søndag 25. august 2019

Johannes 1:19-51 Kom og se!

Johannes 1:19-51

Lytt til MP3

Hvordan opplever du Gud?

En ny venn av meg spurte meg det spørsmålet denne uke. Hvordan opplever du Gud?

Jeg hadde egentlig ikke tenkt over det. Men det er et godt spørsmål!

Fordi vi opplever Gud på to måte: objektiv og subjektiv.
Objektiv er det utenfor oss, uavhengig. Det som skjedde i historie. Det vi leser om. Vi har historisk bevis. Vi vet at Jesus sto opp fra de døde ca. 2000 år siden.
Men subjektiv er Åndens verk i oss. Han vekker oss til liv. Vi har en personlig møte med Jesus Kristus. Noen har sagt til oss «kom og se». Og så har vi sett og møtt den levende Gud.

Hvordan opplever jeg Gud? Jeg har møtt og kjenne personen Jesus. Jeg har sett ham og møtt ham.

Og dagens tekst handler om det. Folk som kom og så Jesus, så Gud, for første gang.

Kom og se!

Men de første vi møte er en gruppe sendt fra Jerusalem til å se – ikke Jesus, men hans budbærer - Døperen Johannes. De ble sendt til og se og finne ut hvem han er.

19 Dette er vitneutsagnet fra Johannes da jødene sendte noen prester og levitter til ham fra Jerusalem for å spørre: «Hvem er du?»

De kom for å spørre fordi her var en raring ut i ødemarken kalte folk til å vende om. Og tusenvis av folk fulgte etter Johannes. Dette er rart fordi de var Guds folk – de trengte ikke å bli døpt. De var god nok som de er. Slik som nordmenn i dag.
Men Johannes pekte på deres dobbeltmoral, hvordan de sa de elsket Gud men livet sitt sa noe annet. Og han sa til dem «Vend om». Og mange skjønte at de trengte enn ny start, trengte tilgivelse.

Derfor «Hvem er du Johannes?»

20 Da bekjente han og fornektet ikke han bekjente: «Jeg er ikke Messias.»

Jeg er ikke den lovede redningsmann som hele Gamle Testamente pekte fram mot. Jeg er ikke den du har ventet på.

21 «Hvem er du da?» spurte de. «Er du Elia?»
Hvis han er ikke Messias, kanskje han er profeten Elia? For Johannes døper her i Jordanelven, stedet hvor Elia gikk tørrskodd over elven, og det var også her Elia ble tatt opp til himmelen i en flammende ildvogn med ildhester og alt! Og vi vet fra skriftene at Elia skal kommer igjen, før Messias kommer. Malaki 4:5 Se, jeg sender profeten Elia til dere før HERRENS dag kommer, den store og skremmende. 6 Han skal vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.

Kanskje Johannes er Elia stått opp fra de døde (eller sendt ned fra himmelen). «Er du Elia?»

21 «Nei, det er jeg ikke», svarte han. Han er ikke Elia stått opp fra de døde.

«Er du profeten?» «Nei», sa han. Det vil si den lovede «profet som Moses» fra 5. Mos 18:15-18. Er du han? Nei.

22 «Hvem er du da?» sa de. «Vi må ha et svar å gi dem som har sendt oss. Hva sier du om deg selv?»

Og her viser Johannes at selv om han er ikke Elia, han har Elia-tjenesten. For han gjør akkurat det som Malaki forutså: han få folk til å vende om før Herren kommer.

23 Han sa: «Jeg er en røst som roper i ødemarken: Gjør Herrens vei rett, som profeten Jesaja har sagt.»

Han siterer fra Jesaja 40, hvor profeten Jesaja kommer med trøsteord til Guds folk, Israelittene, som lever i eksil etter de ble kastet ut av landet. Gud lover at de skal kommer tilbake til landet, at det blir en hovedvei i ødemarken som føre dem tilbake. Og 70 år senere kom, jo Israels befolkning tilbake - men Jesajas profeti lovet noe mye større, noe verdensomspennende, hvor Gud selv skulle gripe inn og redde hans folk!

Hva se man når man se Johannes. Man se en som rydde vei for Herren vår Gud. Som forberede folk til å møte Gud. For det vi må vite før vi møte ham er at vi er syndere som må vende om. Og hvis du tror at du ikke en er synder, så er du ikke en kristen. Du er en fariseer. En religiøs utøver som satse på den egen frelsesvei og gi blaffen i Guds frelser. For Guds frelser er Gud selv, Jesus, som ta bort verdens synder. Og Johannes oppgave var å døpe de som skjønte det.

24 Noen av de utsendte var fariseere. [religiøse ledere] 25 De spurte ham: «Hvorfor døper du da, når du ikke er Messias og heller ikke Elia eller profeten?»
26 Johannes svarte:
«Jeg døper med vann. Men midt iblant dere står en dere ikke kjenner, 27 han som kommer etter meg, han som jeg ikke er verdig til å løse sandalremmen for.»
28 Dette hendte i Betania p
å den andre siden av Jordan, der Johannes var og døpte.

Johannes sin oppgave var ikke for å ære seg selv. Hans oppgave var å ære Jesus. Å peke på ham å sier «der! Han der skal du følge. Han der er Ordet. Han der er Herren.» Johannes var ikke opptatt av seg selv, hans omdømme, hans ego. Han var opptatt av Herren. Han var opptatt av Jesus, selv om han ikke visste hvem han var.
Inntil nå: Kom og se!

29 Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier: «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!

Tenk hvor stort det øyeblikket. Endelig ser jeg ham!

«Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd! 30 Om ham var det jeg sa: Etter meg kommer det en mann som er kommet før meg, for han var til før meg. 31 Jeg kjente ham ikke, men for at han skal bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og døper med vann.»

At HAN blir åpenbart er jeg sendt. Gjør Herrens vei rett.

Og ser du hva han kaller Jesus for? Guds lam, som bærer bort verdens synd

Et lam var ofte brukt som et syndeoffer i Templet. Hvis du hadde syndet så måtte noe dør i ditt sted for at du kunne gjenforenes med Gud. Det å ofre et dyr i Templet var å erkjenne at 1. Jeg er en synder 2. Syndens lønn er døden. 3. Jeg trenger tilgivelse. 4. Tilgivelsen koster. Et liv for et liv.

Et lam var også ofret på påske – når Israelitten blir reddet fra slaveriet og utvandret fra Egypt. De måtte ta lammets blod på dørstokkene, og Guds dødsengel kom over Egypt for å ta livet av de førstefødte, så rørte han ikke de som var dekket av lammets blod.

Jesus er Guds lam, som bærer bort verdens synd! Han er vår offerlam, og dekket av hans blod dør vi ikke, men få evig liv. Fordi han tok vår synd, og ga oss hans liv.

32 Og Johannes vitnet og sa: «Jeg så Ånden dale ned fra himmelen som en due, og den ble værende over ham. 33 Jeg kjente ham ikke. Men han som sendte meg for å døpe med vann, sa til meg: Ham du ser Ånden dale ned over og bli hos, han er det som døper med Den hellige ånd. 34 Jeg har sett det, og jeg har vitnet: Han er Guds Sønn.»

Se! Se Jesus. Han som døper med den Hellige Ånd. Guds Ånd. Han som er opphavet og kilden til liv. Det er Jesus, Guds sønn.

Det var v19-34 Johannes vitne om seg selv og om Jesus. Jeg er ikke Messias, men Han er. Og Han der, han er Guds offerlam, som ta bort verdens synder.
Hva gjør vi med da med det?

35 Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. 36 Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa: «Se, Guds lam!»
37 De to disiplene h
ørte hva han sa og fulgte etter Jesus.

Johannes sa «se!». Og de så. Og så endret de retning og fulgte etter Jesus. Hele livet endret kurset. Fra nå av følge de Jesus. Fordi de hadde hørt på Johannes. Han var ikke Messias, men veiviseren. Nå hadde han vist dem veien, og hans tjeneste var ferdig.
Se på Johannes sitt ydmykhet. Hans disipler forlater ham, og han er glad fordi de følge etter Jesus. Hvor ofte er vi glad når Jesus blir æret og opphøyd når vi kanskje ikke er. Eller andre vokse forbi oss i tjeneste, i visdom, i gaver. Når en annen menighet vokser mer, eller noen andre får venner som blir kristen. Å du føle det stikke. Sjalusi. I stedet for bør vi være glad fordi Kristus er opphøyet. For vi er tjenere, i likhet med Døperen Johannes. Vi leve for å ære Ham – ikke oss selv.

