søndag 22. september 2019

Johannes 4:43–5:24 Jeg og Faderen er ett

Les Johannes 4:43–5:24

Se på preken (Facebook video)

Lytt til preken (MP3)


Jeg elsker denne menigheten. Dere. Kirken vår. Budskapet vi har. Ordet vi har. Nåde vi har.

På torsdag satt jeg og pratet med en hyggelig sykepleie som het Marit. Marit sa hun hadde vokst opp som halv katolikk og halv protestant!
«Oi» sa jeg.
«Ja,» sa Marit, «mye skyldfølelse og mye skam».

Og det var så herlig å kunne komme med gode nyheter! Ikke «Skam deg», men du er akseptert som du er. Ikke «kom og gjør» men «kom og se». Kom og se Jesus, han som kom for syndere som oss. Han som kom ikke for å dømme, men for å frelse.

Og for en glede. Her har vi folk som vet de er syndere og vet de er tilgitte. Vi er folk med fortid. Vi har vært «skamboer» - det var ordet Marit hadde vokst opp med! Vi sliter med seksuelle synd, stolthet, sjalusi, latskap, grådighet, osv. Men vi er blitt ta imot. Fornyet. Forvandlet. Slik at vi begynner å bli mer og mer Jesus lik. Nå ser vi vår synd og har Åndens kraft til å kjempe mot det!
Og slik Jesus har møtt og behandlet oss, slik møte vi og behandle hverandre.

Derfor elske jeg denne menigheten. For her høre vi evangeliet og vi oppleve evangeliet i måten vi er sammen, og hvordan vi møte «syndere» ute.

Vi kommer ikke med dom, men med Jesus. Fordi det er det Jesus gjør her.

4:43-54 avslutter denne første delen av Johannes. Kana delen. Se på vers 46 Jesus kom nå igjen til Kana i Galilea, der han hadde gjort vann til vin. Vann til vin var hans første tegn.

Og v54 sier 54 Dette var Jesu andre tegn. Vann til vin, tegn 1, helbrede embetsmanns sønn, tegn 2.

Og det store tema i kapittel 2, 3 og 4 er – og dette er punkt 1:

1. La oss stole på Jesu ord.

La oss da se på det andre tegnet, og se om det stemmer.

Jn 4:435:18 Da de to dagene var gått, dro Jesus videre derfra til Galilea. Husk hvor han hadde vært: i Samaria. Blant ikke-jøder, faktisk blant de jødene foraktet. Men Jesus måtte dit, står det. Sammen med hans disipler. For å lære dem noe de aldri skulle glemme.
For der ved brønnen møte Jesus en synder, en utenfor – med nåde. «Jeg er Messias, og jeg vil gi deg levende vann». Og hun trodde på ham og gikk inn til byen, «Kom og se!» - og de kom og de så og de trodde også! Se 4:4142 Mange flere kom til tro da de fikk høre hans eget ord, 42 og de sa til kvinnen: «Nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.»

De hørte på Jesu ord. Og de trodde.

Men nå er han i Israel igjen. Blant de jødene. Blant hans eget. Og husk 1:11 Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham.

Derfor v44 et varsel: Han hadde selv vitnet om at en profet ikke blir verdsatt på sitt eget hjemsted. 45 Da han kom til Galilea, tok folket der vel imot ham, siden de hadde sett alt det han hadde gjort i Jerusalem i høytiden. For også de hadde vært der i høytiden. De så og «trodde» – men Samaritanene hørte hans ord og trodde. For Jesus refser dem nå.

46 Jesus kom nå igjen til Kana i Galilea, der han hadde gjort vann til vin. I Kapernaum bodde en kongelig embetsmann. Han hadde en sønn som var syk. 47 Da han fikk høre at Jesus var kommet fra Judea til Galilea, gikk han til ham og ba ham komme ned og helbrede sønnen, for gutten var døden nær. 48 Jesus sa til ham: «Uten at dere ser tegn og under, tror dere ikke.»

