Richard Wurmbrands bok «torturert for Kristus» for tiden om Romania under kommunisme. Er det sant? Eller blei de brutalt torturert for et fantasi? Richard Wurmbrand var ateist. Han møtte den levende Gud og bli kristen, og var så overbevist at han gikk gjennom 14 år i kommunistisk fengsel med umenneskelig grusomheter, ubeskrivelig tortur. Fordi han kjente Jesus. Han kunne like mye si at Jesus var et fantasifigur enn å si at himmelen var grønn.

For oss alle som har møtt Jesus så vet vi det. Vi vet at dette er sant fordi vi har møtt Jesus. Men vi har ikke bare subjektiv bevis. Vi har også objektiv bevis. Fordi kristendom er ikke noe man bare «tror» på, som om det var en ide eller filosofi. Nei det er noe som skjedde. Kristendom er basert på ting som faktisk skjedde - og hvis de ikke skjedde så falle hele greie. Hvis ikke Jesus levde og døde og sto opp igjen da må vi bare pakke sammen og gå hjem. 1 Kor 15.

1 Co 15:17 Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. 18 Da er også de fortapt som har sovnet inn i Kristus. 19 Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker.
1 Co 15:20 Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn.

La oss da se på beviset.

Hva vet vi fra ikke kristen kilder?

Både kristen og ikke kristen historiske kilder

(Tacitus, Josefus, Suetonius, Pliny den yngste, Thallos,

Mara bar Serapion – en syrisk man som skriver til sin sønn fra fengsel i år 73. Som er tre år etter år 70 hvor Romerne knuste Templet. «Hva gagnet det de jøder da de drepte sin vise kongen». Ingen andre figur enn Jesus passer inn i det. Det brevet står i British Museum og heter Syriac Manuscript Additional 14658.

Fra Suetonis vet vi at det var kristne som bodde i Roma i 50-årene. Han skrev i år115 om Keiseren Claudius. Det heter «Claudius 25».

Den mest kjente romerske historiker, Tacitus, bekrefter dette, og snakke videre om neste keiseren, Nero, han som tente på Roma i år64 og forårsaket et digert brann – og la skylden på de kristne. Tacitus skriver: «Mannen bak dette navnet, Kristus, ble drept av prokuratoren Pontius Pilatus, mens Tiberius var keiser; men den farlige overtro, hindret for et øyeblikket (av Kristus død), brøt ut igjen ikke bare i Judea, opprinnelsen til dette onde, men selv i byen (Roma)». Det skrev han i «Annals 15.44»

Og Josephus, den jødisk historiker, som også levde i første århundre, skriver om Jakob, Jesu bror, og hvordan han ble drept. Og at Jesus var kjent som en som kunne gjøre store under, en lærer (rabbi), at han ble korsfestet av Pilatus, og at de kristne påstår at han sto opp igjen på den tredje dag. I Antiquities 20.9.1 og 18.3.3.

Det er også Pliny den yngste som var Romersk leder og skriver til Keiseren i år110 om han må fortsette å drepe de kristne fordi, sier han, «de gjør ikke noe mer enn å møte på en bestemt dag, synger sanger til Kristus som en gud, og love å gjør gode ting.»

Disse er utrolig tidlig kilder som forteller oss mye om Jesus. Det også utelukker den idiotisk ide at dette var diktet opp av Konstantin i år 325, eller at de valgte ut fra en mase kilder og skapte en «ny» Jesus. Fra ikke kristne kilder vet vi at Jesus er født av Maria, hans bror het Jakob, han ble kalt Kristus. Han kunne gjøre store under. Han var lærer. Han ble kalt Kristus og Messias. Han ble korsfestet av Pilatus under påskefeiring. Vi vet til og med at det var solformørkelse når han døde! (Thallos) Hans etterfølgere sa at han sto opp fra de døde. Og de tidligste kristne tilba ham som Gud.