38 Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og han sa: «Hva leter dere etter?» De svarte: «Rabbi, hvor bor du?» Rabbi betyr lærer. 39 «Kom og se!» sa Jesus. De gikk da med ham og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time.

Hva gjør man når man har opplevd Jesus?

40 Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt etter Jesus. 41 Han fant nå først sin bror Simon og sa til ham: «Vi har funnet Messias!» Messias betyr «Den salvede». 42 Så førte han Simon til Jesus.

Er ikke det vi vil gjøre. VI som har møtt Messias. Vi som har møtt vår herre. En lengsel at alle skal se ham, møte ham, blir frelst. Kom og se. Noe galt med kristne som ikke brenne for at andre skal bli kjent med Jesus. Har du møtt Jesus hvis du ikke vil at andre skal møte ham?

Det var en ny prest som kom til en by og ble intervjuet av avisen. I intervjuet snakket han varmt om byen og kirkerommet og hvordan kirken skal være åpen og et sted for alle. Et sted hvor man kunne komme og tenke gjennom livet.
Men vet du hvem som var helt fraværende i intervjuet? Jesus. Jeg vil at folk skal komme og møte Jesus. Jeg vil at de skal vende om fra sitt tomme liv og møte livets kilde Jesus. Jeg vil at de skal bli frelst fra syndene sine og møte Guds lam, Jesus. Jesus.
Hvordan kan du være en kristen, en PREST!, uten å bli opptatt av Jesus. Kom og se kirkerommet? Nei, kom og se den levende Gud, Jesus Kristus vår Herre.
Og slik er det alt for ofte her på berget. Ord, en flom av ord over hvor flott og viktig kirken er og kirkerommet og bla bla bla – men Jesus blir knapt nevnt.

Det er han alt dreie seg om. Ikke bare i menigheten, i kirken, men hele livet! Du og jeg og alle rundt oss og alt i universet ble skapt for å ære og hylle ham. Himmelen er himmelen fordi vi er der sammen med ham. En ny himmel og ny jord hvor synd og ondskap er blitt utslettet og vi vil se ham med egne øyne. Vi vil være i hans nærvær. Det er himmelen. Jesus. Alt dreie seg om ham. Derfor hvis du ikke elske Jesus så kommer du til å mislike himmelen sterkt!

Kom og se JESUS! Kom og se. Og se hva han gjør med folk. For et møte med Jesus det endre alt. Andreas kommer med hans bror Simon – og v42

Jesus så på ham og sa: «Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas» det er det samme som Peter. Det er Peter. Uten Andreas så ville vi gått glip av disippelen Peter! Takk Andreas! Og se hva han gjør. Kom og se, vi har vunnet Messias.
Det kan du og jeg gjøre ikke sant. Kom og se. Kom som du er. Kom til gudstjeneste. Her er det ikke noe rart! Vet du at vi har tenkt gjennom det som skjer her under gudstjeneste nøye, slik at en ikke kristen mann kunne være her og ikke bli vettskremt. «Hmm, det går an å være her.»

Kom og se! Det er masse som skjer blant folk nå. Den Hellige Ånd beveger seg nå i Notodden. Ta del i det. Be for dine venner og bekjente. Invitere dem med i gudstjeneste og Bibelgruppe. Og du trenger ikke å gjøre noe mer enn «Kom og se». Kom og se han som jeg elsker, han som snudde livet mitt rett vei opp!

43 Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han Filip og sa til ham: «Følg meg!» 44 Filip var fra Betsaida, den byen Peter og Andreas var fra.

Nå var det Jesus som kalte. Han sa, og Filip adlydte! Regne med han hadde fulgt med det som Johannes og deretter Jesus hadde gjort og sagt, men nå måtte han ta stilling til det. Er dette noe jeg kan satse på. Tror jeg?

Når vi høre det «Følg meg!» hva sier vi? Også når vi er blitt kristne lenge. Når vi høre Herrens kall er vi villig til å droppe alt? Tro på ham? Vend om og tro? Eller prøve vi å beholde noe kontroll? Beskytte oss litt? Nei folkens. Vi kjenne ham. Vi vet hvem han er. Vi vet at han elske oss. Tørr å si JA!
«God morgen Herren, svaret er ja. Hva er du vil?» Slik ber min far hver dag. La oss følge i hans fotspor.

Filip da følge Jesus, og etter en møte med Jesus hva gjør han da med en gang? Han Finne Natanael og sier «Kom og se»!

45 Filip traff Natanael og sa til ham: «Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profetene har skrevet om: Det er Jesus fra Nasaret, Josefs sønn.» 46 «Kan det komme noe godt fra Nasaret?» sa Natanael. Filip svarte: «Kom og se!»

Nasaret var tydeligvis et litt lugubert sted. Hadde ikke noe god omdømme. Liksom Drammen i 90-tallet! (det er blitt mye bedre nå!) Men jeg elske 90-talls Drammen fordi jeg ble frelst i Drammen i 1994. Gud er aktiv overalt. Det er ingen sted, ingen tid, ingen menneske som er for lavt eller langt vekk for ham. Nasaret? Kon det komme noe godt fra Nasaret. Kom og se!

47 Jesus så Natanael komme gående og sa: «Se, der er en sann israelitt, en som er uten svik.» 48 «Hvor kjenner du meg fra?» spurte Natanael. Jesus svarte: «Jeg så deg før Filip ropte på deg, da du satt under fikentreet.» 49 Da sa Natanael: «Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels konge.» 50 «Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet?» sa Jesus. «Du skal få se større ting enn dette.» 51 Så sa han: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler gå opp og gå ned over Menneskesønnen.»

Jesus så Natanael. Den Hellige Ånd ga han en visjon og han så ham. Og Natanael trodde. På grunn av Filips vitnesbyrd og Jesu ord.

Men mye mer er i vente! Mange tegn og under som bevis på at Jesus er den han sier han er. Men det er interrant at han legge ikke vekt på det. Han sier ikke til Natanael «du skal få se større ting: helbredelse, onde ånder som flykte, jeg skal gå på vannet, mate 5000, osv.» Nei, han sier noe som kanskje høres litt rart til oss, men hvis du har lest 1. Mosebok i det siste så ville du har skjønt det. Og Natanael var tydeligvis en som var godt kjent i skriftene (se på hva Filip sier til ham om Jesus i v45 «Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profetene har skrevet om»). Jesus som oppfylle skriftene, som skriftene vitne om. Hele Biblene handle om Jesus. Han er nøkkelen og kjernen. Og så også Jakobs drøm i 1. Mosebok 28:12 handler om Jesus. Jakob, som ble kalt Israel, drømme om en stige fra jorden til himmelen. På toppen av stigen sto Gud, og han fornyet Abrahamspakten med Jakob: at gjennom hans ætt vil hele verden bli velgisnet.

Jesus sier til Natanael, og til oss, jeg er den stigen. Jeg er oppfyllelse av Abrahamspakten. Jeg er v49 Guds Sønn og v51 Menneskesønnen. Jeg er veien, stigen, mellom jord og himmel. Det er de «større ting» Natanael skal se. Jesus på korset. Jesus som dekker gapet mellom oss og Gud. Jesus!

Derfor kom og se! Og så vend om. Veng om og tro. Hva betyr det. Det betyr ikke slutt og gjør dette og nå gjør disse mer kristen ting. Bli opptatt av kirkerommet osv. Nei. Omvendelse er slutt og tro på deg selv – dine egne meninger, dine egne bestemmelse - og tro på Jesus. I alle område i livet.
Omvendelse handler ikke om å gjøre ting. Omvendelse handler om ham.