Nikodemus i kapittel 3 er et godt eksempel på hvordan de jødene er. Samme problem. Nikodemus så tegnene – men forsto ingenting. Han så faktisk ikke. Jesus sa til ham «du må bli født på ny!». Men han skjønte ingenting. Han trodde han var god nok. Han trodde kanskje han måtte bare gjøre litt til. Legge til litt Jesus. Men Jesus sier – nei jeg krever alt. Du må bli gjenfødt. Starte livet på nytt!

Hva med deg? Prøve du å være en kristen med litt Jesus? Jeg gir Gud denne lille delen, men resten av livet er mitt. Jeg prøvde det. Leste Bibelen hver dag men da jeg lukket igjen Bibelen så var livet mitt. Ting gikk ikke så bra. Og en dag ble jeg veldig sjokkert fordi Gud kom ut av det lukkede Bibel og sa «Kom hit, du tilhører meg».
La i dag være den dagen du la Gud ta et oppgjør med deg og du gir hele livet ditt over til ham.

Akkurat som mannen her.

«Uten at dere ser tegn og under, tror dere ikke.»

Denne mannen, denne kongelige embetsmann – sannsynligvis en som jobbet for Herodias Antipas – muligens en hedning (ikke jøder). Uansett, ikke en som var veldig religiøs, og jobbet for en «konge» som var ikke noe glad i Jesus! Men dette er vendepunkt for ham.

For hans sønn er nær døden. Derfor har han reist, personlig, en hel dag for å søke ut Jesus. 49 «Kom, Herre, før gutten min dør!» sa mannen.

Du kan høre desperasjon i hans stemme. Noe som driver denne mannen til å forkaste alt – gir blaffen i Herodias, gå en dag for å finne den eneste som kan kanskje hjelpe. Og han ydmyke seg selv totalt. «Kom, Herre!» sier han.

50 «Gå hjem, sønnen din lever!» sa Jesus til ham.

Nå har han et valg. Stole helt og fullt på Jesu ord. Eller ikke.

Mannen trodde det ordet Jesus sa til ham, og gikk av sted.

Han, som Samaritanene, hørte på Jesu ord, og trodde. Uten å se noe!

Jeg tror det her er et av de store temaer i denne lille delen av Johannes evangeliet. For det første tegn med vann til vin handler også om å høre på Jesu ord og tro. Jn 2:5 Men moren hans sa til tjenerne: «Det han sier til dere, skal dere gjøre.»

Han sa «fyll de store vannkar med vann» og de gjorde det – og så ble det vannet til vin! Jn 2:9 Kjøkemesteren smakte på vannet. Det var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenerne som hadde øst opp vannet, visste det.

De hørte på. Og hans ord ble oppfylt. Og som Petter sa, det var ikke bare for å løse et problem i bryllupet – nei det var et tegn på det som Jesu ord bringer. Glede. Håp. Det store bryllupet av Gud med hans folk, den store festen som kommer, lovet i profetene. Og her er brudgommen, Jesus, som inviterer oss inn til å bli med og dele hans glede.

Jesus sier tre ting til i disse kapitler:
Han sier at han er templet som de skal rive ned (korset), og hans skal reise det opp igjen på tre dager (oppstandelse).

Han sier at «du må bli født på ny» Hvordan? Ikke av kjøtt – ikke av noe vi gjør – men av Ånden. Og Ånden virker i oss slik at vi se på Jesus som er løftet opp. Jn 3:1618 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 17 Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.

Og så til kvinnen ved brønnen sier han «Jeg er Messias». Verdens frelser. Den som skal redde Israel og hele verden. Han med allmakt.

Kan vi da stole på hans ord? Kan vi virkelig bygge våre liv på det Jesus sier?

51 Da han ennå var på hjemveien, kom tjenerne og møtte ham, og de fortalte at gutten hans levde. 52 Han spurte dem når det var blitt bedre med ham. De svarte: «I går, ved den sjuende time, forsvant feberen.» 53 Faren skjønte at det var skjedd akkurat da Jesus sa til ham: «Sønnen din lever.» Og han og hele hans hus kom til tro. 54 Dette var Jesu andre tegn, som han gjorde da han kom fra Judea til Galilea.