Vi har ikke en gang rørt ved Bibelen. Folk som sier at Jesus ikke eksisterte og at vi kan ikke vet noe om ham vet ikke hva de snakker om. Folk som sier det ble diktet opp av Konstantin tar feil. Folk som sier at Bibelen blir satt sammen i 325 av Konstantin tar feil – det var noe som noe tyske teologer diktet opp i slutten av 1800-tallet. Det ble fullstendig knust når vi fant Papyrus Bodmer XIV-XV fra 175 som matche Codex Vaticanus fra 325. Bibelen de hadde i 175 er samme Bibelen de satt sammen i 325 som er samme Bibelen vi har i dag.

Men la oss se litt på Bibelen. Jeg synes det er alltid ganske fasinerende når noen sier «det er ikke noe bevis på han Jesus fyren». Å ja. Hva i all verden er DETTE (Bibelen)! Dette er den mest pålitelig, mest undersøkt, mest gransket historisk kilde verden har noen gang sett! Bare fordi det er bundet sammen og vi er vant med det betyr ikke at den miste sitt historisk verdi! Denne er en utrolig bok, historisk sett, vitenskapelig sett. For her har vi en historisk mirakel. Det er blitt sagt, helt riktig, at «ekstraordinære påstander krever ekstraordinære bevis» - og Jesus liv, død og oppstandelse er nok så ekstraordinære, nokså enestående! Men beviset har vi.

Hvis vi hadde en kappløp mellom historisk kilder basert på hvor mye bevis vi hadde vinne den nye testament før de andre har noen gang begynt. Som å sette opp en Volkswagen Boble mot en Bugatti Veyron. Samme når det gjelder hvor tidlig kilden er. Ikke noe konkurranse. Bibelen knuser alle de andre. Knuser fullstendig. Vi har latterlig mye bevis på Det nye testament. Mer enn noe annet i historie. Hvis noen påstår at dette er uten bevis har akkurat feiet bort hele verdenshistorie fordi alt annet vi vet ha mye mindre bevis enn dette!

Se på denne tabellen.

Noen spørsmål?

Hva med feil eller endringer? La oss spille kinesiske hvisker.
Ok. Men hva hvis jeg bruker 5 rad? Og hvis du kan faktisk bekrefte at det du har hørt var riktig. Og hva hvis budskapet er ikke noe tull men noe viktig som «fortell Bente at moren hennes er alvorlig syk og hun må komme med en gang». Da blir det noe annet.

Slik er det nyte testemanet.

Men i tillegg, har vi så mange manuskripter så er feil og endring stort sett ikke mulig. Disse ble kopiert og sendt ut i forskjellige retninger – se bilde – og så kopiert igjen og igjen. Da kan vi sammenligne fra den gren mot den gren og så være veldig sikker på den som sto i originalen.

Ok. Da er det bare en ting til å spørre- Ble ikke dette diktet opp. Vi vet mye fra de ikke kristne men kanskje de disiplene brukte denne «Jesus» figur og det han gjorde og diktet dette opp for å tjene seg rik. Som katolske biskoper som lever i luksus, eller herlighets teologer som er styrtrik.

La oss undersøke. For dette skal skje - for å være sant at disiplene diktet dette opp - trenger vi midler, motiv og mulighet.

Midler: Hadde disiplene «midler» evner, forstand til å fullføre verdens største lureri/svindle?

Motiv: hva fikk de personlig fra dette?

Mulighet: kunne de faktisk gjør det?

Midler: Den moderne måten å skrive realistisk fiksjon (blanding av virkelighet og fantasi) eksisterte ikke. I det hele tatt. Dette er som å si disiplene oppfant en pistol i år50. Kan muligens være sant. Men det er absolutt ingen bevis for å foreslå dette. Svært usannsynlig.

Motiv: Disiplene fikk ingenting fra evangeliet. For dem var det en dødsdom. Vi vet at alle ble drept fengslet eller torturert for sin tro.

Mulighet: Disiplene kunne ikke dikte opp det som skjedde fordi det som skjedde, skjedde i det offentlige! Hvis de skulle dikte det opp ville de har skrevet at Jesus mirakler, død, og oppstandelse skjedde for lenge siden i en ørken langt, langt borte - ikke for noen år siden i hovedstaden!

De hadde ikke ferdigheter til å skrive moderne fiksjon, så mislykkes middelprøven.

Alt de oppnådde var lidelse og motgang, så mislykkes motivtesten.

Fordi alt var så offentlig, mislyktes også mulighetstesten.

Du kan jo tro at de diktet det opp, men det er blind tro, basert på ingenting.

Ingen ble rik. Ikke tenk at kirken nå er kirken da. Mer som kristne i Romania eller kristne under IS. Hvorfor ville du har stått fram for et løgn? Kanskje noen. Men tusenvis av mennesker som er villig til å dø? Så mange som tok imot noe totalt ulikt det de hadde hørt før. Hva i all verden var budskapet? Ta imot nåde. En mann som døde og sto opp igjen. Et latterlig budskap. For de i romersk imperiet var dette ren idioti, og stridet mot alt de visste var sant. Bare en gud? Det er mange guder. Han sto opp? Latterlig. Og så videre.

Men den spredte seg uhyre rask. Flere og flere ble kristen. Uten internett, uten våpen, uten motorvei. Dette er uhørt. Innen 20 år etter Jesus hadde den spredt gjennom hele den kjente verden og nådd hovedstaden. Innen 30 år var kristendom så kjent at keiseren Nero visste om de kristne og de var stor nok og kjent nok at han kunne legge skylden på dem for brannen. Hvordan er dette mulig hvis det er ikke Gud som står bak.

1 Co 15:311 For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, 4 at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene, 5 og at han viste seg for Kefas og deretter for de tolv. 6 Deretter viste han seg for mer enn fem hundre søsken på én gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. 7 Deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene.

Kanskje du tviler nå? Kan dette virkelig være sant?

Hvis ikke, hvis Jesus sto ikke opp - forklar da alt som skjedde etterpå. Forklar hvordan dette budskapet, dette idiotisk budskapet «en mann var dø, menn han sto opp igjen», dette utrolig budskapet ble trodd på av de som var der og så han dør. Og budskapet spredte seg så fort at innen to måneder var det over 3000 troende i den sammen byen hvor alle så Jesus dør – Jerusalem. Og innen 30 år hadde den erobret hele den kjente verden! Til og med Keiseren, verdens konge, visste om Jesus – og ble så provoserte av dette budskapet at han ga ordrer til å arrestere, torturere og henrette alle kristne i hele verden – en ordre som varte i 300 år til. Å bli kristen var å risikere livet ditt. Og folk bare fortsatte å tro på Jesus! De ble drept og slått ned og torturert og mistet alt. Og kirken bare vokste og vokste, større og større.

Hvis Jesus ikke sto opp fra de døde i dag ett tusen, ni hundre og åttifire år siden i Jerusalem i Israel – hva skjedde da, som kan forklare alt dette? Må være noe like stort, like mirakuløs, men noe helt uten bevis. Men Jesu oppstandelse – her har vi øyenvitner! Her har vi bevis. Det skjedde.
Dette skjedde.
Skjedde foran øynene til folket.
Jesus sto opp fra de døde!

Jesus sto opp fra de døde, og det endret verdenshistorie totalt. Som ringer i et vann påvirket oppstandelsen verdenshistorie, min historie, og nå din historie. Og den fortsetter å gjøre det.

Jesus sto plutselig blant hans disipler. Stått opp fra de døde. Og livet deres ble aldri det samme. Og livet mitt ble aldri det sammen. Og livet ditt blir aldri det samme. Hvis du har ikke tatt imot Jesus – gjør det nå! Spør Jesus om nåde, og leve.

Og når du kjenne ham – lev for ham. Ikke gå tilbake til gamle måter å leve på. Jeg lever ikke for meg selv lenger. Jeg lever for Jesus. Han har dødet min død. Jeg har fått hans liv. La meg leve til ære for han.

Jesus lever i dag. Han er stått opp fra de døde. Han lever. Han LEVER! Amen.