Kom og se! La oss se Jesus og følge etter ham, uansett hvor han lede oss, i tro. Og la oss si til andre: Kom og se!

søndag 18. august 2019

Johannes 1:1-18 Tegn og under og Ordet

Johannes 1:1-18 

Lytt til MP3

v1 I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Tenk på de som først hørte disse ordene, enten direkte fra Johannes sitt munn, eller fra hans penn. For her kommer han fram til å tale til oss: Johannes, en av Jesu nærmeste disipler, leder i urkirken, og øyenvitner til alt som skjedde. Tenk hvor spennende når du ser han stige fram, gråhåret, gammelt, men med øyner som brenne med liv. Hva sier Ånden til oss gjennom hans apostel? 1 I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Og så er vi i gang. La oss følge denne mysterium. Hvem er dette Ordet?
For når man hører en jødisk predikant sier «I begynnelsen» hva forventer man?
Jo 1 Mosebok 1:1 «I begynnelse skapte Gud himmelen og jorden». I begynnelsen var… Gud.

Men Johannes sier «I begynnelsen var… Ordet.»

Ok. Men vi vet at Gud sa og slik ble det. Han skapte med Hans Ord. Kanskje det er det Johannes mener? Gud var der med hans ord. Litt poetisk måte å si «Gud på».
Å nei for da sier han «Ordet var hos Gud». Da er han ikke Gud « og Ordet var Gud» Hæ?

Hva betyr det at han var både hos Gud og var Gud? Er det da to guder? La oss lytte litt til.

2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til 4 i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. 5 Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.

2 Han var i begynnelsen hos Gud. «Han» Derfor er det en person. Ikke en kraft eller en personlighetstrekk – men en person Johannes snakke om. Vi har en person, som er hos Gud og er Gud. Både det samme som Gud og også ikke det samme.

3 Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Han da er Skaperen. Og han er ikke skapt. uten ham er ikke noe blitt til.

Liten pause. Derfor kan han ikke være for eksempel, visdom slik kulter som Jehovas vitner og andre sier. I Ordspråkene 8:22 leser vi om visdom HERREN bar meg fram som sitt første verk, før hans gjerninger i fjerne tider. 23 Fra eldgammel tid ble jeg formet, i begynnelsen, før jorden ble til. Visdom ble skapt. Hun var Guds første verk. Men Ordet. Ordet er ikke skapt og alt ble skapt gjennom ham. Jehovas Vitner tar feil fordi de vil ikke høre på Guds ord. De setter seg over Gud. Visdom er skapt. Ordet er skaperen. Visdom hjelper Gud som byggmester. Ordet er selve skaperen og kraften. Visdom blir ikke kalt Gud, men Ordet var Gud.

Det som ble til 4 i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. 5 Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.

Ordet er livets kilde og er lys i «mørket».
Hva er mørket? Vi vet ikke helt ennå, men hvis vi skulle gjette så hva ville du har sagt? Noen forsøk?
Slå på nyheter. Ondskap. Elendighet. Egoisme. Synd. Et sted hvor det finnes ikke liv, ikke lys.

Det er det som skjedde opp i himmelen før tiden og alt ble til. Der var «Ordet». Ordet var hos Gud og ordet var Gud. Hans natur, hans grunnstoff er Gud. Han er Gud. Men er også hos Gud. Da har vi to som er begge kalt Gud. Og i Ham er liv og lys.

1. Ordet, som er Gud og samtidig hos Gud, er vårt liv.

Hvem da er dette Ordet? Og Johannes tar oss fra himmelen og ned til jorden, og nåtiden (hans nåtid – for oss, 2000 år siden).

6 Et menneske sto fram, utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. Det vi snart finne ut at dette er Døperen Johannes, en profet, som kalte det jødiske folket til omvendelse.
(Det er ikke Johannes som skrev boka. Faktisk blir han ikke nevnt ved navn, men kalt for «disippelen som Jesus hadde kjær» i boken).

Hvorfor ble Johannes sendt av Gud? 7 Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham.

Ok. Nå har vi en profet som skal fortelle oss om lyset som vi vet allerede er han som er kalt Ordet. Og dette Ordet som er Lyset er han som bringer liv. Og hvordan få vi liv? V7 ved tro. Han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham.

8 Selv var han [Johannes] ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Han pekte på, han var veiviseren, ikke veien selv. Derfor vet vi at den som Johannes vitne om, Han er lyset, Han er Ordet, Han er Gud!

Da må han da ble synlig på en måte? Hvordan da blir Gud, ordet, lyset, synlig?

9 Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Gud er her! Gud er landet.

10 Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Gud lander, og ingen kjenner han igjen!

11 Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Gud kom til hans eget, det vil si, jøder, Gud eget folk – men de tok ikke imot ham.

Derfor forvente vi at dette «Ordet» blir synlig på en eller annen måte, men skjult for de fleste. Han blir utpekt av Døperen Johannes, han skal vise seg til de jøder, men de fleste skal avvise ham.

12 Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. 13 De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud.

Og Ordet kommer for å gi oss liv. Evig liv. Og dette kommer ved tro, og v13 som en gave fra Gud. Derfor de som ta imot ham ta imot på grunn av Guds vilje.

Ordet kommer. Ordet blir synlig. Ordet blir avvist av hans egen. Men alle som tar imot få nytt liv, født på ny. Hvordan skjer dette?

14 Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss

Oi! Mind=blown. Her er noe stort. Ordet ble menneske. Ordet som var i begynnelsen. Han som var hos Gud og er Gud – han ble menneske? Et menneske av kjøtt og blod. Han som er dele Guds natur nå dele vårt natur. Vårt grunnstoff. Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss = han er både Gud og menneske. Sann Gud og sann menneske. Hvem er dette?

Og Johannes – å jeg kan nesten se han foran oss, gråhåret, gammel, men med en klar og tydelig stemme, og preget av dype følelse, ta tak i prekestolen og lene framover og med lys i øynene og tårer sier han v14 og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.

Johannes så ham. Han så Sønnen. Han så Ordet. Han så 15 Johannes [Døperen] vitner om ham og roper ut: «Det var om ham jeg sa: Han som kommer etter meg, er kommet før meg, for han var til før meg.» 16 Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde. 17 For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. 18 Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er.

For i v29 så leser vi Jn 1:29 Dagen etter ser han [Johannes] Jesus komme gående mot seg, og han sier: «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd! Jeg har sett det, og jeg har vitnet: Han er Guds Sønn.»

Hvem er Ordet? Jesus er Ordet. Utpekt av profeten Døperen Johannes. Og det er Jesus Johannes forteller oss om. Han så Jesus! Ordet som ble menneske. Det er Jesus vi snakker om. Jesus som er Kristus. Jesus som er Sønnen, Guds sønn, som kom til verden, som kom til mørket, for å bringe lys, bringe liv. Han som kom full av nåde og sannhet.

1. Ordet, som er Gud og samtidig hos Gud, er vårt liv.

2. Jesus er Ordet, sann Gud som ble sann menneske, for å gi oss liv ved tro, av nåde.

Og Johannes var øyenvitne. Og han vil nå fortelle oss det han opplevde som fikk han til å tro at Jesus var Kristus, Guds sønn, som kunne gi evig liv med nåde.

18 Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er.

Johannes mener også at Jesus er Gud. Og at i ham finnes det liv. Evig liv. Og resten av boken er hans bevis på det. Hvorfor han selv tror det, og hvorfor vi også kan tro.

Jn 20:30 Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. 31 Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.

Jn 21:24 Det er denne disippelen som vitner om alt dette og som har skrevet dette, og vi vet at hans vitneutsagn er sant.

Johannes velger da ut 7 tegn. 7 tegn som overbeviste ham om hvem Jesus var: det levende Ordet. Sønnen som viste oss Faderen. Verdens Lys. Han som kunne gi oss rett til å bli Guds barn.

De 7 tegn Johannes velger ut er:

· vann til vin

· helbrede offiserens sønn i en annen by med bare et ord

· mate de 5000

· gi syn til en blind mann

· reise Lazarus fra døden

· han dør selv på korset – Jesus «river ned templet»

· han står opp igjen – «for å reise det opp igjen på tre dager».

Og disse tegn hjelpe oss å forstå at Jesus er Kristus – det vil si den lovende redningsmann som det Gamle Testament så fram til. Kristus er ikke etternavn men en tittel. Kristus eller Messias (samme ord Kristus er Gresk, Messias Hebraisk). Disse tegn viser at Jesus er Kristus/Messias og at han er Guds Sønn. Han gjør ting bare Gud kan gjøre. Og derfor kan vi tro på ham og vite at vi få liv i hans navn.

Spennende! Bruk litt tid nå denne uke til å lese gjennom Johannes evangeliet. Når dere leser, husk at Johannes skriver ikke som Paulus eller Matteus, Markus eller Lukas. Han skriver ikke rett fram men mer tematisk, mer artistisk. Han vil tegne et bilde av Jesus, hvem han er, hva han gjorde, ikke gjengi hans rute. Det er altså ikke nødvendigvis kronologisk!
Den beste måten jeg kan beskriver det på er en spiral. Han ta opp mange tema samtidig g så gjengir dem med litt mer detaljer, og så ta en runde igjen og hver gang få vi et litt mer fyldig bilde av Jesus.

Men hvor langet har vi kommet i dag? Hva slags bilde har vi fått av Jesus så langt da? Ganske så stort egentlig! Litt dyp teologi i dag faktisk!

1. Ordet, som er Gud og samtidig hos Gud, er vårt liv.

V1 [Jesus] var i begynnelsen, [Jesus] var hos Gud, og [Jesus] var Gud.

2 [Jesus] var i begynnelsen hos Gud. 3 Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til 4 i ham, var liv, og livet var menneskenes lys.

14 Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.

Jesus er Gud, men han er ikke Faderen, han er Sønnen. Vi ser her hvor vi begynne å forstå Treenigheten. Han er Gud men er også hos Gud. Samme, men separat. Sønnen er ikke bare en utgave av Faderen. Han er sann Gud, men er ikke Faderen. Og Faderen er ikke Sønnen. Jesus var hos Gud (Faderen), og var Gud (Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd – han finner vi ut av litt senere).

3 personer. En Gud. Gud, vår Gud, er en. En kompleks enhet: Faderen. Sønnen. Ånden. Men ikke tre Guder. Sønnen var hos Gud og var Gud. Og v18 Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er.

Hvis vi har sett Jesus, så har vi sett Faderen. Han er den synlig del av Gud. En Gud. Tre personer.

Og derfor i Jesus er det lys og liv – fordi han er Gud, skaperen, kilden til liv og lys. Så derfor kan vi har tro at når vi kommer og ta imot Jesus, når vi tror, stole på ham, satse alt, så blir vi ikke skuffet.

Jesus, «Ordet», som er Gud og samtidig hos Gud, er vårt liv.

2. Jesus er Ordet, sann Gud som ble sann menneske, for å gi oss liv ved tro, av nåde.

Dyp teologi del 2 14 Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.

I Gamle Testamentet så bodde Gud hos hans folk. Han hadde sitt telt sammen med deres telt. Og det oversatt «tok bolig iblant oss» er bokstavelig «han teltet iblant oss». Jesus bodde sammen med oss. Men denne gang ikke i et telt, men som et menneske. Han ble en av oss. Sann Gud. Sann menneske. Dette er det som kalles det hypostatisk union, og hvis du vil vite mer finne en av våre 10 eller 11-åring gutter og de kan forklare det!

Jesus er samtidig Gud og menneske. Han har sveise sammen begge natur. Merk godt når du leser at Jesus er ikke Gud men en menneskedrakt på. Han er ikke ikledd en kropp, men under er Gud. Han er en av oss. Han blir sliten, han blir sulten, han må sove og spise, og gå på do. Han har begrenset kunnskap og også begrenset makt – han er avhengig av den Hellige Ånd.

Men samtidig er han Gud. Han er perfekt. Han synder ikke. Han gjør alt riktig. Han forstå hvem han er – at han er verdens frelser. «Jeg er livets brød», sier han. «Jeg er verdens lys». «Jeg er veien, sannheten og livet». Og «før Abraham, jeg er». Han vet at han er ikke bare et menneske. Han refse de religiøse. Han snakke til onde ånder og de frykter ham. Han tilgir synder. Han helbrede og reise folk fra døden ikke i noen andres navn, men bare ved å si det. Jeg sier. Han vet hvem han er. Ikke noe profet. Ikke noe prest. Men Gud selv, med autoritet og herlighet.

Sann menneske. Sann Gud. I en og samme person. Jesus.

Og fordi, og bare fordi, han er både Gud og menneske, kan han ta vårt plass på korset. Han dør for oss og hans død er gyldig fordi han er Gud. Han kan gi oss rett til å bli Guds barn fordi han er Guds sønn. Han bytte plass med oss. Han ta på seg våre synder, og dør - er adskilt fra Gud (Faderen) – slik at vi få hans liv, og hans plass som Guds sønn.

12 Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. 13 De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud.

Og merk godt at dette er en gave, ikke noe vi kan få til. Akkurat som du ikke kunne få til din egen fødsel! Det var dine foreldre som gjorde det. Når du ble født hadde du ingenting med det å gjøre!

Likeså med det å ble født på ny. Du er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud.

Hvordan blir vi frelst? Av nåde.

Hva må vi gjøre? Tro.

Og la Han forandre oss fra innsiden og ut. Akkurat som en baby vokser, så vokser vi over tid. Et nytt liv i oss.

Hvorfor «Ordet»? Fordi Jesus er Guds budskap til verden. Han viser oss Faderen. Han er et beste og siste ordet om Gud. Hvis du lurer på hvem Gud er og hvordan han se da på Jesus.

Men han er også budskapet om frelsen. Han kom for å gi oss liv. Og det komme ved å tro på ham. Derfor er han Ordet, vårt «Ord» som vi går ut med. For alle kan ta imot. 12 Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.

Vi ha dette Ordet, som er Kristus Jesus. En kraftig Ord fordi det er ikke vår kraft, ikke av kjøtt og blod, ikke av vår vilje, men Gud kraft, Guds vilje.

La oss da ta tak i Jesus og holde fast.

Og la oss da dele Ham med andre.

søndag 9. juni 2019

Pinse. En Bibelsk teologi av den Hellige Ånd

Lytt til MP3

Pinse. Dagen hvor Jesus oppfylte hans løfte og sendte Hans Hellige Ånd. Lukas 24:49 Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovet. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye.»

Og slik Jesus sa, så skjedde det.

Vi leser i Apostlenes gjerninger kapittel 2:1–4 Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. 2 Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. 3 Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. 4 Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.

Og så står Peter opp, fiskermannen fra Galilea, og tale Guds ord med makt og kraft. Han går raskt gjennom Bibelens løfte om Messias – frelseren. Han sier at det er Jesus som er Messias. Og så avslutte han med 2:36 Så skal hele Israels folk vite for visst: Denne Jesus som dere korsfestet, ham har Gud gjort til både Herre og Messias». 37 Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: «Hva skal vi gjøre, brødre?» 38 Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave.
Og de fikk den Hellige Ånds gave. Tre tusen mennesker tok imot Jesus!

Hvem er denne Hellige Ånden som forvandle en deprimert og liten gruppe disipler til en verdensomspennende kirke? Hvem er Han som tok Peter, en ulært fisker, og forvandlet ham til en predikant som kan få over 3000 til å endre sitt livssyn og erklære Jesus som Frelser, Herre, og Gud?

Hvem er den Hellige Ånd?

For du og jeg er bare her på grunn av Ham. Ingen av oss er frelst uten Ham. Eneste grunn til at våre ord har noe kraft når vi deler evangeliet, når vi preker, når vi ber, er på grunn av Ham. Det er Han som både skrev Bibelen, og som gjør det levende. Uten Ham er det bare et gammelt bok. Med Ham er det Guds levende ord til oss i dag. Med Ham høre vi Guds stemme når vi leser.

Hvem da er den Hellige Ånd? Han som er blitt beskrevet som den beskjeden del av Treenigheten!

La oss ta en titt på det Bibelen sier fra start til slutt om den Hellige Ånd. Hvordan blir vi kjent med ham gjennom Bibelen? Vi har selvfølgelig ikke nok tid til å dekke alt, men vi få en introduksjon, forhåpentligvis nok til å tenke på og være takknemlig på!

Vi møter den Hellige Ånd helt i begynnelsen: 1. Mos 1:1–3 I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. 2 Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. 3 Da sa Gud: «Det skal bli lys!» Og det ble lys.

Ordet som blir brukt i det Gamle Testament for Ånden er «ruach». Hvis du måtte gjette, hva slags betydning ville du tro ruach har? Kanskje kraft? Makt? Noe med helbredelse eller under?