Jesu ord er til å stole på. De er det eneste trygg grunn til å bygge livet på. Husk det. Fordi mange av oss lever som om vi ikke tro på hans ord. For eksempel, jager vi etter penger, sliter oss ut ved å jobbe, er bekymret for penger som om vi var foreldreløse barn?
Vet du hva? Mine barn har aldri bekymret seg over hvor den neste måltidet skulle komme fra, eller om de vil ha varme klær til vinter. Fordi de har en far som forsørge dem. Meg. Og det har vi og. Vi har en Far i himmelen. Vi trenger ikke å leve som om vi var foreldreløse.

Hva om hans gode ord om sex? Hvis du er gift – ha sex ofte! Hvis ikke? Slutt inntil du er gift. Sex er en gave noe som binde oss sammen. Og utenfor ekteskapets trygge ramme blir vi såret.

Hva om evangeliets kraft. Fordi vi har ordet. Og Ordet er Jesus. Tror vi at folk kan bli frelst? Kom og se! Ikke «kom og gjør. Kom og skamme deg».
Kom og se Jesus. Jesus er både budskapsbringer OG selve budskapet! Alt handler om ham.

1. 4:43-54 La oss stole på hans ord.
Fordi

2. 5:1-24 Jesus og Faderen er ett! Jesus er Gud.

Da har hans ord kraft. Og de er sann sannhet. Derfor «sannelig, sannelig jeg sier dere».

I 5:1 starter vi en ny liten del av Johannes evangeliet som handler om Jesu guddommelighet.

5:1 Etter dette kom en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Med v44 i tanken Han hadde selv vitnet om at en profet ikke blir verdsatt på sitt eget hjemsted. – hva slags reaksjon tror vi Jesus får i Jerusalem?
Motstand. Fordi de er mer opptatt av regler og religion – en nåde og frelse. For her har vi en stakkars mann, som hadde vært syk i trettiåtte år. De folke trodde v4 at vannet ble rørt av en engel – men han klarer aldri å komme seg inn fort nok. (merk at noe Bibler har ikke v4 fordi det er ikke i de tidligste manuskripter)

6 Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: «Vil du bli frisk?» 7 Den syke svarte: «Herre, jeg har ingen som kan få meg ned i dammen når vannet blir rørt opp. Og når jeg kommer fram, går alltid en annen uti før meg.»

Merk her at mannen spør ikke Jesus om noe, vet ikke hvem Jesus er en gang, og har ikke noe «tro». Men Jesus helbrede ham uansett!

8 Da sier Jesus til ham: «Stå opp, ta båren din og gå!» 9 Straks ble mannen frisk, og han tok båren sin og gikk.

Det er ikke vår tro som frelse oss. «Om jeg bare kunne genere nok tro da må Gud gjør det jeg vil… oi». Hvis vi begynne å tenke slik da gjør vi OSS om til Gud, og Gud må gjøre det jeg sier fordi jeg har «nok tro». Nei, Ånden blåser hvor han vil, frelser dem han vil, helbrede dem han vil. Vi spør. Vi ber. Men han bestemmer. Til hans ære.

Og se hva Jesus gjør. Han helbrede denne uhelbredelig mannen. Syk i 38 år. Og på sabbaten velge han å gjøre dette for å poengtere hvem er Gud, og hvem er ikke det. V9 fortsetter Men det var sabbat denne dagen, 10 og jødene sa til ham som var blitt helbredet: «Det er sabbat, du har ikke lov til å bære båren.» 11 Han svarte: «Han som gjorde meg frisk, sa: Ta båren din og gå!’»

Oi! Så bra. Og de jublet fordi mannen ble frisk. Halleluja?
Nei. Uff.

12 «Hvem er det mennesket som sa at du skulle ta den og gå?» spurte de. 13 Han som var blitt frisk, visste ikke hvem det var, for Jesus hadde trukket seg unna; det var så mye folk der. 14 Senere fant Jesus mannen på tempelplassen og sa til ham: «Nå er du blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.» 15 Mannen gikk da og fortalte jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk. 16 Fordi Jesus hadde gjort dette på sabbaten, begynte jødene å forfølge ham

Så tåpelig. Tegnet som viste dem hans storhet – de nektet å se det, å gjemte seg bak tomme religion, slik at de ikke trenger å høre på ham.

Hvor ofte la vi «religion» kommer i veien for Kristi nåde? Når Gud frelse de «feil» folk. «Alt for mange med fortid i denne menigheten» «Alt for mange brune» - faktisk vi har for få i mine øyne.
Men de gikk glipp av det store mirakelet fordi de var så opptatt av «reglene». Han brutte våre regler, han har feil teologi, han sier ikke de riktige ord, han kle seg ut feil. Uff. Se med Jesu øyne.

Og Jesus nå gjør vondt verre! Ifølge dem så bryte han sabbaten – men hans begrunnelse er helt sjokkerende!

17 Men han sa til dem: «Min Far arbeider helt til nå. Også jeg arbeider.»

Bombe! Hørte du hva han sa?! Stein ham. Blasfemi!

18 Etter dette var jødene enda mer oppsatt på å få ham drept. For ikke bare brøt han sabbaten, men han kalte også Gud sin egen far og gjorde seg selv lik Gud.

Jesus påstår at han er Gud. Men det er ikke uten bevis!
Det er veldig populær i dag å ikke være skråsikker. Det blir oppfattet som «ydmyk». «Å jeg vet ikke, jeg kan ikke være sikker». Og noen ganger er det helt riktig. Hvis det er bare noe du mene, gjerne være litt ydmyk og innrømme at kanskje du kan ta feil!
Men når det gjelder evangeliet så er det nokså tåpelig å ikke være noe annet enn dunn sikker. Fordi Gud kunne ikke har gjort dette tydeligere. Her har du en mann som ble født på mirakuløs vis, som oppfylte alle de mange profetier om ham, som gjorde tegn på tegn på tegn – mirakler i offentlighet. Selv hans erkefiender kunne ikke benekte hans makt. I stedet for sa de «hans makt kommer fra djevelen». Og så døde han i all offentlighet - løftet opp på ett kors – for å så stå opp igjen. Og han viser seg ikke til fremmede men til de som kjente han best. Her var ikke noe skuespiller – her var det den ekte varen: Jesus sto opp.

Det er overveldende med bevis. Og hvis det ikke gjør deg skråsikker – hvis du tviler fortsatt – hva i all verden ville gjort deg sikker? Hvor mye mer kunne du forvente. Han helbrede på avstand, mate 5000, gå på vannet, reise de døde til livet, kaste ut demoner og helbrede alle som kommer til ham. Uten anstrengelse. Foran alle.

Vi kan se på bevis og være sikker på dette: Jesus er verdens frelser. Vår frelser. Fordi han er Gud selv. Se på v19 Jesus tok til orde og sa til dem: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: (DETTE ER SANNHET) Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser sin Far gjøre. Det Far gjør, det gjør også Sønnen. 20 For Far elsker Sønnen og viser ham alt det han selv gjør.

Hvorfor helbrede Jesus på sabbaten? Fordi det er det Gud gjør. Han og Faderen er ett, derfor det Faderen gjør, gjør Sønnen (Jesus).

Og han skal vise ham større gjerninger enn dette, så dere skal undre dere. 21 For slik Far reiser opp de døde og gjør dem levende, slik gjør også Sønnen levende hvem han vil.

Tror du han snakke bare om fysisk død? Fordi vi skal se litt senere at Jesus har makt over fysisk død og liv når han reise Lazarus fra de døde. Men som han sier til Maria, Lazarus sin søster: «Jeg er oppstandelsen og livet. Hver den som tror på meg, skal aldri i evighet dø.» (11:25-26)

Jesus har makt over åndelig liv. Det er han som kan reise oss til liv igjen. Som kan gi oss nytt liv. Vi blir gjenfødt av hans Ånd. En ny skapning. Du er en ny skapning i Kristus. Det gamle deg er borte. Det nye har kommet.

22 Og Far dømmer ingen, men har overlatt hele dommen til Sønnen, 23 for at alle skal ære Sønnen slik de ærer Far. Den som ikke ærer Sønnen, ærer heller ikke Far, han som har sendt ham.

Der ser vi igjen Treenigheten. V19 Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv. Han underordne seg Faderen.
Å ja, sier folk, derfor er han ikke Gud, men noe lavere.
Men v22 han er dommeren. Og alle skal ære ham slik de ærer Far. Og hvis du ikke ære Sønnen, så ære du ikke Far! Du kan faktisk ikke ære Far uten å ære Sønnen.

Det er helt sykt han sier her! Jøde, hvis du vil ære Gud, så må du ære meg. Tilbe meg, så tilbe du Faderen.
Det er ren blasfemi med mindre han er Gud selv. Det går ikke annen å si at Jesus er bare en profet eller en engel eller noe annet en den levende Gud. Hans egne ord tillater ikke det! For enten er han ond – et opprører som Satan som prøve å ta Guds plass – eller er han Gud.
Og beviset står rett foran dem: en mann som hadde ligget i 38 år, syk, knust – som nå står oppreist, med styrke i armer og bein og i god helse, som står der og bære båren hans.
Det Jesus gjør vitne til sannheten at han er Gud. Og neste uke vil vi se på to andre «vitner».

Men nå la oss avslutte med v24, som minne oss på det vi lærte i kapittel 2 til 4: 24 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet.

For en evangeliet vi har! Jeg elsker denne menigheten fordi jeg elsker dette evangeliet som vi lever ut, mer og mer.

Tror på Jesu ord, så har du evig liv. Du kommer ikke for dommen – og han, Jesus, er dommeren, så da vet du at han snakke sant – du kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet.

Stole på Jesu ord. Fordi han og Faderen er ett.

søndag 8. september 2019

«Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for andre gang?» - Johannes 3:1-36

Les Johannes 3:1-36

Hør på MP3


Hvordan kan man leve med mening? Hvordan kan jeg få kontakt med universets kjerne? Hvordan kan jeg bli et bedre menneske?
Hvordan blir man frelst? Hvordan kan man kjenne Gud?
Hvordan få man evig liv?

Vi har en lengsel inn i oss til å rekke ut. Få kontakt. Vite at vi ikke er alene. Vi er misfornøyde med livet. Her på berget har vi alt, men vi er tom inni. Gud hvor er du?

En slik lengsel hadde Nikodemus, og det førte ham til Jesus om natten. Jesu svar kan oppsummeres i tre ord

Født. Fri. Feire.

1. Født (3:1-15)

Jn 3 Det var en mann som het Nikodemus. Han var fariseer og en av jødenes rådsherrer. 2 Han kom til Jesus om natten og sa: «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud. For ingen kan gjøre de tegnene du gjør, uten at Gud er med ham.»

Nikodemus var en av de jødiske lederne. Men Jesus har vekket nysgjerrighet i ham. Han trosse derfor det offentlige budskapet om Jesus og søker ham ut.

For som 1:11 sier Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham.

Derfor kommer Nikodemus om natten, når det er mørkt. Han vil ikke at andre se at han besøke Jesus.

Men det er mer. I Johannes evangeliet er mørke og lys et stort tema. Og Jesus er verdens lys – og Nikodemus er i mørket. Jn 1:3b Det som ble til 4 i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. 5 Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.

Nikodemus var kanskje en av de fariseerne som ble sendt til å finne ut av hvem Johannes var. Husker dere «hvem er du da?». Men det var Johannes’ oppgave å vitne om lyset (1:8). Kanskje Nikodemus fikk da et glimt av Jesus, et glimt av lyset.

Så mens det var mørkt, snike han seg ut av fariseernes leir, og i stillhet oppsøke Jesus. 2 Han kom til Jesus om natten og sa: «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud. For ingen kan gjøre de tegnene du gjør, uten at Gud er med ham.»

Han så tengene, og har lyst til å tro. «Ingen kan gjøre det du gjør uten at Gud er med deg». Vi finner ut snart at de andre fariseerne er mer opptatt av religion og regler og å opphøye seg over alle andre – akkurat som mange «kristne» i dag.

Men se på hvordan Jesus tar han imot. Ikke «pell deg vekk din skitten tosk» - men i stedet for går han rett til kjernen.

3 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.»

Og Jesus tenke også det beste om Nikodemus. Han svarer han som om han vil vite om Guds rike. Som om han er genuin. Selv om vi har akkurat lest i 2:24–25 Men Jesus viste dem ingen fortrolighet, for han kjente alle 25 og trengte ikke at noen skulle vitne om mennesket. Han visste selv hva som bodde i mennesket.

