lørdag 12. august 2023

Efeserne 4. Kjærlighet endrer alt

 

Efeserne 4. Kjærlighet endrer alt

Var ikke forrige uke helt fantastisk? Kapittel 3. Guds plan at vi skal vise hans visdom. Hvordan? I hans kraft. En «makeover» total forvandling vi blir nye menneske. 3:16 Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd. 17 Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.

Og så blir vi minnet på hans kjærlighet. At vi, jeg og du er elsket av Herren. Fatte du det? Tror du det? Brødre, tror du at du er elsket av Gud. Ikke fordi det er noen elskverdig inn i det, det er ikke avhengig av deg men på grunn av hans stor nåde.

Det er Jesus Kristus som ved han død som Guds offer knuste veggen mellom oss og Gud vår synd og hans rettferdig dom på oss nå er det gjort opp. Vi er fri! Og knuste veggen mellom oss. Brødre ser hvordan vi kan elske hverandre!
Og fordi Kristus har gjort opp med v
år synd, vasket bort alt skittent i oss, så er vi kalt hans barn. Husk kapittel 1. Bla tilbake.
Vi er velsignet. Utvalgt. Hellig og uten feil. Du! Og Jeg. I Ham. VI er v5 hans barn. Guds barn. Tenk p
å hvordan du som far elske og beskytte og vil gjøre alt for ditt barns beste. Slik er Gud med oss, og Han er mye mye bedre enn oss den perfekte Far! Kan du fatte det at du er Guds sønn. Du er Guds datter. Vi er Guds barn.
Han elsker oss v6, vi er FRI! Kj
øpt med hans blod, tilgitt. Nåde på nåde.

Og alt de i Ham og gjennom Ham. Du ble valgt av Gud v11 på forhånd, etter hans forsett, hans egen plan. Takk Herre for predestinasjon at du frelse de som ikke fortjener frelse for at vi i evighet skal prise deg!

Ikke rart at Paulus skriver det vi leste forrige uke Eph 3:1719 Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. 18 Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, 19 ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde!

Og alt det er bakgrunn til dagens tekst, og de neste ukene. Fordi Guds kjærlighet endre alt.

4:1 Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kallet dere har fått, 2 i mildhet, ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet.

Kjærlighet endrer alt. Det at vi er elsket og derfor elsker påvirker alt vi gjør. Og det starter her. I menigheten. Vi møter hverandre med mildhet, ydmykhet, storsinn og vi bære over med hverandre. Fordi du er elsket av Herren, og jeg er elsket av Herren.
Husk at det gjelder alle i menigheten. Ogs
å de som er i familien din. Dine foreldre er også søsken i Kristus. Dine barn. Din bror eller søster er også en del av Guds familie. Derfor behandle dem også slik. Ikke det motsatte! Vi behandler hverandre ikke med hardhet, med stolthet, selv-opptatte. Vi prøver ikke å tolke alt på den verste måten. Vi forventer at motparten elske oss, og tolke det de sier og gjør slik. Storsinn. Bære over.

Ja, det er noen gang vanskelig å elske andre i menigheten. Men har du tenkt på hvor vanskelig det er å elske deg noen ganger. Hvor mange ganger har andre måtte «bærer over» med deg?

Slik skal de vet at du er mine disipler, sa Jesus, at dere elske hverandre.

Kjærlighet endrer alt. Se 5:1 Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn.

Fordi vi er elsket skal vi ikke bare passivt ha Gud som forbilde Ja, bra jobbet Gud men vi skal etterligne ham. Som min far snakket om jeg ligner han fordi han er min far, og han ligner hans far og så skal vi ligne vår himmelske Far.

Kjærligheten elsker alt.

Denne uke var jeg viten til et godt bilde av dette: Petter. I vår familie sier vi ofte the way of woman is upon her (Gen 31:35 Rachel). «hun har det på kvinners vis». Det er mensen, at hun opplever Guds dom over kvinner.
Men p
å torsdag sa Debby the way of man is upon Petter”«Petter har det på mannens vis».
Hvorfor? Fordi han var under verandaen og gravet et 8 m lang 2 m dyp gr
øft. Fordi han elsker hans kone og hans fremtidig barn, og de trenger et godt og trygt og varmt hjem.
Kj
ærlighet forandre alt! Petter forelsket seg i en skjønn dame som het Marta, og to og et halvt år senere finne han seg i grøftet under verandaen med gørr og søl og svett og litt tårer. Han har det på mannens vis. Men han gjør det vanskelig arbeid fordi han elsker hans kona.

Kjærlighet forandre alt.

At vår Herre elske oss, og at vi da elske Ham i respons det forandre alt.

Hvordan vi ser på menigheten. Hvordan vi snakker. Alle våre forhold. Hvordan vi behandler penger. Hvordan vi jobber. Fritiden er påvirket. Alt.

Det er ikke en minste detalj i vårt liv som ikke er påvirket at dette: Gud elsker meg. Og jeg elsker Ham.