Vet du hvor ruach stemme fra? [Pust in og ut] Ruach har rot i «å puste». Og det er ikke tilfeldig. Det greske ord i det Nye Testament er «pneuma» som også har samme koblingen med «å puste».
Vi har samme koblingen på norsk når vi sier at noen har utåndet. Pusten har forlatt dem, og dermed liv.
Man kan nesten si at Ånden er Guds pust. Og pusten er koblet med liv og med ord.

Ikke rart da at når vi møter Ånden det første som skjer er at Gud prater. Det skal bli lys. Og det ble lys. Der ser vi den Hellige Ånd. Han er pusten som bærer Hans ord, som gjør dem effektiv. Som gir dem liv. Og som skaper alt. Kraft er det, ja, men det er koblet til Guds ord.

Alle puster. Pust inn. Du lever! Pust ut. Pust inn. Du lever! Pust ut og si «hallo». Greit. Nå si «hallo» uten å puste….

For å leve og for å prate må man puster.

Og det er ikke uten grunn at Gud har valgt disse ordene. For det hjelpe oss å forstå hvem den hellige Ånd er.

Han gir liv. Og Han gir ord. Og de er koblet. For Guds ord gir liv. Tenk på evangeliet. Ordet om oss som er syndere, om Jesus korsfestet i vårt sted, om nåde vi har fått, og at nå vi er regnet som rettferdig, Guds elskede barn – det er kraft i det ordet. Livgivende kraft. Forvandlingskraft.
Hvis du er kristen har du opplevd den Hellige Ånds kraft i gjenskapelse.
Som vi lærte fra Efeserne 2: du var dø i dine synder, du sto opp til liv når du hørte ordet om Jesus.
Det var den Hellige Ånd i deg, som vekket deg til liv, slik at du kunne da ta imot Jesus som Frelser og Herre.

Den Hellige Ånd er den som gir liv og gjør Guds ord levende, aktiv.

Med dette la oss søker opp profeten Ezekiel, kapittel 37. Ezekiel er profet når Israel har syndet mot Gud, og er under dom. Nasjonen er blitt erobret av sine fiender, har snudd ryggen til Gud, og alt ser ødelagt og forferdelig ut. Som en øde jord. Ikke noe liv, åndelig sett.

Eze 37 HERRENS hånd kom over meg. Ved HERRENS ånd førte han meg ut og satte meg ned i en dal som var full av knokler. 2 Han førte meg omkring blant dem. Se, det lå en stor mengde knokler utover dalen, og de var helt tørre. 3 Da sa han til meg: «Menneske, kan disse knoklene bli levende igjen?» Jeg svarte: «Min Herre og GUD, det vet bare du.» 4 Han sa: «Tal profetord over disse knoklene og si til dem: Tørre knokler, hør HERRENS ord! 5 Så sier Herren GUD til disse knoklene: Se! Jeg lar det komme ånd i dere, så dere blir levende. 6 Jeg fester sener på dere, legger på kjøtt, trekker hud over og gir dere åndedrett så dere blir levende. Da skal dere kjenne at jeg er HERREN.» 7 Jeg talte profetord, slik jeg hadde fått påbud om. Se, jeg profeterte, og det begynte å buldre og skjelve. Knoklene la seg inn mot hverandre, knokkel mot knokkel. 8 Jeg så, og se! – det kom sener og kjøtt på dem, og hud ble trukket over. Men ånd manglet de. 9 Da sa han til meg: «Tal profetord til ånden! Menneske, tal profetisk og si til ånden: Så sier Herren GUD: Kom, ånd, fra de fire vindretninger og blås på disse drepte så de blir levende.» 10 Jeg talte profetord, slik han hadde befalt meg. Da kom det ånd i dem, så de ble levende. De reiste seg opp og sto på føttene. Det var en umåtelig stor hær. 11 Så sa han til meg: Menneske, disse knoklene er hele Israels folk. Hør hva de sier: «Våre knokler er tørket inn, vårt håp er knust. Det er ute med oss!» 12 Tal derfor profetord og si til dem: Så sier Herren GUD: Se, mitt folk, jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av grav. Så fører jeg dere til Israels land. 13 Mitt folk, dere skal kjenne at jeg er HERREN når jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av grav! 14 Jeg gir dere min ånd så dere blir levende, og lar dere finne hvile i deres eget land. Da skal dere kjenne at jeg, HERREN, har talt og satt det i verk, sier HERREN.

Er det ikke et knallbra bilde av det som skjer med oss når vi blir kristen? Tørr knokler som blir levende. Og ikke bare det, men har Guds Ånd innblåst i oss.

Og merk hele veien ordspill mellom ånd og vind og pust. Det er samme ord eller rotord i v1 Herrens ånd, v5 jeg lar det komme ånd i dere. V6 åndedrett v8, v9 og så videre. Som den norske oversettelsen gjør veldig tydelig – noen andre oversettelse ødelegger det litt.

Men tydelig er det. Disse tørre knokler trenger Ånden for å leve.
Uten å puste dør vi. Uten den Hellige Ånd så er vi død.

Ikke rart at Kong David var redd når han hadde syndet og ba i Salme 51:13 Driv meg ikke bort fra ditt ansikt, ta ikke fra meg din hellige Ånd!

For Han er liv.

Igjen ser vi den tydelig kobling mellom den Hellige Ånd, Guds ord, og liv. Det er det Han gjør.

Men hvorfor kalle jeg den Hellige Ånd «han». Hvordan vet vi at han er en person, og ikke bare en kraft (eller Kraften «Kraften være med deg)?
Hvordan vet vi at han er en del av treenigheten, at det er Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd og ikke bare Gud, Fader og Sønn?
Og hva er Hans jobb? Hva gjør Guds pust?

Alt dette forteller Jesus oss i Bibelens viktigste ord om den Hellige ånd. Hvis du ikke forstå disse vil du alltid misforstå hva Ånden gjøre og bli forvirret, slik mange er i dag.

Jn 16:7–15 Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere.

Jesus drar og hans erstatning er «Talsmannen» eller «Hjelper». En som skal representere deg og bistå deg. Det er mer enn en kraft. Pluss Jesus sier at denne Talsmannen skal erstatte Ham. Som Jesus lover i misjonsbefalingen «se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende?». Ser du Jesus her? Nei, men hans Ånd, den Hellige Ånd er med oss. Hvis vi har ham har vi Jesus.

Men hva gjør Han?

8 Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er: 9 Synden er at de ikke tror på meg. 10 Rettferdigheten er at jeg går til Far, og dere ser meg ikke lenger. (Jesus er korsfestet og dør) 11 Dommen er at denne verdens fyrste er dømt. 12 Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. 13 Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. 14 Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. 15 Alt det som min Far har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.

Du se hvor tett koblet Jesus, Ånden og Faderen er. Ånden ta av det som er Jesus sitt – og det er hans Fars. Ånden si det som Jesus sier som sier det som Faderen sier. Og alt som er Faderen er Sønnens, og alt som er Sønnen tilhører den Hellige Ånd, som Han da forkynne til disiplene, som skrev det ned og forkynne det videre til oss.

Og hans arbeid? Interessant nok sier Jesus ingenting om helbredelse, profeti, tungetaler, eller sang. Det Jesus sier den Hellige Ånd gjør er å ære og opphøye… Jesus. Det er Åndens primær oppgave.

Han v8 avslører vår synd – at vi har snudd ryggen til Jesus.
Han v9 viser oss korset og få oss til å forstå at rettferdighet kommer bare fra Jesus.
Og han v10 åpenbare dommen til oss – at synd fører til døden for å synde er å stå sammen med djevelen.

Han er et flomlys som åpenbare for oss hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er.

Det første han gjør er å avsløre at «jeg er synder». Hvis du er oppgitt over din synd, hvis du gråter over din synd – det er den Hellige Ånds arbeid i deg.

Den andre er å vise oss hva rettferdigheten er. Rettferdigheten er at Jesus går til Faderen og hans disipler ikke ser ham lenger. Han skal dø, dø på korset. Rettferdigheten vi får kommer fra korset. Legg veldig merke til dette! Rettferdighetens rot, rettferdighetens kilde - det som gjør at DU er rett foran Gud - kommer fra JESUS og ikke fra DEG.
Hvis du er en kristen fordi du er en god person, eller på grunn av dine gode gjerninger, så er du ikke en kristen. Og du er fortsatt under dom.
Hvis grunnlaget for din kristne tro er noe annet enn Jesu kors så er du ikke en kristen. Rettferdighet er den som er gitt oss.

Og den tredje ting den Hellige Ånd gjøre er å vise oss hva dom er. For den Hellige Ånd viser oss at Jesus har dømt Satan og knust han. Alt som er ondt kommer til å bli dømt. Det er ingen utvei. Du må har fått Jesus perfekt og fullkommen rettferdighet som en gave, ellers kommer du ikke til å stå på dommedagen. Du blir dømt sammen med djevelen og hans demoner.

Ta imot Jesus, og følge han. Hør hva Ånden sier til oss i dag.

Det er umulig å ta imot Kristus uten den Hellige Ånd. Alle kristne har den Hellige Ånd fordi du kan ikke bli en kristen uten Ham!

Han fortsetter Jesu verk på korset. Den Hellige Ånd er den som frelser oss – den er Han som jobber i oss og vekker oss til liv. Hans mesterverk er frelse. Frelse!

Det er Han som blåse nytt liv i oss. Det er Han som bærer Guds ord til oss og gjør at vi kan høre. Han vekket oss til liv gjennom ordet om et korsfestet Jesus. Og han holder oss i livet gjennom Hans ord, Bibelen.

I Johannes 20 gir Jesus disiplene et tegn på den Hellige Ånd, et løfte om Han de skulle få på Pinsedagen. Se på v21 Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.» 22 Så åndet han på dem og sa: «Ta imot Den hellige ånd. 23 Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt.»

Den Hellige Ånd er Jesu pust. Og i det er syndens tilgivelse. Han sender dem ut for å dele budskapet om han (ord) slik at mange få leve (åndelig liv). Noe få vers senere i v30–31 sier Johannes hvorfor han skrev hans bok Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. 31 Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.

(Liten reklame her – vi starter med Johannes evangelium til høsten! Det blir spennende!)

Den Hellige Ånd gir oss liv, og holde oss i livet. Og han gjør Bibelen levende. Men visste du at det var Han som skrev boken? Ja. Hvis du vil høre Guds stemme, man trenger bare å åpne Bibelen og lese!

2 Pe 1:21 For aldri ble noen (bibelsk) profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av Den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud.

Det som er skrevet i Bibelen er inspirert, utåndet, av den Hellige Ånd. Han og forfatteren skrive sammen i lag. Det er Peters ord, Paulus ord, Moses ord – og Guds Ord.

Jesus sier også i Jn 6:63 Det er Ånden som gjør levende, kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere, er ånd og liv.

Den Hellige Ånd puster ut Guds Ord. Interessant nok blir også Jesus kalt Guds Ord som i Johannes 1. Dere kan tenke litt hva er koblinger der. Treenighet…

Han puster ut ordet. Og han gir liv. Og ikke bare det første pust og så lykke til, nå må du puster selv. Nei, han er kraften bak hver inn-pust og ut-pust i våre åndelig liv. Det er han som gjør det mulig for oss å leve som kristne. Som Ef 1:3 Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen.

Og selvfølgelig Galaterne 5:22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, 23 ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven! 24 De som hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær. 25 Lever vi ved Ånden, så la oss også vandre i Ånden.

Det er han som vekker oss til nytt liv, det som kalles regenerasjon eller fornyelse eller forvandling.

Hva med helbredelse? Vet du hva. Ånden er nevnt med guds ord flere ganger. En gang med helbredelse. I 1 Cor 12:9. Og kanskje matt 10:1 hvor Jesus sende ut hans disipler i kraft.

Tegn på Ånden er folk som høre på Guds Ord, og adlyde det. Og det kan innebærer at vi ber for helbredelse! Men tegn på Ånden er frelsen. Ikke helbredelse og tungetale og alt det annet vi later som er tegn på ånden. For hva sa Jesus om Ånden – hans jobb er å opphøye JESUS. Ikke han selv. Han vil ikke ha fokus på seg selv.

Det er riktig å be for de syke. Og vi forvente at mange er helbredet. Men du er mer i Ånden når du sitter og lese Bibelen er når du ber for de syke. Du er mer i Ånden når du dele evangeliet enn når du taler i tunger. En menighet kan ha profeti og tungetale og mirakler og røykmaskiner og et skikkelig bra band, men hvis de ikke forkynner evangeliet har de ikke den Hellige Ånd og de er ikke en kristen menighet.
Vi er en Åndefylt menighet, fordi her hører vi på Ånden. Fordi vi studere Han Ord, Bibelen. Her satser vi på å formidle evangeliet. Her gjør vi mye av Jesus, og der Jesus er opphøyet er Ånden.

Du trenger ikke å søker eller jakter etter den Hellige Ånd. Han er med deg slik Jesus lovet oss. Hvis du prøve å jakte etter den Hellige Ånd et annet sted så gjør du Jesus om til en løgner.

Og hvis du vil høre hans stemme – åpne Bibelen og les. Og opplever hans kraft? Vær lydig. Det er kraften.

Ja ikke akkurat fyrverkeriet! Men vet du hva, jeg har sett helbredelse, og mirakler. Jeg har bedt for det umulige og det har skjedd. Jeg har opplevd tegn og under. Og det er ingenting mer spennende enn en som blir frelst. Enn en bror som velge å være lydig samme hva det koster. Eller en menighet som elske hverandre. Det er Guds kraft. Ja, vi må be for de syke, og jeg vil gjerne har mirakler og tegn og under og las oss være trofast og full av tro at Gud kan gjør det. Men slike er bagateller sammenlignet med frelse, og helliggjørelse. For det krever korset, det kreve hele himmelens kraft.

La oss ikke miste fokus og glemme Jesu ord om hva den Hellige Ånd driver med. Han vil ære Jesus. Og det ikke gjennom maktdemonstrasjoner som gi oss ære og status og la oss føler «wow». Men gjennom evangeliet som føles så svakt og vi snubler over ordet og vi svetter og sliter. Og folk blir frelst. Og stå fram og blir døpt og velge å stå for Jesus. Det er Guds kraft. Overveldende. Guds ånd. Hans pust. Ord. Og liv.

Ja, vi alle er den Hellige Ånds skapninger. Og ikke bare frelse, men hver dag han holder fast på deg slik at du fortsetter å tro, fortsette å holde ut som kristen. Han er himmelens kraft gitt til oss slik at vi kan være Guds sønner. Amen!

Brødre, la oss gå ut med budskapet fordi vi vet at den Hellige Ånd er med oss. Amen! Takk Gud for pinse. Takk Gud for din Hellige Ånd, som gjør det mulig for folk som oss å bli frelst. Halleluja!

søndag 6. januar 2019

Efeserne 1:1-10 Identitet

Les Efeserbrevet 1:1-10

Lytt til MP3

Min identitet er i Kristus. Hvem jeg er, er Guds barn. Den ekte meg er rotfestet i Kristus.

Identitet. Det er et stort tema i dag.

Vi alle leter etter svaret på spørsmålet: hvem er jeg?

Min datter er nå tenåring, og dette med identitet er spesielt viktig for tenåringer – det å skape din identitet, det å kunne finne din plass, det å skille seg ut å si «her er jeg».

Særlig i dag er det veldig mange som finne sin identitet i å velge en annen kjønn. De velge et nytt navn, nytt utseende – slik er jeg, dette er the real me – den ekte meg. Eller vi velge å skille oss ut ved dem vi elske. Likekjønn – homofili, men det er blitt litt «vanlig» dagligdags, så da må vi velge noe annet å skille oss ut – kanskje bifil, eller panfil.

Og hva synes vi som kristne om dette? Ja, velkommen etter! For vi, av alle folk, skjønner hvordan det er å ha en kropp som motarbeider vår innerst identitet. Å være i krig med din kropp. Det kan vi alle har veldig stor empati med. Vi burde være det stedet hvor trans folk kunne føle seg mest forstått, mest ivaretatt.

Og vi skjønne godt hvordan det er å bli fristet av det Gud sier nei til. Vi skjønne godt hvor vanskelig det er å tro at Gud er god når han trosser våre dypeste ønsker. Men Bibelen viser oss jo at det er sant. At å synde – å velge våre vei i stedet for Guds vei – å synde – det føre aldri til lykke. Glede og fred finne sitt opphav i ham. Så selv om bare noen av oss er homfil eller bifil eller panfil, så kan vi alle sammen godt forstå våre brødre og søstre som er homofil, bifil, panfil, og andre -fil.
Fordi vi er alle vant med å måtte sier nei til dype ønsker, dype lyster, for å da si ja til Jesus. Det er mye jeg har lyst til som jeg vet vil skade meg. Jeg er mye jeg har lyst til som jeg må bare stole på Gud når han sier «dette er ikke noe bra for deg».

Om vi er trans, om vi er homofil, bifil, panfil, heterofil eller hva som helst er vi «oss» i Kristus. Det er vår identitet. Og hvis du ikke er det, så kan du bli det. Han har åpnet døren vid. En ny identitet, ikke diktert av din seksualitet, eller din kropp, men en identitet som omfatter hele deg. Kropp og sjel, sinn og ånd. Hele deg. Det er deg Jesus tilbe. Det er det dagens tekst, og hele efeserbrevet, snakke om.

Brevet er delt i to. Første del fra kapittel 1 til 3 handler om hvem vi er – vår identitet. Del 2 fra 4 til 6 handler om hvordan vi lever ut dem vi er. Du er et Guds barn (del 1), vær den du er (del 2).

Og når du leser del 2, ikke glem del 1 – ellers ende du opp med moralisme, med en tung burde, lagt oppå deg. Men hvis vi husker hvem vi er så er det frihet, uansett omstendigheter, uansett våre lyster, så er vi fri fra livets tyranni, til å være den vi var skapt til å være, i den Hellige Ånds styrke.

La oss da kikke på de første tre vers. For her se vi de store temaet som går gjennom hele brevet. (Dette er et lite shortcut, et tips når man lese Ny Testament brev – les begynnelsen og enden og der vil man finne stort sett de hovedtemaene i brevet!)

Og helt i de første fire ord så er det en av brevets store temaer. V1 Paulus, etter Guds vilje Kristi Jesu apostel. Guds suverenitet er et stort tema. hilser de hellige i Efesos (det vil si det som er blitt helliget / gjort hellig) de troende i Kristus Jesus (som lever ut deres hellighet). Efeserbrevet sier til oss at vi er gjort hellig av Guds nåde og så lever vi slik. Ikke rart at han sier med en gang 2 Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! Nåde er Guds ufortjent velvilje. Fred det snakke om er fred med Gud. Ikke den fredfølelse, selv om det kan være en bivirkning – men at vi kan nå kjenne Gud. Våre synder er gjort opp, vi er ikke under dom, Gud er ikke vår fiende – vi har fred med Gud. Vi kan kjenne han- han er ikke lenger fremmed. Derfor kaller vi ham Gud vår Far. Jøder, hedninger, uansett bakgrunn – vi kan alle kalle Gud far. Vi er Guds barn. Hvordan? I vår Herre Jesus Kristus!

Så. Guds suverenitet. Vår identitet som Guds hellige barn som respondere med tro / lydighet. Alt dette i og gjennom Kristus (ikke vår innsats), av hans vilje - ikke vår.

For en åpning. Men det blir enda bedre!

3 Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen.

I Efesos hadde de et problem med noen kristne – de med jødisk bakgrunn – som trodde de var bedre enn de som var hedninger – ikke jøder som oss. Og Paulus slår ned på det med en gang. Kristus kom for alle, og hvis du er i Kristus, så er du i Kristus. Hvis du er Guds barn så er du Guds barn – ikke halvveis Guds barn. Hvis du er kristen i dag har du allerede blitt velsignet med all Åndens velsignelse. Det er ikke noe vi mangler. Vi kan vokser i tro. Vi kan oppfører oss mer og mer lik Kristus – men det er ikke som vi oppnår forskjellige nivåer som da utløser velsignelser. Nei. Vi har fått alt. Alt i Kristus. Alt.

Og alt er i KRISTUS. Ikke noe andre steder. Ikke bli fristet til å se til andre ting, andre steder. Han er al vi trenger. Ikke Jesus pluss noe annet. Jesus pluss dåp. Jesus pluss den kirkesamfunn. Jesus pluss hemmelig kunnskap. Jesus pluss åndelig kraft. Mange prøver å si at du trenger Jesus pluss noe annet – og det kan du få hos dem – og så har de nå makt over deg.

Nei, vi er fri! Vi har fått alt allerede. 3 Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen.

Amen.

Min identitet er i Kristus. Hvem jeg er, er Guds barn. Den ekte meg er rotfestet i Kristus.

Dette her er det som er helt unik i kristendommen. Alt er gjort for deg. Før du kan gjør noe som helst har du fått alt. Og det helt ufortjent – av nåde. Ingen andre verdensbilde eller filosofi eller religion sier det. Alle de andre sette fokus på oss. Vi må fortjene det eller jobbe for det. Bibelsk Kristendom sier «alt er gjort, ta imot».

Derfor er det første tre kapitler bare hvem du er. Hva vi har fått. Hva Gud har gjort for oss, ufortjent. Vi må forstå dette før vi lese del 2, 4-6. Det vi gjør er et svar på det Gud allerede har gjort. Det er å jobbe ut det Gud har jobbet inn. Det er a være den jeg egentlig er. Ny identitet.

4 I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil.

Utvalgt. Har du noen gang tenkt på det? At du er utvalgt av Gud. Men, jeg fortjener ikke det. Nei du gjør ikke det. Det er derfor det er I kjærlighet 5 og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus, Og det er derfor vi vil prise Ham, som det står i v6 til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han overøste oss med i ham som han elsker så høyt.

Alt er gjort av ham. Før verdens grunnvoll ble lagt så han deg, og så han meg, og av en uforståelig grunn, bare av nåde, han valgte oss ut til å være hans barn. Ingen grunn. Vi er ikke bedre enn andre, ikke mer hellig. Faktisk mange av oss er verre enn de vi kjenne. Men det er nåde!

Når djevelen frister og sier «du fortjener ikke dette, du er ikke Guds barn, du er en skitten synder» da kan du svarer «ja, det har du helt rett i. men jeg er Guds barn ikke på grunn av det jeg har gjort, men på grunn av det Jesus har gjort. 4 Utvalgt før verdens grunnvoll, til å stå for hans ansikt hellig og uten feil

Det er vårt status nå! Vi er i Kristus, hellig og uten feil foran Gud. Wow! Ikke rart at vi skal lovprise Ham i all evighet!

Selv om teksten ikke sier noe om dette må jeg jo nevne det på grunn av samfunnet vi lever i. Det at Gud er suveren betyr ikke at vi da er roboter eller ikke har såkalte «fri vilje» - det vil si evnen til å ta reelle valg. Gud vekker oss til liv og som en naturlig respons velge vi ham. Selv om vår valg er forutbestemt betyr ikke at det er ikke reelt. Det er vår respons til Ham. For eksempel, når jeg så Debby for første gang vekket henne noe i meg som førte til at jeg, til slutt, fridde. Hennes skjønnhet tiltrukket meg slik at jeg valgte å bli kjent med henne. Det var en naturlig respons. Eller når vi ser en regnbue «å så fin!». Ingen si «aha! Du hadde ikke noe fri vilje fordi regnbue var så fin at du bare måtte si noe». Det er litt sånn dette fungere. Gud viser oss hvem han er, hans herlighet, hans skjønnhet. Han vekker oss til liv og vår naturlig og reell respons er «Pappa!»

Men hvordan fungere det? Hvordan kan Gud ta syndere som oss – vi vet at vi fortjener ikke dette! V7 gir oss svaret: 7 I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene.

På korset, der ble prisen betalt for vår frihet. Der ble syndene våre gjort opp. Når Jesus, den perfekte Guds sønn, syndefritt, valgte å dø – det vil si han valgte å ta straffen som syndere fortjener. For vi dør fordi vi har syndet mot Gud. Gud er livets kilde og så snu vi ryggen til ham. Akkurat som å dra ut stikkontakten. Uten livskraften dør vi.