Jesus vet at mennesker er onde, full av synd. Men han møte oss med nåde uansett. Slik må vi og gjøre.
Vi vet at folk er syndere. Vi vet at de vil svikte oss, såre oss. Men vi velge, akkurat som Jesus, å vise kjærlighet. Vi velge å tenke det beste om hverandre, i stedet for det verste – selv om vi er veldig klar over at det verste er høst sannsynlig!

Vi trenger også å huske den Hellige Ånd. Han jobber usynlig i folk. Hvordan vet du at den du snakke med ikke vil vite om Jesus. Fortell dem evangeliet.
Eller når du møte en bror eller søster i menigheten. Forvent at de har lyst til å tjene Herren. Forvent at vi stå sammen i evangeliet. Tenk det beste om hverandre.

Jesus behandler Nikodemus med nåde. «Jeg vet at du søke Guds rike. Du vil være sammen med Gud.»
Og det er egentlig det vi alle vil. For vi er skapt av Gud til å være sammen med Gud. Han er vår fundament. Vårt liv. Vår kraft. Vi alle lengter etter Ham. Vi søker Guds rike.

Men eneste måten til å komme inn i Guds rike på er… hva sier Jesus? V3 å bli født på ny.

Hææ? 4 «Hvordan kan en som er gammel, bli født?» sa Nikodemus. «Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for andre gang?»

Vi er litt vant med dette språket «er du født på ny?». Men for Nikodemus hørtes det helt sprøtt ut. Helt umulig! For han hadde kanskje håpet på at Jesus ville si «fortsett å gjør det du gjør» eller «her er noe ekstra ting du må gjøre, flink gutt».

Nei, i stedet for sier han noe så dumt som «du må bli født på ny». Gjenfødt? Tror ikke mamma blir så fornøyd med det!
Dette er umulig.

Derfor gjør Jesus det veldig tydelig at han spøker ikke: 5 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike.

Nikodemus – du trenger å vende om! Ja, du! Du som er rådsherre. Du som er pliktoppfyllende. Du som er har alt på stell. Du som er et godt menneske. God. Moral. Ordentlig Du trenger å vende om. Hvorfor? 6 Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd.

Vi, du og jeg og Nikodemus – vi er kjøtt. Og Guds rike er ånd. Det er umulig for deg å bli en kristen! Helt umulig. Du kan prøve så godt du vil. Du kan late som. Du kan vite alt, du kan si de riktig ting, du kan gå på gudstjeneste – men uten Ånden er det nullverdt. Du må bli født på ny, og det er ikke noe du kan gjøre. 7 Undre deg ikke over at jeg sa til deg: ‘Dere må bli født på ny.’ 8 Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av Ånden.»

Bla tilbake til 1: 12–13 Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. 13 De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud.

Hvor mye hadde du å gjøre med din egen fødsel? Var du der? Ga du deg selv liv? Nei! Og Jesus sier her det er det samme med ny fødsel. Fordi du må bli en ny skapning. Det er ikke bare en bedre deg. Ikke bare du pluss litt religion. Legge til litt Jesus i mitt liv.
Nei hver celle er forandret, nytt. Du er regenerert. Det gamle er borte, det nye er blitt til, akkurat i en fødsel. En ny baby, ett nytt mennesket er blitt til.

Nikodemus da stille spørsmålet vi da alle har: 9 «Hvordan kan dette skje?» spurte Nikodemus. 10 Jesus svarte: «Du er en lærer for Israel og vet ikke det? 11 Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vitneutsagn. 12 Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske?

«Niko, du burde ha visste dette!» sier Jesus. Du kjenne skriftene. Du vet at det å følge regler, til og med ofre dyr, ikke kan frelse noen. Det var alltid Israels problem. De trodde de kunne ofre dyr, men glemme å elske Gud, og elske sin neste!

Kan du ikke forstå dette – «det jordiske»? Derfor forstå du ikke gjenfødsel – «det himmelske». 13 Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen: Menneskesønnen, som er i himmelen.
Jeg er en troverdig vitne, sier Jesus, fordi jeg er den som er kommet ned fra himmelen.