Tenk da på alt du gjør og sier og tenker. Hvordan påvirke det at Gud elske deg?

 

La oss se litt på hva Gud sier om hvordan det skal påvirke oss!

Vi bruker ikke mye tid på vers 3-14 for det hadde vi for et par måneder siden.

Men som kristne er vi i enhet med alle andre som tror. Ikke alle som kalle seg kristne, for det er mange falske kristne men alle som virkelig elske Herren. 3 Sett alt inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen: 4 én kropp, én Ånd, slik dere fikk ett håp da dere ble kalt, 5 én Herre, én tro, én dåp, 6 én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle.

Vi er ett. Og så lærer vi at det å være en kristen er aktivt, ikke passivt. Dette er ikke fotball, hvor vi sitter på sidelinje og heier pastorer og kanskje diakoner fram mens vi løper rundt og svette. Nei v7 Til hver enkelt av oss er nåden gitt, alt etter som Kristi gave blir tilmålt.

Du er på banen. Du er på slagmarken. Du er her for å bli satt i stand til å tjene. Dette er arsenalet der du får våpen og rustning for å stå stødig i krigen mot din egen synd og djevelen.

8 Derfor heter det: Han steg opp i det høye og bortførte fanger, til menneskene ga han gaver. 9 At han steg opp, må jo bety at han først var steget ned til det aller laveste, til jorden. 10 Han som steg ned, er den samme som steg høyt opp over alle himler for å fylle alt. 11 Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere, 12 for å utruste de hellige til tjeneste (Det er deg. Du er «den hellige») så Kristi kropp bygges opp, 13 inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn og i kjennskapet til ham og blir det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde.

Når alle vi lytter til Guds ord og adlyde det ved å bruke det Gud har gitt oss, så modnes hele kirken.

14 Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn (en baby!), ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige, forførende knep. 15 Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. 16 Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet.

Jeg kjenner folk som har vært i menigheten lenge men er fortsatt babyer i troen. Hvorfor? Fordi de har ikke gitt slipp på seg selv. De har ikke vært ydmyk, endret sin teologi, og da gjort det som Gud sier. De tviholder på å leve som før, uten å vende om. Og så forblir de babyer. Kanskje det er deg? Vend om!

Hvorfor er menigheten så viktig? For dette gir et godt tegn på dit liv med Kristus. For hvis du ikke elsker de brødre, hvordan kan du si at du elske Herren?

Vi kan ikke leve slik vi var. Vi kan ikke lev slik som alle de andre rundt oss. 17 Så ber jeg dere inntrengende i Herren: Lev ikke lenger slik som hedningene. (her snakke han om ikke-kristne. Vi er de nye «jøder»  Guds folk.). Deres tanker er tomhet, 18 deres forstand formørket, og de er fremmede for livet i Gud. De kjenner ham jo ikke, og deres hjerter er forherdet.

Det starter her oppe. Uten Guds ord er vi dumme. Tenk på Norge. Før var vi krigere, som reiste rundt og terroriserte Europe, drepte, ødela og stjal alt som vi kunne inkludert mennesker. Faktisk, under viking kontroll, var Dublin i Irland verdens største port for slavehandel.
19 Avstumpet er de blitt, de har gitt seg over til et utsvevende liv, de er urene og gr
ådige i alt de gjør.
Så sant. Uten Guds nåde i vårt liv er vi overgitt til våre lyster. Det er bare Guds nåde til allmenn at vi er ikke verre.
Dette verset forklare mye av det som er galt i denne verden. Mennesker er ivrig etter
å være uren og grådig. Vi ødelegge naturen og vi utnytte hverandre. Slik er vi uten Herren.

20 Men dere er ikke slik, dere har gått i lære hos Kristus. 21 Dere har hørt ham og fått opplæring i ham ut fra den sannhet som er i Jesus. 22 Lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene. 23 Bli nye i sjel og sinn! 24 Kle dere i det nye mennesket, som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet.

Når Kaleb kom hjem på fredag, var han skittent, full av gjørme og svett og skitt for han hadde jobbet sammen med Petter, og gravet et digert hull! Og derfor kom han ikke inn og satte seg på sofa! Nei han gikk rett ned for å dusje. Han tok av seg det gamle skittentøy, ble renvasket, og kledde seg med nyvasket, ren klær.

Slik er det med oss. Vi trenger ikke å følge verdens vis, djevelens veier, eller våre egne lyster. Det er skittentøy. Vi er nå kled i kongelige klær for vi er Guds sønner.

25 Legg derfor av løgnen og snakk sant til hverandre! For vi er hverandres lemmer.

Vi lever i sannheten hvordan kan vi lyver til eller om hverandre? Snakk sant, fordi vi elsker hverandre. 

26 Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede. 27 Gi ikke djevelen rom.