Men Jesus syndet ikke. Han hadde en perfekt forhold med Gud. Hadde aldri fornektet han. Men han valgte da, Guds sønn valgte å bli et menneske slik at han kunne dø for oss. Han valgte å dø som et menneske slik at han kunne ta vår plass. Han byttet plass med oss. Akkurat som i fotball så kan du få en utbytte når man er sliten, så var Jesus vår utbytte – men ikke til en fotballkamp, men til døden! Og fordi han døde, så kan vi leve evig. For oss er døden ikke lenger evig, men nå er døden – fysisk død – døren til evig liv.

Og vi kan være sikker på det fordi Jesus sto opp igjen!

Men hvorfor gjorde han alt dette?

Så rik er Guds nåde, (JA!) 8 som han har latt strømme over oss med all visdom og forstand, 9 da han kunngjorde for oss sin viljes mysterium, det han gjerne ville gjøre i ham.10 Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde: å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord i ham.

Alle ting samarbeider for dette målet: å opphøye, prise, herliggjøre, ære Gud. Alt som skjer i verden, alt som skjer i livet ditt, vil, til slutt, være sammenfattet i Kristus, og vil ære Gud. Du er til, jeg er til for å ære Gud. Det er derfor vi ble skapt. Det er derfor du har pust i lungene og evighetsgnisten i din sjel. For alt skal bli fattet sammen i Kristus. Han sitte på tronen, og alt skal under hans føtter. Amen og amen.

For Gud er æret mest når alt kommer under hans sønns regjering. Det er målet som hele skapelsen beveger seg mot, for det er det som glede Gud vår Far. Alt skal bøye kne for Jesus vår Kristus, vår Herre.

La oss da prøve å skjønne hvor vi har kommet, for disse versene er ganske tettpakket.

For hvis du er en kristen i dag er du dobbeltfødt, dobbeltskapt. Gud skapte deg ikke bare en gang, men to ganger. Han skapte deg ved din fødsel, og så nydelig gjenskapte deg da du ble født igjen. Du er to ganger hans. Du er en ny skapelsen i Jesus.

Det betyr at vi har dødd til vår gamle selv, som var en elendig slave til synd og ondskap. Mitt kjøtt er dødt! (Takk Christian). Mitt kjøtt er nå dødt i Kristus. Jeg døde fra mitt gamle selv, som ikke ville gjøre gode gjerninger og ikke hadde makt til å gjøre gode gjerninger. Takk Gud at han gjorde oss ny, og ga oss nye følelser og ønsker og lidenskaper i hjertene våre. Takk og pris at han har planlagt gode gjerninger for oss å gå inn i.

Du og jeg vi er en ny skapning. Det er vår identitet.

Hvem er du? Du er en Guds barn. Ikke fordi du fortjene det, men av Guds nåde. Er du en synder? Ja, men det er blitt tatt bort, og i Guds øyne er du ren og hellig. Vi kan stå i Guds nærvær på grunn av det Jesus har gjort for oss. Ingen skam. Ingen skyld. Alt er tatt bort!

Min identitet er i Kristus. Hvem jeg er, er Guds barn. Den ekte meg er rotfestet i Kristus.

Så la din nyttårsforsett være - vær den du er!

Min far like å fortelle en historie da han møtte en veldig mektig businessmann. Når han sa «Hei, jeg er Jack, hvem er du?» så kom svaret «jeg er sjefen for hele de Beers konsernet».
«Hm,» sa min far, «fortell meg, hvis du sluttet å jobbe, hvem vill du da være?»

Hans identitet var hans jobbtittel. Det er der han prøvde å finne mening. Mange i dag se til sine seksualitet til å gi dem mening. Og mange blir skuffet. For disse ting kan ikke bære tyngden av vår identitet, vår dypeste ønsker og lyster.

For vi er mye mer enn bare vår jobb eller vår kjønnsorganer! Det er så mye som vi elske og kan elske. Hvorfor la små ting begrense deg. Andre søker identitet i familie eller i å være kunstnerisk, eller i kirken, eller å være moral. Vi er så mye mer enn det! I Kristus er vi fri fra verdens tyranni som forteller oss at vårt kjønn definerer oss. Eller vår seksualitet. Eller vår sosiale status.- Eller hvor mye penger vi har (eller ikke har!). Eller vår jobb. Vi er fri! I Kristus.

Disse versene er tettpakket! Det sies at v3-10 er en setning som bare bobler fram fra Paulus sitt munn, som han er overveldet av glede og er forbauset over evangeliet. For disse er noen sterke ord vi leser her! Dype sannheter. Noe å meditere over, tenke over, og la det være en del av ditt trosgrunnlaget.

3 Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen

4 I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt,

til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil.

I kjærlighet 5 og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus,

6 til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han overøste oss med i ham som han elsker så høyt.

7 I ham har vi friheten,

kjøpt med hans blod,

tilgivelse for syndene.

Så rik er Guds nåde, 8 som han har latt strømme over oss med all visdom og forstand,

9 da han kunngjorde for oss sin viljes mysterium, det han gjerne ville gjøre i ham.

10 Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde: å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord i ham.

Min identitet er i Kristus. Hvem jeg er, er Guds barn. Den ekte meg er rotfestet i Kristus.

Og kjære brødre og søstre. Ta en titt igjen på disse versene. Hvem er det som gjør alt dette? Hvem er det som er kilden, som ta den første bevegelsen. Se gjennom disse versene. Velsignet er GUD, han som I KRISTUS har velsignet oss. 4 I KIRTUS utvalgte HAN oss.
5 AVGJORDE HAN på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn (hvordan?) ved Jesus Kristus.
6 som HAN OVERØSTE oss
7 i HAM har vi friheten
8 så rik er GUDS nåde, som HAN har latt strømme over oss.
10 HAN ville fullføre sin frelsesplan.

Det er ikke meg! Og heller ikke deg! Gud gjør ALT. Og han bestemte dette lenge før vi ble til. Utvalgt før verdens grunnvoll, På forhånd bestemte å være hans barn. Og alt er i eller ved Kristus. Han hadde allerede hans plan klar til å opphøye hans sønn. Takk og pris at vi er en del av den! Av hans nåde.

Og derfor kan vi puste ut. Vi er sikker. Vi trenger ikke å være bekymret på om vi har gjort nok, eller når vi snuble og faller. Vi er Guds barn. Når ditt barn gjør noe galt, eller skade seg du sier ikke du er ikke lenge mitt barn. Samme med Gud. Vi er hans barn. Fordi det avhenge ikke av det vi har gjort.

Min identitet er i Kristus. Hvem jeg er, er Guds barn. Den ekte meg er rotfestet i Kristus.

En bønn:

I Kristus er jeg en ny skapelse. Min grunnleggende identitet har forandret seg. Jeg er ikke lenger den personen jeg en gang var. Den gamle, synd-kjærlig, synd-slave, åndelig døde, Satan-hersket meg, er borte, begravet med Kristus. Jeg er en ny person, med et nytt hjerte som ønsker å følge deg. Du har skrevet din lov på mitt hjerte. Jeg er åndelig levende, og Kristi Ånd bor i meg.

Hjelp meg til å leve et liv som passer til min ny, ufattelig identitet. Ditt ord forteller meg at jeg ikke er lenge en slave til synd – la meg kvele synden i meg. Ditt ord forteller meg at Den Hellige Ånd vil gi meg kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, snillhet, godhet og selvkontroll. Hjelp meg til å leve et liv med hellighet, rettferdighet og trofasthet. Hjelp meg til å elske rettferdighet og barmhjertighet, å ta vare på de fattige og undertrykte. Hjelp meg til å hate min synd, forakt min synd, avstå min synd. Hjelp meg å gå i krig mot det onde i mitt hjerte. Vakt meg fra den dødelige fristelsen til å ta synd lett. Jeg er himmelens borgere. Jeg er en eksil og fremmed i denne verden. Men så ofte føler jeg meg veldig komfortabel i denne verden, som om jeg tilhører her. Hjelp meg til å leve som himmelens borgere, ikke denne verden.

Takk for at din mektige kraft er på jobb i meg. Takk for all åndens velsignelse. Takk at jeg er ditt barn. Takk at jeg er hellig forn ditt åsyn. Takk at du er suveren. Takk for din kraft i meg til å gjøre meg mer lik din sønn hver dag.

Amen.