Han vet hvordan himmelen fungere fordi han er derfra. Akkurat som jeg vet hvordan det er i Sør-Afrika fordi jeg er vokst opp der. Spør meg hvordan det er så trenger jeg ikke å gjette. Jeg vet. Hvis noen spørre dere om Notodden, så kan dere svare.

Jesus vet om det himmelske, han vet om evig liv, han vet hvordan man kommer inn i Guds rike, fordi han er derfra.

Og nå sier han hvordan man blir født på ny ved å bruke et bilde en fariseer kunne forstå. 14 Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet opp, 15 for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv.

Jesus snakker om det vi leser om i 4. Mos 21:4-9. Israelittene klaget i ørkenen – igjen. Du murret mot Gud og mot Moses. «Hvorfor førte dere oss opp fra Egypt for å dø i ørkenen?»
Så sendte Gud slanger for å bite dem, og deres klage ble faktum: flere døde. «Hjelp, vi har syndet.» sa de. Moses ba for dem, og Gud sa «lage en kobber slange og sett den på en stang». Han gjorde det, og alle som så på slangen som ble løftet opp ble helbredet.

Bildet er tydelig. Vi er alle bitt av en dødelig slange: synd. Vi skal alle dø. Evig døden. Eneste utvei er å se på ham som ble løftet opp, Jesus, løftet opp på korset. Hans død er utveien. Han død gir oss nytt liv.
Det er et bytte. Han dør i vårt sted, og gir oss hans liv.

1. Født: for å komme inn i Guds rike må man bli født på ny gjennom Jesu død på korset.

2. Fri:

Hvordan få man evig liv? Ved å komme til Jesus. Er det noe andre måte å få evig liv på? Nei
Er det noe vi kan få til? Nei.
Er det noe vi kan manipulere Gud til å gi oss? Nei. Ånden blåser der han vil.

Guds nåde er Guds nåde. Og evig liv er en gave.

16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Det er ikke sikkert om dette er fortsatt det Jesus sier til Nikodemus, eller en kommentar fra Johannes. Uansett, dette er Guds ord, og oppsummere evangeliet. Hvis det er bare ett vers du bør huske, så er det dette. 16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Fortapelsen – den er ekte. Der står vi alle. Det er dommen på hvert eneste en av oss. Fortapt. Adskilt fra Gud. Helvete. Men så høyt har Gud elsket oss, vi som tilgrise og forsøple skapelsen, vi som ødelegge, vi som drepe og krige og hate og såre hverandre – vi! Og Gud velge å elske oss så høyt at han ofre hans sønn, den enbårne. Slik at vi som fortjener fortapelse i stedet for få evig liv.

Bilde her er av noen som drukne – vannet over hode, du får ikke puste – og så kommer livvakten, han kaste seg ut i sjøen , svømme bort til deg og drar deg opp fra døden til liv. 16 For så høyt har Gud elsket DEG at han ga sin Sønn, den enbårne, for at DU kan tror på ham, og ikke gå fortapt, men ha evig liv. Amen.

Og hvis vi har ikke forstått det, så sier Jesus eller Johannes det et par ganger til for de av oss som er litt tregere!

17 Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.

Hvorfor ble Jesus sendt? Ikke for å dømme, men for å frelse. Dommen kommer senere. Frelsen er nå. Derfor hva slags budskap bør vi kommer med til de som synder. Dom? Eller ta imot Jesus og bli frelst. For eksempel sier vi «Æsj, dere ufyselig homser. Gå vekk!» eller «Kom til Jesus, bli akseptert som brødre og søstre, for vi er alle syndere her frelst av nåde. Vi dømmer ikke, men la Jesus endre oss fra innsiden og ut. Her er vi alle like, alle ett i Kristus Jesus.»

18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.

Det er bare to type mennesker i verden. De frelste, og de som er dømt. Det finnes ingen som er nøytral. Det finnes ingen annen vei. Jesus er veien. Eneste veien.

Og, hør godt etter, hvis du tror på ham, blir du ikke dømt. Ikke står det med uvisshet, kristen. Du er trygg i ham. Hvorfor? Fordi du ble født på ny av Hans vilje, ikke din. Du er kjøtt, men du ble født av Ånden. Og han ble dømt i ditt sted. Derfor kan du ikke bli dømt. Når Satan kommer og minne deg på dine mange synder og sier «du er ikke god nok til å være en kristen» så sier du «ja, jeg vet. Tosk. Jeg er ikke god nok, men Jesus er. Og jeg tror på ham. Og v18 Den som tror på ham, blir ikke dømt.»

Bildet her er - så klart – en rettsak. Tingretten. Dommeren sitte i domstolen og avgir dom. Og for oss om tror på Jesus er dommen «uskyldig». Uskyldig! Hvorfor? Fordi det er en annen som har tilstått. Alt som vi gjorde feil – Jesus har tatt på seg. «Jeg gjorde det» sa han på korset. Og dommeren sier «da er du fri.» Fri! Halleluja!

Tror du det brødre og søstre. Har du grepet tak i det. Hvis du er en kristen i dag så er du uskyldig i Gud øyne. Du, en synder er fri fra dommen fordi Jesus har allerede betalt prisen. Det er derfor ingen fordømmelse for de som er i Kristus Jesus.

1. Født: for å komme inn i Guds rike må man bli født på ny gjennom Jesu død på korset.

2. Fri: Du som tror på Jesus er fri fra fordømmelse og ha evig liv

3. Feire

19 Og dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset fordi deres gjerninger var onde. 20 For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. 21 Men den som følger sannheten, kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud.»

Det å være en kristen er både kjempe lett og veldig vanskelig. Kjempelett fordi Kristus har gjort alt. Veldig vanskelig fordi vi må innrømmer at vi er syndere. Uff. Å komme inn i lyset og la vår skittenhet blir avslørt. I vår natur hater vi lyset.

Og slik fortsetter det. Jo mer moden du er som kristen jo mer du vet at du er en synder. Synd som du ikke en gang var klar over ble belyst. Gaa! Men så mye frihet i det og. Vi trenger ikke å late som lenger. VI kan være ærlig om våre feil og mangler fordi vi vet vi er elsket uansett. Og vi kan tilgi andre når de synder mot oss.

Vår framgang som kristne er ikke å bli mer og mer flink og se ned på alle de andre som fortsatt synder. For det er stolthet, og det verste synd! Nei, vi blir mer og mer klar over hvor dyp synd ligger i oss, og mer og mer avhengig av Åndens kraft i oss. Det er nåde på nåde.

Dessverre har vi ikke mer tid igjen til å takle v22-33. For å gå raskt gjennom det: Johannes viser oss hva det er å følge Jesus. Vi lever ikke lenger for oss selv, styrt av vår egen ego. Vi lever for ham. For å ære ham, ikke oss. Stole på ham, ikke meg. Det er omvendelse. Johannes sier 30 Han skal vokse, jeg skal avta.

Han er forlover. Jesus er brudgommen. Han skal hylles. Ikke meg. Og i det finne vi sann glede.

29 Den som har bruden, han er brudgom. Men brudgommens venn som står og hører på ham, gleder seg stort over å høre brudgommens stemme. Denne gleden er nå blitt min, helt og fullt. 30 Han skal vokse, jeg skal avta.

1. Født: for å komme inn i Guds rike må man bli født på ny gjennom Jesu død på korset.

2. Fri: Du som tror på Jesus er fri fra fordømmelse og ha evig liv

3. Feire: veien til sann glede er å tro på Jesus. Da er vi koblet på livets kilde. Da har vi mening med livet. Da lever vi!

Derfor:
1. du må bli født på ny. Har du kommet til Jesus? Jeg vet at det er flere som sitter her eller høre på som fortsatt prøve å bli født på ny på egen hånd. Bare Ånden kan føde ånd. Vend om, spør Jesus.
Her er en bønn du kan be.
2. Brødre og søstre, lever du under fordømmelse? Vend om og tro! Vet at i Kristus du er fri.
3. Glede. Hvorfor feire du ikke. Er det fordi du har glemt det Jesus har gjort. Er det fordi du har tillat egoisme å ta bolig, i stedet for at Jesus er på tronen. Han skal vokse, jeg skal avta. Vend om, og bli fullt av glede.
Født. Fri. Ferie. La oss nå komme foran Herren og la han gjør opp med oss. La oss be i stillhet før vi ber syndsbekjennelse sammen.