Noen gang kan man være sint. Når folk blir utnyttet. Når Kirken latterliggjør Guds Ord. Når folk bytter ut evangeliet at vi er frelst av nåde med vær god nok for Gud. Da kan man være sint.
(Vet du n
år noen har endret evangeliet til et maktesløs selv-hjelp program? Når de ikke snakke om synd. For med synd så vet vi at vi fortjener det ikke, og det må da være Guds nåde! Og vi gleder oss over Guds kjærlighet! Uten synd så tenker våre selv-opptatte hjerte at «Gud elsker meg fordi jeg er elskverdig» - og enten blir jeg full av hovmod og ubrukelig i menigheten fordi jeg tart ikke imot noe form for korreksjon for jeg er ikke noe synder ellers så blir vi knust fordi vi klarer ikke å opprettholder vår egen rettferdighet, og vi frykter da at Gud vil slutte å elske oss når vi feiler.
Hvis noen presenter evangeliet uten synd, s
å er det en falsk og tom evangeliet.)
S
å det kan man bli sint over. Men alt for ofte er vi sint fordi noen har krenket oss. Vårt oppblåst ego er i veien, og vi blir sint!
«Pass på!» sier Den Hellige Ånd gjennom Paulus. For sinne gir djevelen rom. Og hvis du virkelig vil gi djevelen masse rom blir sint over lenger tid. Sitt og tenke på det, gruble over det, blir bitter. Vær så god Satan, jeg er din, sier du.

Hvis du går og bære på noe, gjør opp nå. Gi det til Herren. Vi kan be sammen nå etter preken og vi kan gi det til Herren. Ikke gi djevelen rom. Kle på det Hans rettferd og Hans kjærlighet. For du er Hans barn og skal etterligne Ham.

28 Den som har stjålet, skal ikke lenger stjele, men arbeide og gjøre noe nyttig med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det.

Det er vel ikke et problem i Norge? I denne menighet? Har du noen gang lånt penger fra en og du vet at du kommer ikke til å betale det tilbake? Eller låne en dings og ødelegge det og ikke erstatter eller reparere? Låne noe og ikke returnere det eller gjør det meget vanskelig for eieren å hente det?
Stjeler du fra Herren ved
å ikke gi til menigheten og til evangelisk arbeid? I det Gamle Testament ga de 10% av alt de tjente? Hvor mye gir du som er satt fri fra loven og er styrt av kjærlighet?
Hvorfor har vi ikke nok til
å betale for en full pastor-stilling. Christian jobber 100%. Kan ikke vi jobbe slik at vi kan frigjøre ham? Hva hvis vi greide en 50% stilling. Da må vi tredoble vår inntekt. Hvorfor ikke?
Eller stjeler vi fra Herren og hverandre.

29 La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på.

Pass på det du sier. Ord har makt. Tenk over det du sier. Banne du? Grove vitser? Slenge du ut stygge replikker?
Eller tier du stille n
år du burde snakke. Noen ganger det som bygges opp er å irettesette. Slik gjør vi ikke. Eller «bror, her synder du, la oss be sammen». Men det må være kjærlighet som ligger bak.
Og
å dele evangeliet! Gud hjelp meg å snakke det som bygger opp!

Se at alt han snakke om her har med felleskap å gjøre. Vi er et nytt menneske i Kristus. Vær slik. Sinne og tyveri og stygge ord alt ødelegge relasjoner, og er motsatt av kjærlighet.

30 Gjør ikke Guds hellige Ånd sorg, for Ånden er det segl dere er merket med helt til frihetens dag. 31 Slutt med all hardhet og hissighet, med sinne, bråk, spott og all annen ondskap. 32 Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus. 5:1 Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn.

Derfor vær perfekt som din himmelske far er perfekt! Det var det Jesus sa i Bergprekenen. Det er det vi er kalt til. Vis at vi tilhører hans familien. Viser familiens DNA. Fordi vi er seglet av den Hellige Ånd ikke leve mot Ham. Og vi er tilgitt i Kristus. Derfor lever vi et liv fullt av tilgivelse og kjærlighet til hverandre.

Det er ikke en minste detalj i vårt liv som ikke er påvirket at dette: Gud elsker meg. Og jeg elsker Ham.

Tenk da på alt du gjør og sier og tenker. Hvordan påvirke det at Gud elske deg?

Ser du dette i ditt eget liv? Når de ser over kapitel 4 kan du si «ja, slik ser mitt liv ut» Eller tenker du «å nei, jeg gjør ikke dette». Da spør! Kom til Herren. La oss spørre Gud sammen la meg se, la meg oppleve din kjærlighet i mitt liv. La oss be Gud åpne våre hjerter for å ta imot. Be 3:18 og 19: Hjelp meg Herre å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, 19 ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. La meg bli fylt av hele Guds fylde!
Og s
å vende om og adlyde ham i Hans styrke. For dette er ikke noe vi kan nå fram til selv. 3:2021 Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, 21 ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter! Amen.

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar